Від партнерів

Останні публікації

Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Міжпредметні зв’язки

Чому, говорячи про міжпредметні зв’язки в процесі навчання фізики, ми підкреслюємо тимчасову особливість, спираючись на сучасні вимоги? Річ у тім, що вдосконалення всієї системи освіти іде шляхом інтеграції суміжних наук (біофізика, біохімія, астрофізика та ін.), вони лежать в основі розвитку нових видів промисловості та прогресивних технологій. Оскільки ці тенденції увійшли в життя, вони мають знайти відображення і в програмі з фізики, наприклад, через уведення інтегрованих навчальних курсів — як обов’язкових, так і факультативних. Завданням таких курсів має стати формування наукового світогляду учнів на основі сучасних знань про єдність світу, про взаємодію фізичного руху матерії з біологічним, хімічним і соціальним, про взаємозв’язок фізичної науки з філософією, мораллю, мистецтвом, суспільною практикою. У процесі вивчення інтегрованих курсів учні зможуть набути вміння синтезу й узагальнення знань із різних наук, природних явищ і діяльності людини в природі, а також здатність до комплексного застосування знань із фізики, біології, хімії, географії, природознавства. Поєднання систематичних (предметних) та інтегрованих (міжпредметних) навчальних курсів є важливою умовою формування гнучкості розуму учнів, розвитку в них здатності до нестандартного мислення. Встановлення міжпредметних зв’язків активізує процес навчання фізики, розвиває пізнавальний інтерес учнів до фізики, сприяє формуванню в них світогляду й виробленню оцінних умінь (аргументації, доказовості, критики тощо).

Автор: 

В. М. Михальчук

Джерело: 

journal.osnova.com.ua/

Отримати сертифікат

Користувацький вхід