Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


"Речення, його граматична основа. Речення з одним головним членом"

0

Конспект уроку "Речення, йогограматична основа. Речення з одним членом"
ТЕМА: Речення, йогограматична основа. Речення з одним головним членом (загальнеознайомлення)
МЕТА: поглибитизнанняучнів про граматичну основу речення, способивираженняпідмета й присудка, датизагальнеуявлення про речення з одним головним членом, розвиватитворчіздібностіучнів, виховуватилюбов до природи.
ЕПІГРАФ: Якої б не сягливершини,
Якийби не взяли рубіж,
Ми знаємо: не все звершили,
Ми знаємо: зуміємбільш.
Лев Іванюк
ТИП:урок засвоєнняновихзнань.
План уроку
І. Організаціякласу.
1. Уже дзвінок нам дав сигнал:
Працювати час настав.
Тож і ми часу не гаймо,
Роботу швидшепочинаймо!
Доброго дня! Діти, погляньте один на одного й подаруйтепосмішку. Візьміться за руки, відчуйтедотик тепла товариша й побажайтейомувсьогонайкращого.
2. «Малюнковевітання». Зараз пропоную вам обрати «Смайл уроку» середзапропонованих і намалюватийого в зошит на поліолівцем. (На дошцісмайли):
3. Аутотренінг.
Для того щобсправитися на уроцііззавданнями, будьте старанними й уважними. Покладіть руки на парту, заплющтеочі та промовляйте за мною:
Я – п’ятикласник!
Я хочу якомогабільше знати!
Я думаю, замислююся, пригадую!
Я – творчаособистість!
ІІ. Актуалізаціяопорнихзнань.
Сьогодні ми створимо урок разом із вами. А розпочнемойого з бліцхвилинки (бліцопитування «Блискавка»).
Синтаксис – це…
Пунктуація – це…
Словосполучення – це…
Головним є слово, яке…
Залежнимназивається…
ІІІ. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація.
- Асьогоднімовапіде про речення. Отож, записуємо дату, тему, епіграф уроку. Що б ми не вивчили, чого б не досягли, а треба працюватидалі. Спробуйтевизначитизавдання уроку. (Учніформулюють мету.)
- Для чого нам потрібновивчатиречення? (Відповідіучнів.)
- Отже, ми сьогоднібудемовивчатиречення та йогограматичну основу.
ІY. Вивчення нового матеріалу. Вправи.
1. Поясненнявчителя.
- Що ж такеречення? Речення – це…
2. Робота з підручником. Опрацювання правила на с. 66.
3. Робота з роздатковимматеріалом у парах. Відтвореннядеформованого тексту.
Визначитимежіречень. Списати, розставитирозділові знаки. Прочитати, слідкуючи за тим, як у кінціреченнязнижується голос.
Осінь
Прийшлаосінь у зелені коси берізвплелисязолотистістрічкирізнобарвнимивогнямигорятьосикидикігрушіважкіжолудіпадають з дубівлісовімишінаповнюютьсвоїніркинасіннямкленівбруслини.
(Прийшлаосінь. У зелені коси берізвплелисязолотистістрічки. Різнобарвнимивогнямигорятьосики, дикігруші. Важкіжолудіпадають з дубів. Лісовімишінаповнюютьсвоїніркинасіннямкленів, бруслини.)
- Пригадайте, щотаке тема тексту?
- На вашу думку, заголовок передає тему чиосновну думку?
4. Вправа з підручника 104 (1, 2 речення). Визначитичастинимови.
5. Ви бачите, щовсі слова в реченнізв’язаніграматично. Головні члени речення – підмет і присудок – складаютьйогограматичну основу і залежать один від одного.
Наприклад: Прийшлаосінь.
А) Робота з таблицею «Головні члени речення».
Б) Робота з підручником. Правила на с. 67-68.
В) Вправа 105 (1, 2 речення).
6. Робота з таблицею «Способивираженняпідмета й присудка».
7. Пояснювальний диктант.Визначитиграматичніосновиречень, чим вони виражені.
Осіньусьомурахунокведе. Осіньіде і за собою дощведе. Осінь на рябому коніїздить. Осіння муха болячекусає. (Учнічитаютьвиписаніприслів’я про осінь.)
8. Хвилинкавідпочинку. Усмішки!!!
Учитель запитує в учня:
- Петре, коли я скажу: «Я хворий», - якийце буде час?
- Чудовий час! – відповів Петро.
- Вітю, тививчиводнину і множину?
- Вивчив.
- Тоді скажи: штани – одниначимножина?
- Угоріоднина, а внизу множина, - відповівВітя.
9. Робота з підручником (с. 69).
10. Диктант з обґрунтуванням.
Записати загадки, визначитиголовні члени речення, обґрунтувати, двоскладнимчиодноскладним є поданеречення.
Без криллетять, без нігбіжать, без води пливуть. (Хмари.) Рукавом змахнув – дерево зігнув. (Вітер.) Сіре сукно лізе у вікно. (Туман.) (Дітизачитуютьвиписані загадки про осінь, відгадують.)

Хтось постукав тихо в клас.
Так, перервіще не час.
Тут підказуєМарійка:
«Це, звичайно, фізкультхвилинка!»
(Підмелодіюдітивиконуютьвправи):
Станьмо, діти, чітко в ряд,
Вирушаємо у сад.
Руки вгорупідіймаєм,
Наче яблуказриваєм.
Назбираємобагато,
Щобузимкуласувати.
11. Робота з роздатковимматеріалом у парах. Дослідження-реконструювання.
Перебудуватиречення з одним головним членом на речення з підметом і присудком. Граматичніосновипідкреслити.
У лісіменідихалосявільно. (У лісі я дихаввільно.) На галявині пахло свіжою травою. ( Нагалявині пахла свіжа трава.)
12. Самостійна робота. Вибірковий диктант.
Виписати з поезіїголовні члени речення.

Облітаютьквіти, обриваєвітер
Пелюсткипечальні всинійтишині.
По садах печальнихїдегордовито
Осіньзлотокоса на баскімконі.
- Чи є ці слова словосполученнями?
- А зараз поетичнахвилинка. Прослухайтевірш і випишіть 2 словосполучення, позначте головне слово. Поезія «Самотній сад».
- Щоцікавоговипомітили? Так, усі слова починаютьсялітерою «с».
- Зробитисинтаксичнийрозбір 1 словосполучення та фонетичнийрозбір слова «осінь».
13. Творча робота в групах.
І група
Спробуйтесамостійнодописатипоезію.
Ходжу, броджу …………………. ……………………………………

………………………….… А ти?
ІІ група
Завданняперекладачам. Записати текст українськоюмовою.
Осень. Золотая осень. В ясном небе белоснежнымиастрами проплывают облака. Осенние цветы ещёулыбаются золотому солнцу. Они напоминают намтеплое лето.
ІІІ група
Уявіть, про що могли б розмовлятиквітиміж собою на осінньому балу.Складіть і запишітьдіалогквітів на осінньому балу.
IV група
Скластитвір-мініатюру (описосінньоїприроди) за ілюстрацією.
14. Представленняробіт.
Y. Підсумок уроку.
1. Рефлексія (метод незакінченогоречення).
- На уроці я …
повторив…
зрозумів…
навчився…
- Я не вміла, а теперумію…
(Повернення до епіграфа.)
2. Повернімося до смайликів. Виберітьсобі смайлик і знову намалюйте на поліолівцем. Чиоднакові вони?
YІ. Домашнєзавдання, інструктаж.
Параграф 6, на 1 – 9 балів – вправа109, на 10 – 12 балів – написатитворчу роботу « Я – осіннійлисточок. Я відчуваю…».
YІІ. Заключне слово вчителя.
Полюбімо природу палко,
Не топчімо ногами фіалку…
Як розоримсвітоцейвщерть,
Вирок нам без війни буде: смерть.
Зупинімось – останній є шанс.
Ця планета не тільки для нас…
Зоя Кучерява

Автор: 

Войдевич Світлана Олександрівна

Отримати сертифікат

Користувацький вхід