Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Тамара Коломієць. Ялинка мого дитинства (Спогади).

0

Розробка уроку літературного читання з міжпредметними зв’язками,
4 клас (за підручником Савченко О.Я.)
за технологією розвитку критичного мислення
Методичний коментар. Особливостями уроків читання та позакласного читання, побудованих на засадах критичного мислення, є:
– у навчання включаються завдання, розв’язання яких потребує мислення вищого рівня (аналіз, синтез, оцінювання);
– навчальний процес організовується як дослідження учнями певної теми або проблеми;
– результатом навчання є не засвоєння фактів чи чужих думок, а вироблення власних суджень;
– учні вмотивовані для обговорення проблем і здатні до співпраці.
Урок, побудований за технологією розвитку критичного мислення, має трьохфазну структуру: фаза актуалізації, фаза побудови знань, фаза консолідації.
Фаза актуалізації має на меті:
– актуалізувати («оживити») в пам’яті учнів уже наявні знання;
– встановити мету навчання;
– зосередити увагу учнів на темі;
– представити контекст для того, щоб вони зрозуміли нові ідеї.
Фаза побудови знань відбувається в основній частині уроку й має на меті:
– порівняти очікування учнів із тим, що вивчається;
– переглянути очікування та висловити нові;
– зробити висновки й узагальнення матеріалу;
– поєднати зміст уроку з особистим досвідом учня;
– поставити запитання до вивченого на уроці матеріалу.
Фаза консолідації має на меті:
– узагальнити основні ідеї;
– обмінятися думками;
– виявити особисте ставлення.
Спеціальні методи навчання, які забезпечують розвиток критичного мислення учнів, можна використовувати, починаючи зі старших класів початкової школи. На уроках читання та позакласного читання найчастіше застосовуються наступні методи:
Припущення на основі запропонованих слів. Цей метод застосовується під час актуалізації для того, щоб налаштувати учнів на сприйняття художнього тексту, який вони будуть читати або слухати на уроці. Учні в парах або малих групах спільно складають певну історію, використовуючи кілька слів, узятих із твору.
Спрямоване слухання та обмірковування. Учні слухають твір, який їм читає вчитель, і роблять припущення стосовно того, про що буде йти мова в тексті далі. Учитель просить школярів час від часу звіряти свої припущення з текстом твору і висловлювати нові припущення.
Спрямоване читання. Метод дозволяє спрямовувати учнів при самостійному читанні («про себе») за допомогою запитань рівня розуміння. Читаючи твір по кілька абзаців, учні шукають відповіді на поставлені запитання. Читання відбувається із зупинками та обговоренням прочитаного.
Карта персонажів. Завдання, при виконанні якого застосовується графічний організатор – для того, щоб допомогти учням проаналізувати головних персонажів. Цей метод допомагає школярам записати риси героїв і графічно зобразити їх з метою порівняння та протиставлення.
Семантична карта. Завдання, при виконанні якого застосовується графічний організатор – для того, щоб побачити, які в учнів є асоціації стосовно ключового поняття художнього твору.
Дошка запитань. Місце, де учні записують свої запитання щодо прочитаного твору.
Залиште останнє слово за мною. Метод обговорення, при якому учні по черзі коментують ту цитату, яку вони вибрали в тексті.
Обміркуйте – Об’єднайтесь у пари – Обміняйтесь думками. Методика, що передбачає формулювання певного запитання для всього класу: спочатку учні обмірковують власні відповіді самостійно, потім зі своїм сусідом по парті порівнюють свої відповіді, учитель вибірково викликає кілька пар і просить їх поділитися своїми відповідями з усім класом.
РОФТ. Цей метод використовується зазвичай на фазі консолідації. У ході виконання цього завдання учням необхідно продумати чотири елементи: роль (хто пише?), аудиторія (хто одержувач?), формат (яка форма?), тема (про що це?).
Дебати. Цей метод дає можливість учням попрактикуватися у тому, як робити твердження та захищати їх аргументами в умовах, коли інші висувають свої твердження.
Використання цих та інших методів активного навчання дозволить учителеві відійти від традиційного проведення уроків читання та позакласного читання в молодших класах та сприятиме вихованню активного, свідомого, критично мислячого читача.

Автор: 

Линник Зоя Олександрівна

Отримати сертифікат

Користувацький вхід