Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Урок з теми «Подорож». Підтема «В аеропорту» з використанням ІКТ технологій.

0

Урок – це витвір мистецтваб під час якого вчитель використовує усі можливості для розкриття особливостей учнів.
Урок з теми «В аеропорту» складений у відповідності з вимогами програим для 4-го класу. Цей урок я проводила під час вивчення теми «Подорож». Тип уроку – комбінований.
Відповідно до вимог комунікативно-орієнтованої методики навчання, урок має ситуативно обумовлений характер.
Активний словниковий запас учнів дає їм можливості висловити свої думки і судження з цієї теми, щодо прослуханого або прочитаного тексту.
Щоб надати мовленнєвій діяльності учнів характеру природного спілкування, посилити емоційність мовлення, підвищити інтерес до вивчення мови, з перших же хвилин уроку я працюю над навчальним матеріалом комплексно, і фонетичне тренування повєязую з виробленням навичок усного мовлення, читання і письма.
За цих умов фонетична зарядка не тільки розвиває навички вимови, а й сприяє значному вдосконаленню фонематичного слуху учнів. А пісня про літак «Airplane, airplane, up in the sky», яку я використовую на етапі релаксації та Pre-listening сприяє розвиткові фонетичного та інтонаційного слуху, додатково вводжу в їхнє мовлення слова і словосполучення потрібні для спілкування.
Я вважаю, що цей урок характеризується комунікативною спрямованістю, відповідністю умовам природного спілкування, високою самостійністю розумової активності учнів.
При підготовці цього уроку я намагалася враховувати особливості особистісно-орієнтованого новчання, адже включення життєвого досвіду учнів у спілкування значно мотивує засвоєння спілкування на уроці. Прикладом запровадження мною особистісно-орієнтованого підходу до навчання учнів англійської мови може слугувати ситуація інтерактивної технології «Мікрофон» на етапі навчання діалогічному та монологічному мовленню з метою одержання учнями інформації та письмової її фіксації, а також повідомлення учнями результатів інтерв’ю з опорою на заповнену картку, одержану інформацію (етап уроку №8).
Прийом «Незакінчені речення» використовувався мною вторинного контролю тексту для аудіювання «Лист від Біла». Робота за такою мето дикою дає учням змогу відпрацювати вміння говорити англійською мовою, висловлюючись щодо прослуханого тексту з опорою на малюнки.
Багатий мультимедійний потенціал новітніх інформаційних технологій є однією з особливостей організації навчально-виховного процесу на уроках англійської мови з використанням ІКТ, оскільки комп’ютерні технології дають можливість забезпечувати високу начність навчального матеріалу, дають змогу прослухати пісні, діалоги, тексти англійською мовою, а також сприяють розвиткові практичних навичок.
Переваги використання комп’ютерних технологій:
- ілюстрація матеріалів з високою якістю картинки, аудіо- та відеоматеріалів;
- інформація приваблює учнів, допомагає їм створити свої індивідуальні асоціативні відповідності тому ілюстративному мареріалу, який підібрав вчитель.
Використання ІКТ дозволяє подолати монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної коспетенції при навчання учнів англійської мови.

Автор: 

Корецька Алла Веніамінівна, вчитель англійської мови, вчитель вищої категорії, старший вчитель.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід