Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА  ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН

Серед пріоритетних напрямів державної політики, як зазначено
в  Національній доктрині розвитку освіти в  Україні, є  підготовка ква-
ліфікованих кадрів, здатних до творчої роботи, професійного розвитку,
освоєння та  запровадження інформаційних технологій, конкуренто-
спроможних на  ринку праці [5]. Тобто сучасному вчителеві необхідні
гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких
змін умов життя. А  це можливо лише за  умови високого рівня профе-
сійної компетентності та наявності об’єктивного механізму оцінювання
результатів педагогічної праці вчителя.

Автор: 

Л. М. Назаренко, завідувач кафедри менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент,
член-кореспондент Української академії акмеологічних наук

Джерело: 

http://journal.osnova.com.ua/article/50015-Атестація_педагогічних_працівників%3A_виклики_сьогодення_та_перспе

Отримати сертифікат

Користувацький вхід