Від партнерів

Останні публікації

Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Мовне портфоліо як засіб формування соціокультурної компетентності учня

0

У статті розглянуто особливості формування соціокультурної компетентності учнів засобами мовного портфоліо. Висвітлено основні підходи до визначення мовного портфоліо. Детально розглянуто типову структуру мовного портфоліо та визначено особливості складання мовного портфоліо учня.

Автор: 

Могилевська Т. Ю. – вчитель ІІ категорії Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 52 з поглибленим вивченням української мови Херсонської міської ради

Джерело: 

1. Алмазова Н. И. Формирование межкультурной компетентности при обучении иностранному языку в экономическом вузе [Електронный ресурс] / Н. И. Алмазова. — Режим доступу : elibrary.unecon.ru/materials_files/izv/IzvSPbUEF2003_3_C132_143_s.pdf
2. Бабенко Б. Досвід використання Портфоліо // Директор школи. –
2008. – № 4. – С. 7-15.
3. Василенко Н. Технологія розвитку професійної соціокомунікативної компетентності особистості: портфоліо учня (управлінський аспект). – Вінниця, 2010. - 78 с.
4. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання доктор пед..наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
5. Калмыкова И. Р. Портфолио как средство самообразования и саморазвития личности / И. Р. Калмыкова // Образование в современной школе. – 2002. – № 5. – С. 23–25.
6. Коряковцева Н. Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранные языки / Н. Ф. Коряковцева. – М. : АРКТИ, 2006. – 176 с.
7. Литл Д.Европейский Языковой Портфель: пособие для учителей и преподавателей пед. ф-тов / Д. Литл, Р. Перклова ; [пер. с англ.; под общ.ред. К. М. Ирисхановой]. – М. : МГЛУ, 2003. – 72 с.
8. Никитенко З. Н. Европейский языковой портфель для начальной школы / З. Н. Никитенко // Иностранные языки в школе. – 2008. – № 5. – С. 9–13.
9. Новикова Т. Оценивание с помощью портфолио / Т. Новикова // Народное образование. – 2006. – № 7. – С. 137–141.
10. Остренко М. Технология «Учебный портфель» в образовательном процессе / М. Остренко. – М. : Библиотека в школе. – 2003. – № 16. – С. 10–15.
11. Полат Е.С. Портфель ученика / Е.С. Полат // Иностранные языки в школе. – 2002. – № 1. – С. 22-27.
12. Черепанова Л. В. Технология языкового портфеля школьника / Л. В. Черепанова // Русская словесность. – 2009. – № 2. – С. 75–79.
13. Oliinyk T. Portfolio for Young Learners: Objectives, Structure and Types / ?. Oliinyk // Reaching out to Children: All- Ukrainian scientific and practical conference. Conference abstracts. Horlivka: Publishing House of Horlivka State Pedagogical Institute of Foreign Languages, 2005. – P. 47–49.
14. O’Malley J. Michael Authentic assessment for English language learners / J. Michael O’Malley, L. Valdez Pierce // Practical approaches for teachers. – Longman, 1996. – 268 p.
15. Savignon S. J. Communicative Language Teaching: Linguistic Theory and Classroom Practice, Interpreting Communicative Language Teaching (Yale University Press, 2002).

Отримати сертифікат

Користувацький вхід