Від партнерів


Останні публікації

Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ЕТНОПЕДАГОГІКИ

0

Ефективна екологічна освіта і висока екологічна культура на сучасному
етапі розвитку суспільства стала необхідною складовою гармонійного,
екологічно безпечного розвитку людства.
Розроблена в 2002 році Концепція екологічної освіти в Україні набуває
сьогодні ваги актуального і важливого державного документа. Згідно Концепції
глибоким опануванням екологічними знаннями, формуванням екологічного
мислення, свідомості і культури мають бути охоплені громадяни всіх категорій,
вікових груп і сфер діяльності.
Основною метою екологічної освіти є набуття фундаментальних
екологічних знань, формування екологічної культури окремих осіб і
суспільства в цілому, екологічного мислення і свідомості, формування навичок,
що ґрунтуються на ставленні до природи як унікальної цінності. Екологічна
освіта, з одного боку, повинна бути самостійним елементом загальної освіти і, з
іншого боку, виконувати інтегративну роль у всій системі освіти.
У Концепції екологічної освіти в Україні екологічна освіта розглядається
як неперервний процес, що охоплює всі вікові, соціальні та професійні групи
населення і передбачає організацію виховного і навчального процесу від
дитинства до глибокої старості. На цьому шляху людина проходить кілька
стадій навчання: дошкільне виховання, загальна середня екологічна освіта,
вища екологічна освіта, післядипломна екологічна освіта.
В основу екологічної освіти покладені принципи гуманізму, науковості,
неперервності, наскрізності та систематичності. Вона спрямовується на
поєднання раціонального й емоційного у взаємовідносинах людини з природою
на базі принципів добра й краси, розуму й свідомості, патріотизму й
універсалізму, наукових знань і дотримання екологічного права.
Екологічна освіта і виховання – складова частина цілісної системи
виховання, що включає усвідомлення та розвиток природничо-наукових,
необхідності спілкування з природою, проявлення активного відношення до
неї, турбування про її стан сьогодні і в майбутньому.

Автор: 

МУРЖАК ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

Отримати сертифікат

Користувацький вхід