Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


впровадження сучасних педагогічних технеологій в ПТНЗ

0

Анотація
Використання педагогів із сучасними педагогічними технологіями дасть можливість розширити рамки педагогічної діяльності, підвищити рівень їх педагогічної компетентності. Сучасні вимоги до рівня професіоналізму вчителя акцентовані на посилення технологічного аспекту його діяльності в цілому і до впровадження особистісно-орієнтованих технологій зокрема.
Мета даної розробки полягає в тому, щоб більш детально ознайомити педагогів з сучасними педагогічними технологіями та їх класифікацією, інноваційними методами навчання. І впровадженням їх в навчальний процес.
Вступ………………………………………………………………………………………2
1. Сучасні педагогічні технології Класифікація педагогічних технологій………….2
2. Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес…………………...4
3. Сучасні навчальні технології………………………………………………………..9
4. Методи навчання в професійно-технічних навчальних закладах…………...……17

Автор: 

Поліщук Аліна Юріївна

Джерело: 

1. Бєлявцева Т., Лобас Т. Застосування методу проектів при формуванні пізнавальної активності учнів //Відкритий урок. – 2004. – №5-6. (на уроках математики).
2. Кукушин В.С. Современные педагогические технологии. Ростов н/Д: Изд-во „Феникс”, 2003.– С.292-300.
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С.Полат. – М.: Изд.центр «Академия», 2000.- С.64-86, 144-200.
4. Освітні технології /За ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002.– С.91-108, 148-180.
5. Пометун О.Ї., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / За ред. О.І. Пометун .– К.: А.С.К., 2004.– С. 8-80.
6. Хуторской А.В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения. СПб.: Питер, 2004.– С.234-236.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід