Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Програма поглибленого вивчення історії України 9 клас

1

Пояснювальна записка до програми

Головною метою сучасного гуманітарного освітнього закладу в Україні є виховання громадянина України, соціально зрілої, творчої, працелюбної особистості.
Пропонована програма з історії України для 9-го класу призначена для поглибленого вивчення в гімназії, або профільних класах загально освітніх навчальних закладів. Програма орієнтується на поглиблене вивчення вітчизняної історії як навчальної дисципліни і могутнього чинника у формуванні національної свідомості та патріотизму учнів. Своїм навчальним матеріалом вона спрямована на засвоєння учнями національних інтересів українського народу, усвідомлення ними вкладу попередніх поколінь у створення демократичної і соборної української держави, вироблення у них уявлення про необхідність узгодження загальнолюдських і національних цінностей, подолання національного егоїзму та екстремізму. За допомогою наявних у програмі історичних фактів учитель повинен виховувати в учнів толерантне ставлення до сусідніх народів, інтереси яких у минулому приходили в суперечність з інтересами українців.
Програма складена, виходячи з цілей, вимог і змісту навчання історії у школі, закладених у Державному стандарті освіти. Програма базується на основі «Програм для загальноосвітніх навчальних закладів», дванадцятирічного курсу навчання рекомендовано Міністерством освіти і науки України.
Мета курсу:
— сприяти всебічному розвитку особистості;
— формуванню історичних знань, розвитку історичного мислення яке передбачає загальне розуміння історичного процесу, в його різноманітності і суперечливості;
— вмінню застосовувати набуті історичні знання.

Програма « Історія України» для 9-го класу розрахована на 2,5 години на тиждень
Особливості програми:
— курс «Історія рідного краю» викладається окремими темами (тема 4, тема 8);
— наприкінці кожної теми відведено урок для узагальнення матеріалу та урок тематичного оцінювання;
— особлива увага приділяється збільшенню кількості годин для вивчення тем пов’язаних з історією розвитку культури;
— остання тема курсу «Повторення» розрахована на закріплення матеріалу вивченого на протязі року.
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів представлені у програмі у вигляді переліку вмінь і навичок яких мають набути учні під час вивчення тієї чи іншої теми.

Автор: 

Апостолова-Возниця Ольга Олександрівна

Джерело: 

Рекомендована література.

1. Атлас-шаблон Історія України 9.,--Х., 2009.
2. Бойко А.В. Турченко Ф.Г. Історія рідного краю 9.,--З., 2000.
3. Борисенко В.Й. Курс Української історії.,--К., 1998.
4. Енциклопедія українознавства.,--Д., 2000.
5. Петрова І.І. Історія України у схемах і таблицях: 5-9.,--Х., 2008.
6. Полянська-Василенко Історія України Т.2.,--К., 1995.
7. Скирда І.М. Історія України 9 кл. Експрес-контроль.,--Х., 2009.
8. Слабошпицький М. Українські меценати.,--Л.. 2001.
9. Струкевич О.І. Історія України 9.,--Х., 2009.
10. Субтельний Орест Історія України.,--К.. 1993.
11. Турченко Ф.Г. Мороко В.М. Історія України 9.,--К., 2009.
12. Україна Incognita.,--К., 2004.
13. Усі видатні постаті Історії україни.,--Х., 2007.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід