Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Темперамент людини

0

ВСТУП 2
1. Поняття про темперамент. 3
2. Типи темпераменту за теоріями вчених і їх характеристика. 5
3.Психологічна характеристика темпераменту. 12
4. Сумісність в залежності від виду темпераменту. 16
Висновок 20
ЛІТЕРАТУРА 21

Темперамент – це індивідуальні природні особливості людини в поведінці, типічні для даної людини і які проявляються в динаміці, тонусі і в урівноваженій реакції на життєвий вплив.
Темперамент відображає всі психічні прояви індивіда, він впливає на характер проходження емоцій і мислення, вольової дії, впливає на тип і ритм мови. Разом із тим від темпераменту не залежать ні інтереси ні захоплення ні соціальні установки ні моральні виховання особистості. Із цього слідує, що темперамент характеризує динамічність (рухливість) особистості. Але властивості темпераменту не слідує змішувати із властивостями характеру або із здібностями. Він є сам по собі.

Автор: 

Донецька Надія Степанівна

Джерело: 

1. Асманов А.Г. Психология личности. Москва, 1990
2. Выгодский Л.С. Собрания сочинений: в 6т. Москва, 1982 – 1984
3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. М., 1988
4. Джемс У. Психология. Москва, 1991
5. Конт И. О темпераменте. Психология индивидуальных различий. Тесты М., 1982
6. Крутецкий В.А. Психология: учебн. для учащ. пед. училищ 2-е издание М., 1986
7. Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки. Навч. посібник – К.; КНЕУ2001.
8. Небылицин В.Д. Актуальные проблемы диференциальной психофозиологии. Психология индивидуальных различий. Тесты. М., 1982
9. Небылицин В.Д. Темперамент. Психология индивидуальных различий. Тесты. М., 1982
10. Общая психология (Учебн. пособ. для студ. Педагогических институтов) Под ред. В.В. Богословского и др. 2-е изд., перераб. И доп М., 1973.
11. Психологія: Підручник Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончаров та інші. За редакцією Ю.Л.Трофімова. 3-є видання стереотип.К.: Либідь, 2001 – 560с.
12. Рувинский Л.И.; Соловева А.Е. Психология самовоспитания. Москва, 1982
13. Стендаль. Собр. соч. в 12т. М., 1978

Отримати сертифікат

Користувацький вхід