Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Інформатика_11 клас_Практична робота №3 «Використання формул в електронних таблицях»

1

Урок інформатики в 11 класі (рівень стандарту)
Тема: Практична робота №3: «Використання формул в електронних таблицях»
Мета:
Навчальна: навчати учнів виконувати прості обчислення в електронній таблиці за допомогою формул; використовувати автозаповнення для зручного введення формул; формувати навички обчислювати за допомогою формул у середовищі табличного процесора;
Розвиваюча: розвивати логічне мислення, уяву, увагу, пам'ять
Виховна: виховувати інформаційну культуру.
«Хто володіє інформацією,
той володіє світом»
Уїнстон Черчілль


Хід урокуІ Організаційний етап

При спілкуванні ви дуже часто користуєтеся СМС – повідомленнями, миттєвими – повідомленнями в яких дуже широко використовуєте "Смайлики", для вираження своїх почуттів або емоцій.
Тому оберіть «смайлик», який відповідає вашому емоційному стану.
Вправа для покращення емоційного стану у випадку переваги чорного, синього або зеленого кольорів.
«П’єдестал пошани» ( оберіть 4 слова, якими можна себе похвалити).

ІІ Перевірка раніше вивченого матеріалу
На попередніх уроках ми вивчили призначення електронної таблиці Excel, розглянули основні поняття та сформували навички редагування. Давайте повторимо цю інформацію, бо саме вона нам є необхідною у подальшій роботі.

Встав пропущені слова (3 хв)

Електронна таблиця складається з горизонтальних смуг - …. (рядків) – і вертикальних смуг - … (стовпців). На перетині рядка і стовпця знаходиться … (комірка). Декілька суміжних комірок утворюють … (діапазон комірок). Комірка, виділена рамкою, є … (поточною коміркою).
Кожен об’єкт електронної таблиці має свою … (адресу). Адреса (ім’я, назва) рядка – це число … (від 1 до 65 536), адреса (ім’я, назва) стовпця – буква … (латинського алфавіту або поєднання букв) (усього може бути до … (256 стовпців)). Адреса комірки складається з імені … (стовпця) (на першому місці), та імені … (рядка).

Фронтальне опитування
1. Назвати основні типи даних електронної таблиці. (Число, текст, формула).
2. За допомогою чого можна переміщатися електронною таблицею? (за допомогою миші, клавіш керування курсором (зокрема, клавіш PgUp, PgDn, Home, End)).
3. Як правильно внести дані в комірку електронної таблиці? (Виділити комірку, ввести дані, зафіксувати введення).
4. Як редагувати дані? (Виділити комірку, натиснути клавішу F2, внести зміни, зафіксувати введення).
5. Яке розширення має файл електронної таблиці? (.xlsx).

Індивідуальна самостійна робота (5 хв)
(Знайди пару: до кожної карточки прикріплений кольоровий стікер ( 2-жовтого, 2-рожевого, 2-жовто-гарячого, 2-зеленого, 2-червоного кольору) – поділ на групи за кольорами)

Вкажіть відповідність між видом курсора і його призначенням

Відповідь:
4 9 8 3 1 2 5 10 6 7
- Самоперевірка
Далі діти сідають в нові утворені пари згідно обраного кольору.

ІІІ Оголошення теми і мети уроку. Мотивація.

Зверніть, будь ласка, увагу на слова Уїнстона Черчілля, які є епіграфом до сьогоднішнього уроку «Хто володіє інформацією, той володіє світом».
Але для того, щоб бути успішним у наш час – час глобальної інформатизації, потрібно вміти працювати з інформацією: опрацьовувати й аналізувати дані, робити висновки, швидко приймати рішення тощо. І в цьому справжніми помічниками для нас стають електронні таблиці. Виконувати складні обчислення допомагає табличний процесор. Потрібно лише вміти вибрати і застосувати правильні формули.
Від того, як швидко і точно ви навчитеся використовувати формули в електронних таблицях, залежать загальні вміння роботи в ній.
Тема сьогоднішнього уроку зашифрована у комірках електронної таблиці.

Відповідь: Практична робота №3: «Використання формул в електронних таблицях»
Отже, на цьому уроці ми перевіримо ваші знання та вміння використовувати формули у середовищі табличного процесора.
ІV Виконання практичної роботи
«Мозкова атака». (Актуалізація знань)
- Для чого в житті потрібні правила?
(з різних варіантів відповідей обираємо таку: «За умови виконання правил ми краще розуміємо один одного і виконуємо роботу якісно»)
- Яким чином досягти взаєморозуміння з комп’ютером?
(Комп’ютер – виконавець, він може виконати тільки ті дії, які йому зрозумілі, тобто записані за певними правилами).
Повторимо правила запису формул: (подаю презентацію таким чином що, на екрані з’являється перша частина правила, а учні вголос продовжують його).
1. Для введення формули курсор поставити на потрібну комірку.
2. Запис адреси комірок відбувається англійською мовою.
3. Запис формул починається зі знака «=».
4. Десяткові дроби записуються з комою (3,5).
Порада: користуйтеся додатковою цифровою клавіатурою – вона містить усі знаки арифметичних дій, крім дужок і «=». (Під час користування повинен горіти індикатор Num Lock).
Робота в парах (2 хв)
Стрілками вкажіть відповідність між помилковим значенням, що відображається в комірці (одержаному при виконанні формул), і причиною його виникнення.

Зарядка для шиї (на екрані)
Сиджу зігнувшись, впхавши ніс
В малюсінький екран
Бо в Інтернеті я «завис»
Це мій нормальний стан
Давно не граємо в футбол
Не дивимось кіно
Причарував нас монітор
Це він – в життя вікно
Ми маєм друзів – тисячі
Коментарі похвальні
Спілкуємось лише вночі
Ті друзі віртуальні.
А поряд нас іде життя
Вже й листя опадає
Та ми про все це допуття
Лише з ютубу знеєм
Тож на природу уже час
Йдемо в реальний світ
Не то життя напроти нас
Натисне на « деліт»

Виконання практичної роботи на комп’ютері
Перед роботою нагадати учням про техніку безпеки.
• Заборонено ходити по комп'ютерному класу, голосно розмовляти.
• Виконувати слід тільки зазначене учителем завдання. Категорично заборонено вико¬нувати інші роботи.
• На клавіші клавіатури потрібно натискати плавно, не припускати ударів.
• Користуватися друкувальним пристроєм дозволяється тільки у присутності викла¬да¬ча або лаборанта.
• Заборонено самостійно переміщувати апаратуру.
• Заборонено запускати ігрові програми.
• У випадку виникнення неполадок треба повідомити викладача або лаборанта.
• Не намагатися самостійно відрегулювати апаратуру або усувати в ній неполадки.
Біля кожного комп’ютера лежать аркуші практичної роботи з підказками застосування необхідних формул та обчислень.
Відеороз’яснення практичної роботи.

Інструктивна картка
1. Завантажити табличний процесор
2. Відкрити електронну книгу Практична робота 2-6
3. Створіть таблицю за зразком, заповніть пропуски

За допомогою контекстного меню Формат клітинки відформатуйте таблицю:
- усі оцінки високого рівня виділити червоним кольором;
- усі оцінки достатнього рівня виділіть зеленим кольором;
- усі оцінки середнього рівня виділіть синім кольором;
- назви стовпців таблиці оформити напівжирним зображенням і застосувати вирівнювання по центру, виділити блакитним кольором;
- виділити таблицю ясно-жовтим кольором і задати для неї межу;
4. До таблиці додати стовбець Середній бал і обчислити середній бал оцінок за формулою.
5. Обчислити середній бал успішності класу.
6. Змініть ім’я аркуша Аркуш1 на Екран успішності.
7. Зберегти зміни у відкритому файлі.

Вправи для очей
1. Заплющити очі, не жмуритися, рухати очними яблуками по колу.
2. Очима малювати латинську літеру «V»: подивитися вгору вліво, вниз, угору вправо, вниз.
3. Сильно зажмуритися, розплющити очі.
4. Спокійно посидіти із закритими очима, розслабившись протягом 5 с.

8. Відкрийте аркуш Аркуш2
9. Перевірте занесені дані до таблиці

10. Розрахувати за формулами загальну вартість підручників.
11. Обчислити за допомогою формул, скільки підручників залишилось у бібліотеці.
12. Обчислити, скільки всього підручників залишилося та скільки всього за підручники заплатили.
13. Змініть ім’я аркуша Аркуш2 на Бібліотечний фонд.
14. Збережіть зміни.

Додаток: (на 12 балів)
Заповніть пропуски у таблиці

V Перевірка практичної роботи
Кожна група перевіряє роботи своїх сусідів та залишає запис у гостьовій книзі: (для виставлення оцінок вчитель називає норми оцінювання)

ГОСТЬОВА КНИГА
1
Знайдені помилки:

2.
Правильно виконано:
3.
За роботу пропонуємо оцінку:

Я також хочу зробити свій запис до кожної гостьової книги … (відмітити кращих учнів).

VІ. Підсумок
Відзначення кращих учнів. (Вчитель мотивує своє рішення)
Вправа «уявний мікрофон» (продовж речення):
- «На уроці мені найбільше запам’яталось …»;
- «Легко було …»;
- «Складно було …».
- Якого «смайлика» виберете тепер?

Дякую за роботу на уроці.

VІІ. Домашнє завдання
1. Завдання за підручником. Ст. 72-81 – повторити матеріал.
2. ст. 80, №7 – створіть таблицю «Розподіл суші й води на Землі» за зразком та зробіть необхідні обрахунки.

Автор: 

Петрова Наталія Володимирівна,
учитель інформатики
І кваліфікаційної категорії Максимівського НВК
Кременчуцької районної ради

Отримати сертифікат

Користувацький вхід