Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Урок з теми "Різдво"

0

Сучасний стан і пріоритетні напрямки викладання іноземної мови спрямовують діяльність вчителя на формування в учнів комунікативної компетенції та можливі способи активізації процесу говоріння іноземною мовою. Соціокультурна компетенція є однією із складових частин комунікативної компетенції. Ось чому її слід розуміти як систему уявлень про основні національні традиції, звичаї та реалії країни, мова якої вивчається, а також як систему навичок та вмінь адекватно поводитися, використовуючи знання. Вона являє собою засвоєння духовних та культурних цінностей свого та інших народів і є інструментом виховання міжнародно-орієнтовної особистості, яка усвідомлює взаємозалежність і цілісність світу, необхідність міжкультурного співробітництва для розв’язання глобальних проблем.
Сучасний учитель іноземної мови повинен творчо застосовувати мовний матеріал та створювати умови для іноземної комунікації.
А для реалізації всього вищезазначеного треба створювати умови і активно застосовувати інтерактивні технології, що дозволить: моделювати реальні соціокультурні ситуації, застосовувати соціокультурні рольові ігри, формувати власні цінності, порівнюючи реалії іншомовної та рідної культур.
Як показує практика, різні інтерактивні форми роботи та різноманітна позакласна діяльність учнів (інсценування, участь у конкурсах, екскурсії іноземною мовою) допомагають учням не тільки добре запам’ятовувати матеріал, але й використовувати його у житті.
Пізнавальний компонент завдань спрямовує на розширення світогляду учнів, знайомить з соціокультурними реаліями.
Інформаційно-комунікативні технології – ефективний засіб розвитку соціокультурної компетенції на уроках англійськох мови, тому що мультимедійні засоби дозволяють проводити уроки на якісно новому рівні.
Візуальна насиченість навчального матеріалу робить урок яскравим та привабливим. Комп’ютерні презентації, що використовуються на уроках, дозволяють акцентувати увагу учнів на важливих моментах та створювати наочність у вигляді ілюстрацій, схем, підстановчих таблиць.
Щоб грамотно вести діалог культур необхідно володіти певними знаннями про іншомовну культуру, традиції та звичаї країни, мову якої учні вивчають, про її національні свята та норми поведінки в іншомовному суспільстві.
Наявність наочності, знайомий матеріал, доповнений інформацією з прочитаного тексту, робить успішною організацію діалогічного та монологічного мовлення учнів після тексту з залученням країнознавчого матеріалу, необхідного для досягнення основної мети – формування здатності до спілкування іноземною мовою.
Урок з теми «Різдво» для 3-го класу, складений відповідно до Державного стандарту початкової школи та програмної теми «Свята та традиції» (Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов (Київ. Втдавничий дім «Освіта» 2012).
Оголошення провідної теми уроку можна зустріти в його девизі.
Під час проведення уроку застосовуються такі інтерактивні методи як: передбачення, рольова гра, фізкультхвилинка, рефлексія тощо.
Під час ознайомлення учнів з новою лексикою та під час роботи за тематичним текстом діти мають змогу порівнювати українські та англійські різдвяні традиції.
Фонетична зарядка допомагає підтримувати святковий настрій дітей, а також сприяє удосконаленню вимови учнями англійських звуків, опрацюванню інтонаційї англійських речень.
Рольва гра «In the shop» з опорою на діалог-зразок сприяє розвиткові комунікативної компетенції учнів та розвиткові критичного мислення.
Складання учнями міні-повідомлень з опорою на підстановчу таблицю відпрацьовує навички усного мовлення учнів. Фізкультхвилинка сприяє релаксації учнів під час уроку. Завдяки самоцінці учні можуть висловити своє ставлення до уроку.
Вивчення іноземних мов сьогодні є необхідною умовою для інтеграції людини до світового простору, і тому необхідно бути підготовленим і в лінгвістичному і в психологічному відношенні.
Ми, вчителі, повинні формувати в учнів цілісну систему уявлень про національно-культурні особливості країни, мова якої вивчається, уміння застосовувати отриманні знання у спілкуванні, співвідносити поняття рідної та іншомовної культур, тобто формувати соціокультурну компетенцію як невід’ємну частину комунікативної компетенції
Вчені визначають соціокультурну компетенцію як здатність до поведінки, яка відповідає ситуації, вибирати відповідні форми соціального етикету, розшифровувати соціальний код партнера, використовувати різний словниковий запас, розуміти значення слів у певному контексті.
Згідно з Європейськими Рекомендаціями з мовної освіти, соціокультурна компетенція включає 5 елементів:
- ставлення
- знання
- навички інтерпретації
- навички відкриття та взаємодії
- критичне ставлення до культурної освіти.
Але її формування неможливе без засвоєння знань екстралінгвістичного плану (країнознавча компетенція), а також без знань про особливості мовленнєвої та немовленнєвої поведінки носіїв мови у певних ситуаціях спілкування (лінгвокраїнознавча компетенція).
Одна з найважливіших рис успішної особистості сьогодення полягає у навичках міжкультурної комунікації. Ці навички можуть бути сформовані на уроках англійської мови з елементами вивчення культури країни, мова якої вивчається.
Отже, соціокультурна компетенція допомагає не лише вижити, але й досягти успіху у глобалізованому суспільстві.

Автор: 

Корецька Алла Веніамінівна, вчитель англійської мови

Джерело: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рождество_Христово

Отримати сертифікат

Користувацький вхід