Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Діалогічне мовлення як чинник формування мовної особистості. Курсова робота

3

РОЗДІЛ 1.Особливості діалогічного мовлення та його функції 6
1.1. Функціональні типи діалогів ……………………… 10
1.2. Використання рольової гри при навчанні діалогіч –
ного мовлення на уроках української мови……… 11

РОЗДІЛ 2. Розвиток діалогічного мовлення молодших школярів 16
2.1. Методи формування мовної особистості……………… 18

РОЗДІЛ 3. Аксіологічний аспект формування мовної особистості 19
РОЗДІЛ 4. Сучасні засоби формування мовної особистості в загальноосвітньому навчальному закладі……………. 25
4.1. Методи формування мовленнєвої компетенції школярів 28
ВИСНОВКИ …………………………………………………………... 31

Автор: 

Ліхацька А.Л.

Джерело: 

1. Андрущенко В. Педагогіка духовності: погляд на горизонти сучасності // Педагогіка духовності: поступ у трете тисячоліття: Матеріали. - К., 2004). - С,6.
2. Гордєєва І.В.Таврійський вісник освіти. – 2011. – №1 (33) -192
3. Грищенко Л. Українська мова як фахова дисципліна у вищій школі // Наукові школи Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова. - К., 200.1. - С.146.
4. Дзюба І. Чи усвідомлюємо національну культуру як цілісність? // З криниці літ.- К., 2001 – Т. II. - С. 88.
5. Донченко Т. Мовленнєвий розвиток як науково-методична проблема
// Дивослово. – 2006. – № 5. – С. 2–5.

6. Дружененко Р. С. Етнопедагогічні засади формування мовленнєвих
умінь і навичок учнів основної школи: Автореф. дис. … канд. пед.
наук. – Херсон, 2005. – 18 с.
7. Мацько Л., Сидоренко О., Мацько О. Стилістика української мови. - К., 2005. - С411-422.
8. Пехота О..Старена Л. Особистісно-орієнтоване навчання: підготовка вчителя. - Миколаїв, 2005.
9. Симоненко Т.В. Формування національно-мовної особистості на
уроках української мови в 5–7 класах: Автореф. дис. … канд. пед.
наук. – К., 2000. – 18 с.
10. Семеног О. Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури. – К., 2006.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід