Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Використання дидактичних ігор на уроках математики та природознавства

1

Методичний посібник розкриває тему, яка розвиває самостійність учнів та містить дидактичні ігри, творчі завдання і завдання розвивального характеру для використання на уроках математики і природознавства. Матеріали посібника сприятимуть розвитку логічного мислення, творчої уяви, самостійності молодших школярів в опануванні навчального матеріалу.
Посібник стане в пригоді як вчителям, так і студентам.

Автор: 

Власюк Валентина Іванівна, вчитель початкових класів,Малосовпівська ЗШ І-ІІ ступенів

Джерело: 

1. Агаркова Т.Ф. Дидактична гра – засіб навчання дітей шестирічного віку // Початкова школа. – 1987. – № 5. – С.40-43.
2. Бойко Є.І. Екологічні ігри // Початкова шкова. – 1997. – №3. – С.15-16.
3. Болотіна Н.І. Дидактична гра – один із засобів активізації пізнавальної діяльності дітей шестирічного віку // Початкова школа. – 1987. – № 10. – С.38-39.
4. Бончак П.Є. Ігри з віршованими завданнями // Початкова школа. – 1996. – № 5. – С. 32-34.
5. Варзацька Л.О. Гра як засіб пізнання // Початкова школа. – 1988. – № 12. – С.34-36.
6. Ващенко Н.І. З досвіду екологічного виховання // Початкова школа. – 1986. – № 8. – С.30-32.
7. Виготський Л.С. Игра и её роль в психическом развитии ребёнка // Вопросы психологии. – 1966. – № 6.
8. Виноградова Н.Ф. Экологическое воспитание младших школьников // Начальная школа. – 1997. – № 4. – С.7.
9. Волкова С.І. Дидактичні ігри і ігрові вправи // Початкова школа. – 1986. – № 8. – С.30-32.
10. Волошин О.М. Цікаві завдання з природознавства. – Т.: Підручники і посібники, 1998. – 47 с.
11. Громик Є.С. … гра – найсерйозніша справа // Початкова школа. – 1999. – № 7. – С.41-43.
12. Друзь З.В. Пізнавальні завдання з ознайомлення з навколишнім світом у 1-2 класах. – К.: Радянська школа, 1990. – 127 с.
13. Друзь З.В. Цікаві вправи з природознавства // Початкова школа. – 1986. – № 7. – С. 38-45.
14. Эльконин Д.П. Психология игры. – М.: Педагогика, 1978. – 304 с.
15. Жикалкина Т.К. Игровые и занимательные задания по математике в 1 классе. – М.: Просвещение, 1989. – 45 с.
16. Жикалкина Т.К. Игровые и занимательные задания по математике 2 класс. – М.: Просвещение, 1987. – 61 с.
17. Жуковская Р.И. Воспитание ребёнка в игре. – М.: Просвещение, 1963. – 320 с.
18. Земцова Л.Н., Сушкова Е.Ю. Роль дидактической игры на уроках математики // Начальная школа. – 1988. – № 10. – С.39-41.
19. Іванова О.І. Формування екологічної культури // Початкова школа. – 1998. – № 8. С.40-43.
20. Іщенко Л.П. Дидактичні ігри, як засіб екологічного виховання // Початкова школа. – 1998. – № 12. – С.25-26.
21. Картель М.В. Ребуси для уроків ознайомлення з навколишнім світом і природознавства // Початкова школа. – 1990. – № 3. – С.36-38.
22. Кмець А.М. Ігри екологічного спрямування для молодших школярів // Початкова школа. – 1992. – № 2. – С.32-42.
23. Кмець А.М. Ігри екологічного виховання для молодших школярів // Початкова школа. – 1999. – № 7. – С.41-43.
24. Коваль Н.С. Самостійна робота учнів на уроках природознавства // Радянська школа, 1982. – 95 с.
25. Коваль Н.С., Нарочна П.Л. Природознавство в 4 класі. / Посібник для вчи-телів /. К.: Радянська школа, 1989. – 136 с.
26. Коваль Н.С., Грушинська В.І., Варкута О.М. Готуємось до уроків природознавства 3 (2) клас. / Посібник для вчителя /. Т.: Підручники і посібники– 2000. 112 с.
27. Козел Л.В. Дидактичні ігри і перфокартки на уроках математики в 1 класі. // Початкова школа. – 1988. – С.33-35.
28. Компанець М.І. Дидактичні ігрові ситуації для адаптації дитини до школи і розвитку мислительних процесів. // Початкова школа. – 1999. – № 11. – С.41-44.
29. Макаренко А.С. Собрание сочинений. – М., 1957. – 425 с.
30. Мартинюк І. Роль гри у вихованні молодших школярів // Початкова школа. – 1997. – № 6. – С.41.
31. Мухина В.С. Шестилетний ребёнок в школе. / Книга для учителя / М.: Просвещение, 1990. – 175 с.
32. Навчання і виховання шестирічних першокласників: Збірник статей. / Упоряд. К.С.Прищепа. – К. Радянська школа, 1990. – 256 с.
33. Нарочна Л.К., Ковальчук Г.В., Гончарова К.Д. Методика викладання природознавства. – К. Вища школа, 1990. – 302 с.
34. Нагай Л. Розвиток молодшого школяра в процесі ігрової діяльності // Початкова школа. – 1997. – № 6. – С.42.
35. Ночвінова О. Дидактична гра у навчально-виховному процесі // Початкова школа. – 1997. – № 6. – С.45.
36. Обучение, воспитание и развитие детей шестилетнено возраста. / Пособие для учителя / Составитель И.А.Петрова. – М.: Просвещение, 1990. – 205 с.
37. Олійник М.І. Цікавий та пізнавальний матеріал на уроках природознавства в початкових класах. – Рівне, 1997. – 66 с.
38. Парфьонов М.Г., Мартинова Л.Й. Математику повторюємо в іграх // Початкова школа. – 1995. – № 3. С.33-36.
39. Подгорная Н.И., Бибик Н.М., Скрипченко Н.Ф. Дидактическае игры и познавательные задания в 1 классе. К.: Радянська школа, 1988. – 63 с.
40. Политкін Є. Використання гри у процесі гармонійного розвитку особистості // Початкова школа. – 1998. – № 6. – С.41.
41. Попова В.І. Гра допомагає навчатися // Початкова школа. – 1987. – № 8. – С.40-49.
42. Пустовіт Н.О., Плечова З.Н. Екологічні задачі, ігри та вікторини. – К.: Наукова дума, 1998. – 70 с.
43. Савченко О.Я. Дидактичні ігри // Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Абрик, 1997. – 222 с.
44. Савченко О.Я. Урок у початкових класах // Початкова школа. – 1995. – № 5. – С.38-40.
45. Салієнко В.С. Екологічне виховання шестиліток // Початкова школа. – 1999. – № 3. – С.42-45.
46. Сопко Г.П. Ігрові способи у навчанні шестиліток // Початкова школа. – 1989. – № 3. – С.39-40.
47. Степанова И.А., Горощенко В.П. Методика преподавания природоведения. – М.: Просвещение, 1984. – 159 с.
48. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. – К.: Радянська школа, 1977. – 244 с.
49. Ткачук Г.П. Екологічне виховання засобами казок Оксани Іваненко // Початкова школа. – 1989. – № 6. – С.34-38.
50. Тютюнников А.М. Математична мозаїка // Початкова школа. – 1994. – № 6. С.33-35.
51. Ушинський К.Д. Вибрані твори: в 2-х томах. Переклад з російської В.М.Стоянова та ін. – К.:Радянська школа, 1983. – т.1. – 488 с.
52. Харитонова Н.Е., Газман О.С. В школу – с игрой. – М.: Просвещение, 1991. – 96 с.
53. Шаманська Н.В. Навчання в процесі гри // Початкова школа. – 1988. – № 10. – С.43-45.
54. Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. – М., 1980. – 256 с.
55. Шацкий С.Т. Педагогические сочинения в 4-х томах. – М.: Педагогика, 1962. – Т.2 – с.18-23.
56. Шильцова Л.М. Гра для першокласників // Початкова школа. – 1989. – № 9. – С.65.
57. Щербань П. Дидактичні ігри у навчально-виховному процесі // Початкова школа. – 1998. – № 12. – С.18-20.
58. Янківська О.П. Дидактичні ігри у дитячому садку. / Навчально-методичний посібник /. – К.: Радянська школа, 1985. – 144 с

Отримати сертифікат

Користувацький вхід