Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Урок з теми «Лондон – столиця Великої Британії»

0

Урок з теми «Лондон – столиця Великої Британії»

Урок з теми «Лондон – столиця Великої Британії» для 4-го класу, складений відповідно до навчальної програми з іноземних мов для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов (Видавничій дім «Освіта» 2012) та Державного Стандарту початкової школи.
Матеріал цього уроку слугує розвиткові соціо-лінгвістичної компетенції учнів, адже соціо-лінгвістична компетенція – це сукупність соціокультурних мовних знань, які адекватно використовуються у міжкультурній комунікації.
А відсутність навичок соціокультурної компетенції значно утруднює спілкування і взаєморозуміння з представниками іншомовних культур.
Отже, ми бачимо, що соціокультурна компетенція є одним із елементів комунікативної компетенції разом з мовленнєвою та мовною компетенціями.
Однією з категорій соціокультурної компетенції є лінгво-країнознавчий компонент, який включає в себе значення ЛО, вміння застосовувати їх в ситуаціях міжкультурного спілкування.
Формування та розвиток компонентів соціокультурної компетенції забезпечує учневі можливість орієнтуватися в соціокультурних мережах автентичної мовної среди та соціокультурних характеристиках людей, з якими він спілкується.
Відсутність навичків соціокультурної компетенції значно утруднює спілкування та взаєморозуміння з представниками іншомовних культур.
Розвиткові та формуванню соціокультурної компетенції, як складової комунікативної компетенції, сприяють уроки, які вважаються найбільш єфективними, а саме: урок-подорож, урок-рольова гра, урок-конкурс, урок-вікторина і т.і.
Оволодіваючи соціокультурними знаннями та вміннями, учні розширюють свої лінгвокраїнознавчі та країнознавчі знання за рахунок нової тематики про країну, мову якої вивчають, її культуру, реалії, відомих людей у всіх 4 видах мовленнєвої діяльності.
Віршована загадки (етап №4) та (етап №7) сприяють розвиткові навичок аудіювання, а вибіркове прослуховування, представлення учнями діалогів сприяє розвиткові навичок усного мовлення.
Текст для читання має лінгвокраїнознавчу тематику, оскільки він несе певну новизну, бо в ньому зустрічаються реалії країни, мова якої вивчається.
Асоціативний кущ (мовний штурм) вважаю одним з найбільш ефективних прийомів роботи на дотекстовому етапі.
Читання текстів лінгво-країнознавчого змісту – дуже важливий елемент формування соціокультурної компетенції.
Завдання «Pre-Reading» та «Post-Reading» сприяють, як розвиткові критичного мислення учнів, так і розвиткові граматичних навичок, і розвиткові навичків усного мовлення.
Отже, ми бачимо, що соціокультурна спрямованість процесу навчання іноземної мови виявляється у використанні в розумних межах лінгво-країнознавчої інформації та фактів.
Це сприяє вихованню учнів у контексті «діалога культур», підвищує їхню пізнавальну, кумунікативну активність на уроках.
Оскільки урок проводиться напередодні Нового Року, то для розвантаження учнів пропонується тематична фізкульхвилинка. Вікторина «Лондон» сприяє закріпленню та розвиткові ЗУН у чнів з теми

Автор: 

Корецька Алла Веніамінівна

Джерело: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Великобритания

Отримати сертифікат

Користувацький вхід