Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Конспект уроку та презентація. Тема "Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів. Виділення вставних слів на письмі комами."

1

Конспект уроку з української мови в 5 класі
Тема. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів. Виділення вставних слів на письмі комами.
Мета: дати поняття про вставні слова та сполучення слів, формувати вміння визначати їх у реченні, з’ясовувати їхню роль, уживати найпоширеніші вставні слова в усному та писемному мовленні;
розвивати логічне мислення, усне й писемне мовлення, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів; уміння редагувати синтаксичні конструкції; складати діалоги зі вставними словами (сполученнями слів);
на основі мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти вмінню дотримуватися загальних норм етикету.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань
Обладнання: дидактичний матеріал, підручник, мультимедійна презентація.
Ніщо не дається так дешево і не
цінується так дорого, як ввічливість.
М.Сервантес
Хід уроку
I. Організаційна частина
- Доброго дня!
Сьогодні в нас знову цікавий урок,
Сьогодні ми зробимо ще один крок
В країну збагачення й розвитку мови.
Хай всі володіють знаннями чудово!
- Епіграфом до сьогоднішнього уроку стануть слова іспанського письменника Мігеля Сервантеса. Як ви їх розумієте?
- Діти, ми отримали листа від жителів країни Ввічливості та доброти. Вони прислали нам карту. Чи бажаєте помандрувати до цієї країни? Як же до неї дістатися? Про це ми дізнаємося з листа.

Любі діти!
Країна наша велика, чарівна. У ній ми живемо дружно, весело, поважаємо один одного, допомагаємо кожному, хто цього потребує. Мешканці щасливі, бо в нас немає грубості, заздрості, ворожнечі, і жити в ній може тільки людина добра, ввічлива. Ми впевнені, що ви саме такі, тому запрошуємо до себе в гості. Шлях до нашої країни буде складним. Сподіваємося, що всі перешкоди будуть пройдені й подолані. Бажаємо успіху!
Жителі країни Ввічливості та Доброти

- Діти, заплющіть очі й подумайте про щось добре, приємне для вас. Отже, у вас гарний настрій, тому можемо вирушати до країни Ввічливості та Доброти.
- А як називають людей, які часто подорожують? (Туристи)

II. Актуалізація опорних знань

Бліц-опитування

- Перш ніж розпочати подорож, давайте пригадаємо, яку тему вивчали на попередньому уроці?
1. Що називається звертанням?
2. Які бувають звертання за будовою?
3. Як інтонуються речення зі звертаннями?
4. Які розділові знаки ставляться при звертаннях?
5. Якими частинами мови найчастіше виражені звертання?
6. У формі якого відмінка ставляться іменники, якщо вони виражають звертання?

III. Оголошення теми, мети та завдань уроку
- Тема уроку «Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів. Виділення вставних слів на письмі комами».
- Про що йтиме мова на уроці?
- Чого б ви хотіли навчитися?

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Робота з текстом

- Не будемо баритися! Вирушаймо в дорогу! Ось на нашому шляху з’явилася долина Міркувань. Для того, щоб нею пройти, необхідно попрацювати з текстом. Послухайте текст і спробуйте визначити його тему.

Моральні правила поведінки
Як відомо, у суспільстві є певні моральні правила поведінки. Такі норми, певна річ, закріплені в біблійних заповідях християн.
Звичайно, ці правила стосуються ставлення людей один до одного. Безумовно, із моральними правилами пов’язане поняття “ вихованість ”.
Таким чином, вихований той, хто дотримується етикету, виявляє уважність, люб’язність (Із підручника).

2. Словникова робота

НОРМА – 1. Загальноприйнята засада, установка, правило. 2. Звичайний, визнаний обов’язковим порядок. 3. Установлена міра, кількість чогось. 4. Середня, звичайна величина чогось.
ЕТИКЕТ – 1. Установлені норми поведінки і правила ввічливості в суспільстві. 2. Правила поведінки в якому-небудь товаристві відповідно до обставин.

3. Бесіда за текстом

- Яка тема тексту?
- Яка головна думка?
- До якого стилю належить текст?
- Зверніть увагу на виділені слова. Чи можна до них поставити питання?
- Чи залежать ці слова від інших членів речення?
- Чи є вони членами речення?
- Яке місце цих слів у реченнях?
- Як вони виділяються на письмі?
- Ці слова називаються вставними, їх уводять у речення, щоб висловити своє ставлення до повідомлюваного.
- Отже, ми з вами попрацювали з текстом, поміркували, зробили висновки.

4. Робота з підручником

- Рухаймося далі. Що це дзюрчить? Це джерело, але воно не звичайне. Це джерело Знань. Щоб ми втамували спрагу й отримали задоволення, необхідно попрацювати з підручником.
- Отже, перевіримо свої міркування за підручником (С.78-79)
- Чи правильні висновки зробили?
- Які слова називаються вставними?
- Що вони виражають?
- Як вимовляються вставні слова?
- Повернімося до тексту, випишімо вставні слова та визначимо, що вони означають (робота в зошитах)
- Ми виконали це завдання, утамували спрагу з джерела, тому можемо рухатися далі.

5. Робота над вирішенням проблемного завдання

- І ось ми на роздоріжжі. Куди ж рухатися далі? Щоб знайти правильний напрямок для нашої подорожі, потрібно довести або спростувати твердження:
у реченні Павлик під час перерви не виходить із класу немає вставних слів.
- Визначте в ньому члени речення.
- Який висновок можемо зробити?
- Запишіть наступне речення
Виходить, етикет полегшує спілкування.
- Визначте в ньому члени речення. Побудуйте його схему.
- Зверніть увагу на слово виходить. Чи є воно членом речення? А в першому реченні?
- Який висновок можемо зробити? (Є слова, що можуть бути вставними або членами речення залежно від контексту.)

6. Робота з пам’яткою

Лише вставні Не бувають вставними Залежно від конспекту
Мабуть, по-перше,
по-друге, щоправда, крім того, а втім, отже, а також (у середині простого речення), однак, одначе, проте Навіть, якраз, майже, приблизно, принаймні, все-таки, мовби, неначе, причому, саме, особливо Правда, кажуть, може, звичайно, здається, мож-ливо, видно, навпаки, справді, очевидно, на-решті, на щастя, ви-ходить
- Які слова можуть бути лише вставними?
- Які слова не бувають вставними?
- Які слова можуть бути вставними або членами речення залежно від контексту?
- Отже, це завдання виконали, знайшли правильний напрямок, тому можемо подорожувати далі.

7. Фізкультхвилинка «Райдуга»

- Діти, я бачу, що ви вже втомилися. Щоб набратися сили, проведемо фізкультхвилинку.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Гра «Мовне доміно» (робота в парах)
- От перед нами несподівана перешкода – річка з підводним камінням. Щоб перебратися через неї на інший бік, потрібно підтримувати один одного, допомагати. Отже, попрацюймо в парах і пограймо в «Мовне доміно».
- Хто з вас грав у доміно? За аналогією до цієї гри вам потрібно скласти речення, знайти в ньому вставне слово, пояснити розділові знаки. Яка ж пара зробить це швидше?

Кажуть, пташ

ку пізна

ють по пірю й

пісні, а людину

по мові й мислі.

- Поясніть, як ви розумієте це прислів’я?
2. Творче конструювання (завдання на картках)
- Продовжуємо працювати в парах. Перепишіть речення, замінюючи крапки вставними словами зі значенням, указаним у дужках, розставте потрібні розділові знаки.
… спілкування передбачає різні способи взаємодії з людьми (упевненість). Основною формою спілкування … є бесіда (упевненість). … оцінюючи рівень освіченості людини, визначають її вміння дотримуватися мовного етикету (порядок викладу думок).
- Діти, ми з вами виконали завдання, тому змогли перебратися через річку.

3. Робота над гуморескою Павла Глазового

- Я бачу, що ви втомилися подорожувати, тому робимо привал. А щоб не сумували, послухайте гумореску Павла Глазового й подумайте, яким чином автор досягає комічного ефекту? (Учень читає гумореску напам’ять)

Вже ніч надворі. Не спить дитина.
Схилився батько над ліжком сина
І виявляє любов і ласку.
-Послухай,- каже,- синочку, казку.
Так, значить, дід жив, і, значить, баба.
Була в них, значить, ще й курочка ряба.
І сіла, значить, вона в гніздечко
І, так сказати, знесла яєчко.
Дід бив яєчко, і баба била.
Ну, баба, значить, теж не розбила.
А, так сказати, пробігла мишка…
І тут синочок схопився з ліжка:
- Все значить, значить та так сказати…
Не треба казки! Я хочу спати.
- Отже, яким чином автор досягає комічного ефекту?
- Ми з вами відпочили, набралися сили, тому рушаймо далі.

5. Гра «Редактор»

- Діти, ми потрапили в непрохідний ліс. Щоб пройти через нього, вам потрібно об’єднатися в групи, щоб не заблукати, і відредагувати речення. З’ясуйте, чи доречно вжито в них вставні слова.
- Отже, вам доведеться попрацювати редакторами. А чи знаєте ви, хто такий редактор?

РЕДАКТОР – 1. Особа, яка виправляє, опрацьовує до друку текст, рукопис. 2. Керівник видання.
1група
Отже, знання правил етикету, мабуть, є недостатнім для того, щоб вважатися, по-перше, культурною та, по-друге, вихованою людиною.
2 група
Між нами кажучи, поняття «вихованість» здається ширше за етикет, може бути.
3 група
Безперечно, вихована людина не тільки засвоює, можливо, правила поведінки, а й виявляє ставлення до інших.
4 група
Отже, етикет полегшує спілкування, як мені здається.

- Я бачу, що з вас вийшли гарні редактори. Ви виконали це завдання, тому нам удалося вийти з непрохідного лісу.

6. Творча робота

- Діти, погляньте, на горизонті з’явилася країна Ввічливості та Доброти. Про що ж ми розповімо її мешканцям? Давайте складемо міні-твір «Чому потрібно бути ввічливим», використовуючи вставні слова.
- Я вважаю, що мешканцям країни Ввічливості та Доброти було цікаво послухати ваші розповіді.

VI. Підсумок уроку
1. Слово вчителя
- Діти, ви пройшли довгий шлях, здолали всі перешкоди, тому всі отримуєте звання ввічливих, вихованих, добрих. Сподіваюся, що й у майбутньому ви залишитеся такими.
- А як би ви пов’язали слова Мігеля Сервантеса з темою сьогоднішнього уроку?
- Як ви бачите, серед вставних слів є «чарівні слова», які ввічливі люди вживають у своєму мовленні. Нам завжди приємніше спілкуватися із привітними, чемними людьми. Варто пам’ятати, що навіть найменший відступ від правил ввічливості псує настрій, вносить непорозуміння в людські стосунки, а то й калічить душу, ранить серце, губить здоров’я людини.
2. Вправа «Вільний мікрофон»
- Чи сподобалася мандрівка?
- Що саме сподобалося?
- Що нового дізналися?
- Чи справдилися ваші очікування?
- Що викликало труднощі?
VII. Домашнє завдання
Опрацювати правила з § 19.
А. Виконати вправу 178.
Б. Написати лист-відповідь жителям країни Ввічливості та Доброти.

Автор: 

Смага Марія Володимирівна, учитель української мови й літератури та зарубіжної літератури Охтирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Охтирської міської ради Сумської області

Отримати сертифікат

Користувацький вхід