Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Роль художніх означень у складі дескриптивно-образних номенів (на матеріалі “малої прози” кінця ХХ - початку ХХІ століття)

0

Когнітивно-гносеологічні особливості людської мисленнєво-мовленнєвої діяльності зумовлюють збагачення мовного тезаурусу багатьма шляхами, в тому числі й за допомогою образного переосмислення уже існуючої лексики, внаслідок чого відбувається її смислова трансформація і різновекторне розширення семантики. Ці процеси супроводжуються тропеїзацією прозових текстів, адже використання узуальних слів у переносному значенні провокує оказіональність, образність їх функціонування і, як наслідок, - моделювання різноманітних лексично-стилістичних засобів, що сприяють естетизації контексту, - метафор, метонімій, синекдох, епітетів, перифразів, порівнянь тощо. Важливою складовою частиною образної лексики є номінативна палітра зразків сучасної “малої прози”, зокрема - дескриптивні, описові номени, які використовуються як у прямому, так і в переносному значенні.

Автор: 

невідомий

Отримати сертифікат

Користувацький вхід