Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Тема: Хімічні властивості середніх солей

0

Урок: "ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕРЕДНІХ СОЛЕЙ"
Мета уроку:
1. розширити знання учнів про хімічні властивості класів неорганічних сполук на прикладі властивостей середніх солей; дослідити хімічні властивості солей;
2. розвивати навички й уміння складати рівняння хімічних реакцій, формувати вміння спостерігати, робити висновки і узагальнення, застосовувати набуті знання на практиці;
3. виховувати пізнавальний інтерес до предмета хімії, почуття колективізму, взаємодопомоги та взаємоповаги.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань
Форма проведення уроку: урок-дослідження
Девіз уроку :
Єдиний шлях, що веде до знання ,– це діяльність
Б. Шоу

Наочність: необхідні набори хімічних реактивів; хімічний посуд; періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва; ряд активності металів, таблиця розчинності, мультимедійний проектор, ноутбук.
Методи і прийоми роботи: інтерактивні вправи: «Очікування», «Мікрофон», робота в групах.
Хід уроку
1. Організація класу. Вітання. Створення позитивного емоційного
настрою.
2. Оголошення теми, мети, завдань уроку.
3. Мотивація навчальної діяльності.
Вправа «Очікування»
Я б хотіла дізнатися, чого ви чекаєте від цього уроку?
Давайте побажаємо успіхів один одному. Я хочу побажати всім вам плідної праці, гарних оцінок, взаєморозуміння на цьому уроці, посміхніться один одному і вперед до нових знань.
4. Актуалізація опорних знань.
Презентація теми : «Солі»
1) Метод «Мікрофон»
- Які речовини називаються солями?.
- Як ми називаємо формули солей?
- Як складаються формули солей?
- Яким правилом ми керуємося під час складання формул солей?
- Як класифікують солі?
- Де застосовуються солі?
- Звідки ми знаємо розчинна ця сіль у воді чи ні?
Оцінювання
2) Робота в групах
А зараз ми попрацюємо з вами у групах. Об’єднайтеся, будь ласка, у три групи, так як висидите, я роздам вам картки самоконтролю, на яких ви будете складати і називати формули солей. Але проведемо ми цю роботу у формі змагання: яка група швидше і правильніше назве і складе формули сполук. Нагадаємо правила роботи у групах.
5. Вивчення нової теми
Молодці, гарно справилися з завданням.
А тепер повертаємося до теми уроку. Нагадаємо ще раз тему.
А) Планування результатів дослідження ( що учень повинен знати і повинен уміти):
- знає склад, назви, фізичні та хімічні властивості середніх солей ;
- вміє складати відповідні рівняння хімічних реакцій;
- прогнозує перебіг хімічних реакцій солей та кислот із металами, використовуючи ряд активності металів;
- проводить хімічний експеримент з дотриманням правил техніки безпеки;
- спостерігає;
- узагальнює;
- формулює висновки.
Б) Постановка проблемних питань
Під час вивчення складних неорганічних речовин ми вивчили властивості оксидів, кислот, основ. Подивіться, будь ласка, на таблицю взаємодії класів неорганічних сполук. Проаналізуйте її.

Основний оксид Кислота Основа Сіль
Кислотний оксид + - + -
Кислота + - + +
Основа - + - +
Сіль - + + ?

Солі взаємодіють з кислотами та основами.
-А чи завжди можливі ці реакції?
- А чи взаємодіють солі з солями?
- Чи взаємодіють солі з металами?
- Що відбувається з солями при нагріванні?
- Чи завжди можливі ці реакції?
Давайте пригадаємо, в яких випадках реакція проходить до кінця?
Відповіді на ці проблемні питання ви зможете дати, коли дослідите властивості солей.
(Робота в зошитах)
Метою нашого уроку є дослідження і вивчення хімічних властивостей солей засобами хімічного експерименту, вміння його виконати і теоретично обґрунтувати, зробити висновки і узагальнення.
Але перед дослідженням треба пригадати правила техніки безпеки при роботі в кабінеті хімії.
В) Повторення інструкції з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять в кабінеті хімії».
Г) Демонстрація хімічних властивостей солей. (віртуальна лабораторія)
Лабораторні досліди:
№7 «Взаємодія солей з металами»
№8 «Взаємодія солей з лугами в розчині»
№9 «Реакція обміну між двома солями в розчині»
Запишемо рівняння реакції.
Висновок: Не всі метали реагують із солями, а лише ті, які у витискувальному ряду розташовані лівіше від того металу, який входить до складу солі. У водному розчині відбувається реакція заміщення: активніший метал витісняє менш активний з розчину його солі, внаслідок утворюється нова сіль і новий метал.
Пам'ятайте! Для таких реакцій не можна брати дуже активні метали: Lі,Na,К, Са, Ва, які реагують за звичайних умов з водою.
? До якого типу належать ці реакції?
? Які реакції називаються реакціями обміну?
? Які речовини утворюються під час взаємодії солі з лугами?
Висновок: Пам'ятайте! Реактиви необхідно підбирати так, щоб в результаті реакції випав осад, тоді реакції проходять до кінця.
Реакції між солями і кислотами відбуватимуться лише тоді, коли:
а) сіль утворена леткою кислотою, а реагуюча кислота нелетка;
б) утворюється осад, нерозчинний у кислотах;
в) реагуюча кислота сильніша від тієї, яка входить до складу солі.
? До якого типу належить ця реакція?
? Що утворюється в результаті даної реакції?
? Чи завжди можливі реакції між солями?
Висновок: Реакції між солями відбуваються лише в тому випадку, коли в результаті реакції утворюється осад.
6. Закріплення знань і вмінь.
а) Робота з підручником.
б) Самостійна робота по групах. (Диференційовані завдання за вибором учнів)
Перевіримо ваші практичні навички та вміння в ході самостійної роботи, навіть Конфуцій говорив, що добре мати природний дар, але тренувальні вправи дають більше, ніж природний дар.
«Хімічні доріжки». Здійснити перетворення.
7. Підсумок уроку.
Що ми вивчали на сьогоднішньому уроці?
З якими речовинами вступають у хімічні реакції солі?
Які умови цих реакцій?
Молодці! Гарно попрацювали несьогоднішньому уроці.
Оцінювання.
8. Д/з: § 14. Середній рівень. Написати 4-6 рівнянь хімічних реакцій з утворенням будь-яких класів неорганічних сполук.
Достатній і високий рівень. № 2,3,5 с. 84.
Рефлексія. Інтерактивна вправа «Мікрофон»
Підводиться підсумок стосовно того, чи реалізувалися бажання учнів вивчити чи почути щось нове на уроці, чи виправдались їх сподівання, чи комфортно почували себе під час роботи на уроці.
Вчитель: «Дякую всім учням на сьогоднішньому уроці Ви всі були активними і компетентними дослідниками, толерантними співбесідниками . Сподіваюся, що знання, вміння, отримані сьогодні, знадобляться вам в житті. Ще раз дякую за плідну працю на сьогоднішньому уроці.

Автор: 

Ємець Ольга Миколаївна

Отримати сертифікат

Користувацький вхід