Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Тема. Множення двох многочленів.

0

Тема. Множення двох многочленів.

Мета. Сформувати в учнів знання алгоритму множення многочленів, вміння перетворювати добуток двох многочленів у многочлени стандартного вигляду.
Розвивати інтуїцію, логічне мислення, вміння робити умовиводи за аналогією, розумову діяльність, чіткість і точність думки, комунікативні навички.
Виховувати наполегливість, активність, інтерес до математики та її ролі в світі, здатності до переборення труднощів.

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань, навичок, вмінь.
Обладнання: Комп’ютер, мультимедійна презентація, мультимедійний проектор. Дидактичні матеріали з математики для 6 класу (Капіносов), «Алгебра в таблицях для 7 – 9 класів» (Роєва). Електронний підручник Мерзляк, Полянський, Якір 2015 р.Очікувані результати. Учень після уроку:- формулює правило множення двох многочленів; - знає алгоритм множення многочленів;- розв'язує вправи, що передбачають: знаходження добутку двох многочленів за схемою. -
ХІД УРОКУІ.
Організаційна частина.
1. Мета етапу: створення сприят­ливого психологічного клімату на уроці.Вітання з учнями. Кожному з вас хочу побажа­ти, щоб на цьому уроці ви були:«У» — усміхненими;
«С» — спокійними;
«П» - прогресивними;
«І» — ініціативними;
«X» — хоробрими.
Іншими словами, я бажаю вам УСПІХУ! І не тільки на уроках математики.Як говорив філософ Е. Ільєнков,: «Досягнення успішного результату під час роз­в'язування задач — зовсім не при­вілей математики. Усе людське життя — це не що інше, як постій­не бажання досягти успіху у вирі­шенні нових питань та проблем».Діти, підніміть руку, хто бажає до­сягти успіху? Я теж бажаю досяг­ти успіху. Давайте досягати успіху разом.Підготуємо наші зошити до робо­ти. Пам'ятайте, що під час роботи з діловою документацією до успі­ху веде старанне, охайне, уважне ставлення до цієї справи. Запис дати та класної роботи.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
Діти, я пропоную вам розгадати ось таку загадку:На базарі їх не купиш,На дорозі не знайдеш,Їх не зважиш на терезах, І ціни не підбереш А щоб відгадати її я пропоную вам гру:
На пронумерованих картках записані літери, якщо ви дасте правильні відповіді на запитання - отримаєте відповідь на загадку (знання)
1. Що таке одночлен?
2. Що таке многочлен?
3. Як помножити два одночлени?
4. Як розкрити дужки, якщо перед дужками стоїть знак плюс?
5. Як розкрити дужки, якщо перед дужками стоїть знак мінус?
6. Як помножити одночлен на многочлен? Пропоную вам ряд усних вправ - спростити вирази:1. 2х+3у - 4х = -2х + 3у 2. –х2 + х2 = 0 3. -5у3- 6у +3у3 = -2у3 – 6у 4. (2х3у)2= 4х6у2 5. –6ав4? 0,5а2в2 = -3а3в6 6. 5(х5+у)= 5х5+5у
7. (х-4)(у2+а2)=
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Ми з вами навчилися додавати, віднімати многочлени і множити одночлени на многочлени, а що ж ми маємо тут?
Тут ми маємо дію множення многочлена на многочлен і саме вивченням цієї теми ми займемося на сьогоднішньому уроці. Отже, тема уроку: Множення многочленів.Очікувані результати.
IV. Пояснення нового матеріалу вчителем.
Підручник Мерзляка, Полонського, Якіра 2015 р .ст.71
(а + в)(х – у - z) =
Цей спосіб виявився дуже громіздкий… Можливо, що є інший спосіб множення многочленів?
V. Самостійна робота учнів з підручником
ст. 71
Запитання до учнів:
1. Як же помножити многочлен на многочлен?
2. Запишіть схему множення многочленів у зошити.
Діти, ви познайомилися з теоретичним матеріалом електронного підручника, також ви об’єднані в 2 групи і перед групами було поставлене випереджальне завдання: виробити алгоритм множення многочлена на многочлен та схему знаходження добутку двох многочленів. Я знаю, що ви підготували презентації. Будь ласка, представте їх.
VI. Учнівська презентація(Метод проектів) VII. Закріплення вивченого матеріалу.
Завдання з презентації.
VIII. Розгляд завдання ускладненого рівня. Відеофрагмент
IX. Рухова розминка. X. Бліц-тест
1. Сформулюйте правило множення многочленів?
2. Назвіть алгоритм множення многочленів?
3. Яка з рівностей правильна?1. (x + y) (a + b) = xa + yb2. (x + y) (a + b) = ay + bx3. (x + y) (a + b) = ax + ay + bx + by
4. Який з виразів є добутком многочленів (а + 5) та (а + 3):1. а2 + 5а + 3а + 32. 2а + 5а + 3а + 153. а2 + 8а + 154. а2 + 5а + 3а + 8
ХІ. Самостійна робота. Спростіть вираз:

1) ; 2) ; 3) ; 4) ;5) ; 6) .

XIІ. Мета етапу: визначити, чи досягнута мета, очікувані результати.

Діти, чи досягли ми з вами очікуваних результатів?

Метод чотири «Що?». Діти відповідають на питання.

1. Що дізналися нового на уроці.

2. Що сподобалось найбільше?

3. Що було найскладнішим?

4. Що треба зробити для досягнення кращих результатів?

ХІІІ. Оцінювання учнів.

ХIV. Домашнє завдання.

• 1. Електронний підручник: Мерзляк, Полонський, Якір. - 2015

П.11, №493 – ОР, №395 - УР

Або

• Бевз, 2007 р. п. 13

• №477 - ОР, №492 - УР

Автор: 

Остаповець Лариса Павлівна

Отримати сертифікат

Користувацький вхід