Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Метод проектів як спосіб підвищення мотивації при навчанні усному мовленню (говорінню).

0

Уміння користуватися методом проектів – це показник високої кваліфікації викладача, його прогресивної методики навчання і виховання учнів. Незабаром ці технології віднесуть до технологій 21-го століття , які передбачають перш за все , уміння адаптуватися до змінних умов життя людини постіндустрійного суспільства. Реалізація методу проектів на практиці змінює роль вчителя під час навчального процесу, із носія готових знань він перетворюється на організатора пізнавальної діяльності учнів. Змінюється й психологічний клімат у колективі, оскільки вчителю необхідно переорієнтувати свою навчально - виховну роботу і роботу учнів на різноманітні види самостійної діяльності, на пріоритет діяльності дослідницького, пошукового, творчого характеру.

Автор: 

Пархоменко Наталія Олександрівна

Джерело: 

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования\ ред. Е.С.Полат – М., 2000.
О.С. Круглова. Технология проектного обучения // Завуч. – 1999. – №6.
Пахомова Н.Ю. Метод проектов: функции и структура учебного проекта//Технологическое образование.-1929.
Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // ИЯШ. – 2001. – №1.
Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка// ИЯШ.– 2000 г. – № 2, 3 97. – №1.
Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – М.: Просвещение, 2005.
И. Чечиль. Метод проектов. // Директор школы. – 1998. – №3-4.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід