Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Інтелектуальний розвиток молодшого школяра засобами розвиваючих занять в групі продовженого дня

0

Сучасний учень… він якісно змінився порівняно з учнями, які навчались ще десятиліття тому. Сьогодні учні мають більше можливостей працювати з сучасними джерелами інформації, ніж учитель. Як наслідок – учитель перестає бути єдиним джерелом інформації. Тому головне завдання вчителя на сьогоднішній день – це, перш за все, впроваджувати в практику роботи такі інноваційні технології які б дали змогу формуванню бажання вчитися. Та сьогодення вносить свої корективи. Учителі дуже часто стикаються з проблемою зниження пізнавальної активності учнів, небажанням працювати самостійно та й просто вчитися. Серед багатьох причин втрати дітьми інтересу до навчання можна назвати одноманітність занять, відсутність можливості повсякденного пошуку нової, цікавої інформації призводить до шаблонного викладання, а це руйнує і вбиває дитячий інтерес до навчання. Творчий же підхід до побудови та проведення уроку, заняття насиченість різноманітними прийомами, методами та формами викладання зможуть забезпечити його ефективність, дуже важливими є наші знання,знання дорослих людей, педагогів, батьків вікових психічних особливостей дітей.
В початковій школі сьогоднішній учень має мати гарну пам’ять, уяву, мислення. Але для цього нам, дорослим, необхідно докласти неабияких зусиль. У молодших школярів є потреба в дослівному запам'ятовуванні. Використовуючи не механічну пам'ять, яка заснована на багаторазовому повторюванні, а творче, образне сприйняття та переробку інформації, ми повинні вчити дітей «не запам'ятовувати, а гратися з інформацією», уявляти її. І зразу на думку приходить інформація….
У середині 80-х років російський учений І.Матюгін, дослідивши й вивчивши набутий людством досвід, відмовився від фізіологічних досліджень суто психологічної проблеми і створив ігрову систему, що спирається на властиве кожній людині вміння уявляти й фантазувати. Численні експерименти довели, що тривала пам'ять людини пов'язана з її уявою. Тому Матюгін і назвав свою методику «Ейдетика»(від гр.. «ейдос» - образ).
«Школа ейдетики» працює в Україні вже понад 15 років.
Сучасна педагогічна практика спрямована здебільшого на заучування, а не навчання, тобто на знання, а не на вміння і навички; на експлуатацію інтелекту й пам'яті, а не на їх розвиток.
Я впевнена, що сьогодні не використання механічної пам'яті, яка заснована на багаторазовому повторюванні, а творчого, образного сприйняття та переробка інформації, приведуть до успіху в навчанні.
Такі заняття проходять у формі гри, захоплюючої та цікавої. Вона передбачає одне заняття на тиждень протягом 30 хв.

«Ейдетика»
З великим задоволенням проводжу такі заняття.
Тема: Ігри з листівками.
Мета: навчити пов'язувати інформацію методом відтворення ( з образу першої листівки ми бачимо наступну).
Етапи проведення занять і результат:
- «оживлення» листівки (бачимо дію, яка відбувається в листівці);
- виділення опорного образу;
- цікава, незвичайна дія;
- зв'язок образу першої листівки з опорним образом другої листівки,потім другої листівки - з третьою тощо...
- «блокова» система запам'ятовування колажів. Результат: відтворення послідовного зв'язку образів.[10,9]
Предметне забезпечення: набір листівок на кожного учня (20-25 наборів, у кожному наборі 20-25 листівок); листівки-колажі (по 2-3 на кожного учня).
Тема: ігри зі словами.
Мета: повірити у свою можливість запам'ятовувати будь-яку кількість розрізненої інформації, сприймаючи спочатку можливість як аксіому, а потім практично довести собі необмеженість власних можливостей. Етапи проведення занять і результат:
- «оживлення» слів у своїй уяві;
- запам'ятовування шляхом послідовних асоціацій (усе, шо хочеш запам'ятати, уявляй);
- створюємо «мультфільм» в уяві:
- піктограми.
Результат: сприймання і відтворення на слух певної кількості інформації (від 10 до ЗО слів).
Предметне забезпечення: магнітофон, аудіо касети, списки слів,
мнемотехнічні таблиці.
Тема: Гра з цифрами та числами.
Мета: навчитись уявляти смислову інформацію у не звичайному та цікавому образному мисленні, легко, не напружуючись, пригадувати її.
Етапи проведення занять і результат:
- «оживлення» цифр;
- уявлення числового ланцюга;
- відтворення в зворотному порядку: образ-цифра. Результат: осмислене, асоціативне відтворення цифр та чисел. Предметне забезпечення: малюнки з асоціативними цифрами.

Тема: Гра з шумами та піснями.
Мета: розширення рамок ігор, що дає можливість сприйняти інформацію, не промовляючи її. Ця основа швидкого пригадування інформації є першим кроком для швидкого читання.

Етапи проведення занять і результат:
- вставлення шумів та уривків пісень у листівки; (одночасне використання кількох аналізаторів);
- перевірка своїх можливостей.
Результат: сприйняття і відтворення розширеного обсягу інформації. Предметне забезпечення: магнітофон,аудіо записи за «Методом невербальних асоціацій».
Тема: Фотографічна, тактильна та емоційна пам'ять. Роль уяви у вирішенні психологічних проблем.
Мета: підвищити ефективність роботи з інформацією, навчити учнів користуватися фантазією, уявою; навчити дітей за допомогою уяви і позитивного мислення позбутися страхів, образ, поганого настрою,володіти прийомами психологічного розвантаження. Етапи проведення занять і результат:
- ігри з тактильними дощечками;
- використання звичайних патичок (або сірників) для ігор на концентрацію уваги;
- гра «Муха» (тренування уяви);
- трансформування негативної дії в позитивну (створення в своїй уяві сценарію зі щасливим фіналом).
Результат: розширення спектру відчуттів і принципів їх відтворення.
Свідоме створення позитивного мислення для життєвого успіху і самоутвердження.
Предметне забезпечення: набір дощечок з різними на дотик поверхнями; палички; шахові дошки (3x3.5x5); магнітофон, аудіо запис «Музика лісу».
Складові ігри цієї програми можуть змінюватись залежно від рівня та віку учнів.
Під час занять реалізуються навчальна, розвивальна, пізнавальна, виховна та психологічна мета.
Навчальна мета: формує навички та вміння працювати з інформацією, які дають змогу:
- формувати вміння учнів ефективно і самостійно вчитися;
- швидко і точно виконувати розумово-творчі операції,зу мовлені стійкістю
уваги та розвиненою пам'яттю;
- поповнювати активний лексичний запас учнів, швидко й оригінально
оперувати невербальними та вербальними асоціаціями;
- закріплювати основні компоненти умінні вчитися - самостійно-осмислено.
Розвивальна мета:
- розширює творчі можливості ДИТИНИ завдяки гармонійній роботі лівої та
правої півкуль головного мозку;
- формує творчий підхід учнів до будь-якого інформаційно-навчального
матеріалу, використовуючи при цьому особисті природні здібності, шо
дають впевненість у собі та своїх можливостях;
- розвиває вміння учнів сприймати інформацію так. як ми робили це в
дитинстві: не напружуючись, граючись, легко та із задоволенням.
Пізнавальна мета:
- розширює можливості кращого пізнання навколишнього світу Й себе завдяки розширеній уяві, стійкій пам'яті й увазі;
- підвищує самооцінку дитини завдяки результативності у навчанні, створюючи психологічний комфорт.
Виховна мета передбачає:
- формування особистих характеристик учня, які ґрунтуються на самопізнанні, вмінні використовувати свої природні можливості;
- здатності конкурувати в навчанні, в першу* чергу7, з самим собою, завжди виграючи в цьому змаганні:
- з повагою ставитись до творчих можливостей інших учнів, розуміючи, що кожна людина індивідуальна зі своїми неповторними творчими здібностями.
Психологічна мета допомагає у:
- створенні ситуації успіху учнів у навчанні та житті;
- вирішенні особистих психологічних проблем, пов'язаних зі страхом, фобіями та психологічними стресами;
- неординарній самореалізації кожної людини.
Вправи на розвиток пам’яті.
Вправа « Спостережливість »
Дітям пропонується по пам’яті детально описати шкільне подвір’я, дорогу з дому до школи – те, що вони бачили сотні разів. Такий опис робиться молодшими школярами усно, а їхніми однокласниками доповнюються пропущені деталі.
Вправа « Ой вже ці цифри! »
Рядки цифр
Послідовно зачитуються рядки цифр з інтервалом в 1 с між цифрами. Діти повинні їх запам’ятати й відразу ж після прочитання кожного рядка відтворити. Завдання поступово ускладнюється за рахунок збільшення кількості цифр у кожному рядку ( на одну).
9729
266420
459657
4856814
37349876
Гра « Чарівне слово »
Дітям зачитується 10 слів, не пов’язаних між собою, наприклад: стіл, море, глина, вікно, літак, помідор, дощ, голова, тарілка, валіза. Завдання дітей – запам’ятати ці слова й відразу ж після прочитаного відтворити в будь-кому порядку.
Гра « Веселі картинки »
Дітям пропонується для запам’ятовування 10 реалістичних предметних картинок, які вони мають потім відтворити по пам’яті.
Формуючи загальнонавчальні навички учнів, кожен педагог зустрічається з великою кількістю проблем щодо формування стійкої уваги вихованців. В такому разі пропоную скористатися наступними іграми – вправами.
Розвиток уваги.

Гра « Що змінилось?»
Розставляються різні предмети (книги, іграшки, квіти тощо). Потім гравець відвертається або виходить з кімнати, два предмети міняють місцями.
Необхідно помітити зміни і повернути все в першочергове положення.

Вправа « Знайди відмінності »
Дітям пропонуються пари малюнків, які відрізняються між собою рядом ознак. Завдання дітей - знайти в порівнюваних об’єктах ознаки відмінності.

Гра « Веселий регулювальник »
Коли дорослий плескає правою рукою по столу, діти повинні зробити крок вправо, плескає лівою рукою - вліво, одночасно плескає двома руками - крок уперед, два удари обома руками - крок назад.

Гра « Роби, як я »
Діти повинні точно копіювати дії ведучого, в ролі якого може виступати як і дорослий, так і один з дітей з гарною координацією рухів ( ведучий спочатку подає інструкцію, стоячи спиною до групи, потім повертається обличчям ).

Гра « Роби, як я говорю »
Діти чітко виконують словесну інструкцію, не звертаючи уваги на дії ведучого, які не співпадають з нею.

Основою глибоких та стійких знань на кінець навчання у початковій школі, середніх класах є сформованість мисленнєвого апарату учнів. До процесів мислення відносять: порівняння, аналіз, синтез та узагальнення об’єктів, предметів, явищ природи. Ефективному розвитку мислення можуть сприяти наступні вправи-ігри.
Розвиток мислення.

Вправа « Четвертий зайвий »
Дітям послідовно зачитуються рядки слів. Їхнє завдання – виключити з рядка одне слово, що не має ознаки, спільної для решти слів, яка дозволяє об’єднати їх в одну групу. Не маючи цієї ознаки, слово відрізняється від інших, а тому й зайве.
Рядки слів:
1. стіл, ліжко, підлога.
2. молоко, сало, сметана, сир.
3. чоботи, шнурки, валянки, тапочки.
4. солодкий, гарячий, кислий, гіркий.
5. береза, сосна, дерево, дуб.
6. Василь, Микола, Петро, Іванов.
7. літак, людина, автобус, корабель.
8. сантиметр, кілограм, метр, міліметр.
9. книга, зошит, ложка, лінійка.
10. сміливий, хоробрий, злий, відважний.

Вправа «Ґудзик»
Мета: розвиток уміння зосереджуватися і концентрувати увагу .
Опис вправи: для гри необхідна дошка з ігровим полем із дев'яти клітинок (3x3) і ґудзик. Ґудзик може пересуватися за командою з однієї клітинки в іншу (вгору, вниз, праворуч, ліворуч). Стартове положення ґудзика-центральна клітинка ігрового поля.
Команди подаються учасниками гри почергово. При цьому потрібно слідкувати, щоб ґудзик не вийшов за межі поля. Після цих пояснень починається сама гра. Вона проходить на уявному полі, яке кожен з учасників уявляє перед собою. Якщо хтось із гравців губить нитку гри або «бачить», що ґудзик вийшов за межі поля, він подає команду «Стоп» і, повернувши ґудзика на центральну клітинку, починає гру спочатку.
Ускладнювати гру можна збільшенням кількості ґудзиків (наприклад , різного кольору) або кількості клітинок (4x4,5x5).

Вправа «Хто уважніший?»
Мета: розвиток мимовольної уваги, оперативної пам’яті, концентрація уваги. Опис вправи.
Варіант І. Ведучий записує 8-12 слів (або демонструє список слів на аркушах паперу) з інтервалом 2-3 с (кількість слів учням не повідомляється). До списку слів включають поняття, які можна об'єднати у 2-3 групи.
Наприклад:
шафа - цукерка - гвоздика - пряник - ромашка - стіл - шоколад - тюльпан - диван - троянда.
Після цього учням ставлять такі запитання:
- Які саме назви квітів і скільки їх було в цьому списку?
- У які групи можна об'єднати ці слова?

Варіант 2.Ведучий звертається до учнів із словами: «Будьте уважні!» і зачитує текст: «їхав порожній автобус. На першій зупинці в нього сіли 5 людей і поїхали далі. На другій зупинці зайшли ще 3 людей , а вийшло 2 людей; на наступній - увійшов 1, а вийшло 4. Автобус поїхав далі. Знов зупинився - 5 вийшло, 2 зайшло. Після цього учням ставлять запитання: «Скільки було зупинок?»

Вправа «Пошук спільного»
Мета: розвивати здібності знаходити спільні ознаки, розвивати здібності до узагальнення.
Опис вправи: навмання вибирають два іменники, які логічно не пов'язані:
- жук - крісло;
- велосипед - молоко;
- телевізор - чоботи;
- гора - горілка;
- вікно - риба;
- місто - кухоль;
- конверт - ґудзик;
- мило - сир;
- Буратіно - стрілець;
- сніг - телефон.
Ще 10 пар слів, ще не пов'язані за смислом:
- собака - коробка;
- автомобіль - комп'ютер;
- літак-м'яч;
- ноти - праска;
- троянда - будильник;
- хмара лампа;
- корова - ялинка;
- папір - терези;
- чобіт - мікроскоп;
- палець -колесо.
Необхідно подумки об'єднати ці образи та розповісти про свої уявні малюнки.

Вправа «Створюємо мультфільм у своїй уяві»
(гра зі словами)
Мета: продемонструвати можливість запам'ятовування, не використовуючи вольове зусилля, а за допомогою уяви.

Уявіть собі ШАФУ, краще власну. Вона відчинилась і звідти виплила ХМАРІІНКА. На хмаринці - велике лелече 11(І З ДО. В гнізді зручно влаштувався КІНЬ, чомусь червоний. Кінь вдягнув синій КАПЕЛЮХ. Ми роздивляємось капелюх і бачимо, як у ньому відчинився ЛЮК. З люка вистрибнув ФУТБОЛІСТ. Він чомусь грає у футбол ЧАЙНИКОМ. У чайника виросли КРИЛА. Замість пір'я в цих крилах різнокольорові ОЛІВІII. Вони зібрались і полетіли розфарбували ПЛЯЖ. На пляжі засмагає СНІГОВИК. Він засмаг і перетворився на ПІОКОЛАД.
Кількість слів не має значення, під час ігор діти легко відтворюють їх у прямому і зворотному напрямку.
А зараз відтворіть ці слова, уявляючи той незвичайний мультфільм. Я впевнена, що ви не загубили жодного слова.
Якщо ви навчилися бачити такий мультфільм, то ви можете відтворити його з будь-якого місця чи взагалі в зворотному порядку. Зробіть цю гру обов'язковою, щоденною вправою. І через тиждень - два будь-яка кількість слів, пов'язаних у вашій уяві, буде пригадуватися дуже легко. Щоденне тренування хоча б з 20-30 словами не забере багато часу, але зробить яскравішою вашу уяву та значно полегшить сприйняття будь-якої інформації. Головне УЯВИТИ, а не запам'ятати.

Вправа (з листівками та словами)
Мета: навчити поєднувати й відтворювати зорові та уявні образи.
Опис вправи: кожній дитині дається список листівок(20) і таке завдання: нічого не запам'ятовувати . а «оживити» слова (20),»побачити» їх на листівках, поєднуючи із сюжетом (слова: лялька, квітка, лампа, сніг або словосполучення: футбольний м'яч, темні окуляри, теплий вітер). По закінченні вправи учні переглядають листівки, а слова нібито самі відтворюються на них. Діти із задоволенням сприймають умови цієї іри. Головне, що висновок ми робимо такий: запам'ятовується те, що уявляли.

Вправа
Мета: навчити уявляти смислову інформацію у незвичайному та цікавому вигляді, легко, не напружуючись приіалувати її.
Опис вправи: автор пропонує згадати метод Цицерона. Він рекомендує
навмисне залишати сліди інформації па стінах класу. Отже, почнемо гратися
зі словами за методом Цицерона:
ПОРОСЯ( уявіть, що воно лежить на порозі);
КАШКЕТ (чомусь висить на ручці дверей і не знімається);
КНИЖКА (величезна, висить на вішалці);
ГЛОБУС (взув ваші капці);
ТОРТ (підвішений до вимикача, дуже смачно пахне); М'ЯЧ (замість лампочки);
ГАМАНЕЦЬ (знаходиться на стільці і повний грошей);
МЕТЕЛИК (уявіть його величезним і розташуйте не властивим для нього
способом).
Так само фантазуючи, розмістіть образи слів такого списку (майте на увазі: ви граєтесь!).
Ялинка, мед, корабель, поетеса, борошно, карусель, цибуля.
Головне - послідовність вашої «мандрівки». Не «бігайте» по приміщенню, шукаючи зручного місця.
Тепер спробуйте подумки прогулятися ше раз і «познімайте» образи цих слів. (Наголошую: не все може вдатися з першого разу).

Вправа
Мета: поєднання вербального способу мислення з роботою нашої уяви та пам'яті.
Опис вправи: ця вправа допомагає учням, які мають проблем) з переказом того, що уявляємо, тобто з презентацією своїх знань.
Під час цього тренування необхідно за 60 с(1 хв.) вміти назвати 60 -100 будь-яких іменників. Але якщо, називаючи предмети, дитина блукатиме очима навколо себе, то навряд чи назве більш ніж 30. Ми пропонуємо спочатку називати іменники на якусь гему (вулиця, школа, магазин, зоопарк), тобто утримувати подумки картинку і описувати її. Потрібно називати тільки ті предмети, що з'являються у вашій уяві. Не можна поспішати - це викликає емоційне напруження та заважає роботі уяви. Вправу виконувати вдвох - один промовляє, інший рахує слова, потім -навпаки.
Тільки за вищевказаних умов, через деякий час, діти навчаться легко та чітко передати будь - яку думку, розповісти усе, що уявляють.

Вправа «Сусіди» (гра з цифрами)
Мета: навчити уявляти й утримувати в уяві ряд чисел.
Опис вправи: уявіть собі рядок цифр від 1 до 10. А тепер назвемо «сусідів» числа 5. далі 8, потім 6 тощо. На наступних заняттях рядок чисел збільшується до 100, потім до 1000. Але це вже зовсім легко для тих, хто вміє подумки «бачити» перший десяток.

Вправа «Гойдалка»
Мета: навчити іратися (оперувати) числами в своїй уяві.
Опис вправи: уявіть собі число 36. Подумки переставте його навпаки та назвіть. Вдалося? На наступних заняттях ускладнюємо завдання: уявіть собі число 254 та переставте його навпаки.
Якщо все вдається з першого разу, це дуже добре. Якщо - ні, то нічого поганого, коли діти долучаються до гри, то потім вони дуже легко уявлятимуть двозначні, тризначні числа й проситимуть знову й знову гратися. Гратися можна парами чи за допомогою м'яча.
(номери телефонів, історичні дати тощо).
Опис вправи: почнімо гратися з цифрами та числами за методом Цицерона. Уявіть, що ви взяли відерце з синьою фарбою і на дверях великим пензлем намалювали цифру 3. Змінимо фарбу на червону та широким пензлем поруч , на стіні, намалюємо число 83, яке буде значно більшим за попередню цифру. Уявили? А от нове число 27 поруч нашкрябаємо цвяхом (звичайно, стінку таким чином нівечити недобре, але ж - це уявна дія), потім вологим пальцем зобразимо на підлозі ( у тому місці, де осипалась стіна після нашої витівки з цвяхом) число 950.
Настала черга скористатися зеленою фарбою, якою зобразимо величезне число28. Але фарба була дуже рідкою і підтекла на підлогу.
Маю надію, що у вашій уяві знайдеться зубна паста, не пошкодуємо туби, аби намалювати на сусідній стіні 69. Гарне число.
Подивимось на стелю. Чому б не наманювати на ній жовтим кольором число 45. але обережно, шоб фарба на голову не накапала.
Тепер підсумуємо. Спробуйте ще раз пройти цим маршрутом і назвати всі уявні числа.
Може статися, що не всі числа ви «побачите». Так буває, коли людина щось робить уперше. Виконайте вправу ще раз і виявіть більше власної участі у цій витівці. Ось тоді результат обов'язково буде яскравим.

Вправа
Мета: навчити уявляти смислову інформацію у незвичайному та цікавому вигляді, легко, не напружуючись, пригадувати її.
Опис вправи: за правилами «Школи ейдетики», граючись з цифрами, ми кожну з них перетворюємо на образ, який вона нам нагадує, оживлюючи його.
Першою звичайно буде 1.Припустімо, що це казковий хлопчик -Буратіно. Одразу можна розширити шкалу образів та уявити, що будь - який казковий герой слугуватиме нам за одиничку.
2 нагадує нам лебедя (за аналогією, всі птахи будуть двійками). Отже, у нас з'явилися Буратіно та лебідь, обидва живі, і у числі 12 вони мають взаємодіяти, щоб ми не переплутали їх з числом 21. Можна уявити, що Буратіно розчісує пір'я у птаха, а той крутиться перед дзеркалом. Число 21 можна уявити так: лебідь, у якого «шашки» на крилах, (бо він - таксі), за ним біжить наш казковий хлопчик - наздоганяє. «Ожививши» цифри та числа, ми малюємо в своїй уяві такі самі мультики, які зі словами.
Перетворимо цифру 3 на двогорбого верблюда.
4 найбільше схожа на стілець, що стоїть догори ногами. Отже, усі меблі будуть у нашій уяві четвірками, навіть диван або холодильник. Майте на увазі, меблі у нашій грі. як у мультику можуть стрибати, танцювати тощо...
Зараз пограємося з 5 .Моя уява одразу малює соковите й запашне яблуко. У нього є руки та ноги, воно «живе», як герої мультику. може малювати, бігати.
Цифра 6 за правилами нашої гри перетворюється на чайник зі свистком.

саксофоном.
Із цифр залишився 0 . Не маю сумніву, всі побачать у ньому м'яч, який підстрибує або колобок чи бублик, який втікає.
Дітям дуже подобається створювати такі образи. Вони із захопленням долучаються до цього процесу. їхня уява безмежна! Ми з дітьми оживили всі цифри та домовилися деякий час (а хтось, може, і завжди) користуватися цими образами, тренуючи уяву, вигадку, а тому, як стало відомо з попередніх ігор, -пам'ять.
Гра з цифрами потрібна для розвитку фантазії, уяви, уваги, що є складовими нам'яті. Вона дає можливість привчитись уявляти числову інформацію у незвичайному та цікавому вигляді, а тому легко, не напружуючись, пригадувати її.
5-10 хвилин щоденної розминки мобілізують дитячу уяву та увагу.
Вправа «Асоціації»
Зараз вам буде зачитано 50 слів, що вам доведеться запам'ятати. Причому запам'ятати твердо, напевно й у правильній вихідній послідовності.
Вам прийдуть на допомогу опорні слова - ті, котрі ви бачите перед собою на екрані. Ці слова увесь час будуть перед вашими очима. Ллє як же вони вам допоможуть? Ряд слів, що будуть зачитані, ви повинні образно зв'язати з поруч опорних слів на екрані. Наприклад: зачитане перше слово «місто». А на екрані перше слово опорною ряду - «велетень». Ви уявляєте собі велетня, що обережно пробирається між малюсінькими будинками вулицями міста.
Друге слово, яке потрібно запам'ятати - «літак». А опорне слово на екрані - «весло». Ви відразу можете представити нову конструкцію літака, що немов по воді, пливе по хмарах, відштовхуючись від них веслом.
Такі асоціації допоможуть вам добре запам'ятати ряд слів який завгодно. Вправа
Перед учнем розкладають 15 - 20 карток із зображенням окремих предметів (наприклад, яблуко, тролейбус, чайник, літак, ручка, сорочка, автомобіль, кінь, прапорець, півень і т.д.). Дитині говорять: « Я зараз назву тобі кілька слів.
Подивися на ці картинки, вибери з них ту, котра допоможе тобі запам'ятати кожне слово, і відклади убік».
Потім читається перше слово. Після того, як учень відкладе картинку, читається друге слово і т.д.
Далі учень дивлячись на картинки повинен відтворити пред'явлені слова.
Зразковий набір слів:
Пожежа, завод, корова, стрілець, вода, батько, кисіль, сніг, помилка, доброта тощо.

Заняття

Тема: Предмети, образи. Розвиток самостійності сприйняття. Як я пізнаю навколишній світ. Відгадування загадок.
Мета: познайомити учнів з суттєвими і несуттєвими ознаками понять, класифікацією понять, формально-логічними відношеннями між поняттями, провести бесіду «Значення органів чуття в житті людини»,дидактичні ігри «Доторкнись і впізнай», «Незакінчений малюнок», вчити відгадувати загадки розвивати увагу, мислення, спостережливість.

I. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.
II. Психологічний настрой класу.
III. Логічна розминка. (Розвиток самостійності сприйняття). Відгадування загадок.
1. Один каже, двоє дивляться, двоє слухають. (рот, очі, вуха)
2. У нього завше уважні вуха: в одне говорять, а друге – слуха. (телефон).
- Що допомогло відгадати загадку, які слова?
3. В мене ніжка одна, чобітка не маю,
І хоча без голови – шапку одягаю. (гриб)
4. Є спинка, а не лежить, чотири ноги має, а не ходить. (стілець)
5. П’ять братів родилось разом, а всі нерівні. (пальці)
6. Хто перший у хату заходить? (ключ)
IV. Бесіда «Значення органів чуття в житті людини».
Ігри «Доторкнись і впізнай», «Незакінчений малюнок», «Торбинки з подарунками» (гра на розвиток здатності створювати образ предмета за його словесним описом.)
V. Гра «Чи таке буває»?
Вчитель: «Вертоліт летить у небі.» Учень: «- Чи таке буває?»
-«Мишка в дзеркалі живе». (якщо учень відповідає вірно, то отримує приз і придумує ситуацію для вас, якщо ні – то пропускає свою чергу).
«Ведмедик прогулюється в лісі».
«Всі дерева ростуть вниз».
«Хлопчик їсть банан».
«М’ячик копнув дівчинку».
«Марічка їде на велосипеді»
«У Микити квадратна кулька».
«Курка з’їла слона».
VI. Розвиток уваги і спостережливості».
а).Гра «Неуважний художник».
б).Гра «Знайди розбіжності на малюнках».
VII. Цікаві задачі.
1. Перед Котигорошком стоять предмети: відро, лопата, лійка. Як зробити, щоб лопата стала крайньою, не переставляючи її з місця? (потрібно поставити відро або лійку посередині).
2. У дівчинки стільки ж братів, скільки й сестер, а в хлопчика з цієї сім’ї братів немає. Скільки в цій сім’ї хлопчиків і дівчаток? (1хл. і 2 дівч.)
3. У школу йшло 5 хлопчиків, назустріч їм – 3 хлопчики. Скільки дітей йшло у школу? (5хл.)
4. Скільки кролів і гусей, якщо у них є всього 4 голови і 10 лап? (1 кролик і 3 гусей)
5. На столі лежало 4 яблука. Одне з них розрізали на 2 частини. Скільки яблук на столі? (4)
6. На столі стояло три кухлі з молоком. Кіт випив один кухоль молока. Скільки кухлів залишилось? (3).
7. Вінні-Пух, Кролик і П’ятачок вирізали три прапорці різного кольору: синій, зелений, червоний. Кролик вирізав не червоний, а Вінні-Пух – не червоний і не синій. Якого кольору прапорець вирізав кожен? ( Вінні – зелений, Кролик – синій, П’ятачок – червоний.)
VIII. В гостях у Розмалюйка.
1. З’єднайте кружечки так, щоб одержати 5 трикутників.
. . .
. . . . .
2. З’єднайте кружечки так, щоб одержати квадрат і 4 трикутники.

3. Тут заховався пісочний годинник.
IX. Підсумок уроку.

Заняття
Тема: Сприймання величин предмету, розвиток окоміру. Хитромудрі задачі. Загадки. Використання замінників предметів.( Розвиток уяви).
Мета: розвивати окомір, уяву, мислення, увагу, спостережливість, уміння виділяти суттєве, творчі здібності дітей, виховувати активність, товариськість, уміння співпрацювати в колективі.
I. Організація класу.
1. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.
2. психологічний настрой.
II. Логічна розминка. Загадки.
1. З ногами – без рук, з боками – без ребер,
З сидінням – без живота, зі спиною – без голови. (крісло)
2. Хвіст надворі, ніс у буді. Хто хвіст поверне, той у хату ввійде. (ключ)
3. Летить птах: ніс довгий, голос тонкий, хто його вб’є, свою кров проллє. (комар)
4. Справжнє море на вікні,
Рибки в ньому золоті.
Та біля скляних берегів
Не зустрінеш моряків. (акваріум)
5. Дощик теплий і густий,
Але дощик непростий.
Він без хмар, з-під стелі
І ллється в оселі. (душ)
III. Вчимося логічно мислити.
1. Двоє дітей підійшли до річки. Біля берега всього один човен. У якому випадку вони могли б перебратися на інший берег, якщо човен може взяти лише одного? (якщо діти підійшли до річки з різних сторін)
2. Як поділити три яблука між трьома учнями так, щоб одне яблуко залишилось у кошику?
3. На День народження до Кізоньки прийдуть семеро гостей. На скільки рівних частин вона повинна розрізати торт, щоб кожний одержав порівну? (на 8)
4. У першому кошику – 2 яблука, у другому – 4. Як можна перекласти яблуко, щоб їх було 1 і 5, 3 і 3?
5. Вовк і Заєць пішли купувати морозиво. Вовк і каже: «Я – великий і куплю три морозива, а ти – маленький і попроси два морозива.»
Заєць погодився. Вовк купив три морозива, а Заєць – два рази по два.
З’їв вовк морозиво, глянув на Зайця, та як крикне: «Ну, Зайцю, постривай!» Чому розгнівався Вовк?
6. Киця й Котик залюбки
Випікали пиріжки.
Киця з тіста сім зліпила.
Котик з снігу – тільки п’ять.
Скільки всіх, малеча мила,
Пиріжків вони з’їдять? (7).
IV. В гостях у Розмалюйка.
1. З’єднайте кружечки так, щоб утворився куб.

2. Спробуйте з’єднати кружечки так, щоб утворилася піраміда.

V. Сприймання величин предмету, розвиток окоміру.
(відношення по величині між предметами; місце предмета в ряду інших)
Ігри: «Зламана драбина», «Купимо ляльці шкільну форму», «Сестрички в лісі». Вправи: « Хто найвищий?», «Хто найширший?».
VI. Закономірності або « Що далі?»

VII. Хитромудрі задачі
1. Знайди якомога більше «трійок» у поданих словах:
Трап, стригти, сестри, гострити, Петрик, постріл, хитрий, настрій, тривога, старт, Дмитрик, ватра, вітрина, майстри, стриже, тритон, люстра, гетри, Стрий, трикотаж, струмінь.
2. Головоломка.
У кімнаті чотири кути. В кожному кутку сидить кіт, навпроти кожного кота – по три коти. На хвості кожного кота – по одній кішці. Скільки всього котів у кімнаті?
3. «Скільки курей»?
Два півники, два півники Підмітали ними вулички.
У саду в’язали віники. Ти назвеш мені число:
Дві курочки, дві курочки Скільки всіх курей було?
VIII. Розвиток уяви. Використання замінників предметів.
Гра «Живі фігурки» - стор. 14-15 (Барташніков О.О.)
Гра «Водій таксі», «Скринька з казками».
IX. Розвиток уваги і спостережливості.
Гра «Неуважний художник».
Гра «Порівняй і знайди розбіжності».
X. Підсумок уроку.

Автор: 

Залізняк Марія Дмитрівна, вчитель початкових класів, Вільногірська ЗОШ №5

Отримати сертифікат

Користувацький вхід