Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Тема уроку: Словосполучення. Будова й види словосполучень за способом вираження головного слова

3

Тема уроку: Словосполучення. Будова й види словосполучень за способом вираження головного слова

Мета уроку: поглибити знання учнів про словосполучення , його будову; формувати вміння знаходити прості й складні словосполучення, розрізняти лексичні й фразеологічні словосполучення; навчити аналізувати їх за способом вираження головного слова; удосконалити вміння порівнювати словосполучення зі словом, словоформою, реченням; формувати навички аналітико-синтетичного характеру на основі синтаксичного розбору словосполучень; розвивати творчі вміння побудови словосполучень з різними видами зв’язку; виховувати повагу до історичного минулого української держави, а також виробляти почуття національного патріотизму.

Хід уроку

1. Організаційний момент.

11. Настановчо-мотиваційний етап.

1. Психологічна настанова і внутрішня мотивація навчально-розвивальної діяльності учнів з теми ,,Словосполучення й речення".

2. Уведення школярів у спроектоване поняттєво-термінологічне поле: учитель акцентує увагу учнів на визначенні основних понять і пропонує учням самостійно дати визначення тим поняттям, з якими вони знайомі з уроків української мови в попередніх класах.

111. Генералізація знань учнів (відтворення теоретичних відомостей, застосування яких буде потрібним на уроці).

1. Спостереження над мовним матеріалом.

- записати речення. Назвати словосполучення. Виділити головне і залежне слова. Якими частинами мови вони виступають?
Пронеслось над нами літо молоде.
На давніх партизанських тропах лишилась спогадом війна.

1V. Вивчення нового матеріалу.

1. Робота над таблицею.

- Розглянути таблицю і скласти зв’язне висловлювання про види словосполучень за способом вираження головного слова.
Вид словосполучення Спосіб вираження головного слова Приклади
Іменникове іменник Чудова хустка
Прикметникове прикметник Червоний від хвилювання
Числівникове числівник Два зошити
Займенникове займенник Дещо незрозуміле
Дієслівне дієслово Ходити на гурток
Прислівникове прислівник Далеко в лісі

2. Коментар учителя.

- Словосполучення – це поєднання двох або більше повнозначних слів, що виражають єдину назву предмета, поняття, уявлення і виступають однією поширеною назвою: дитячі усмішки, доля поета, говорити голосно.

- Словосполучення складається з головного і залежного слова. За будовою бувають прості (складаються з двох повнозначних слів: невеликий твір) і складні (утворені з трьох і більше повнозначних слів: дуже пізно прийшов).

- У словосполученні між головним і залежним словами розрізняють три види підрядного зв’язку: узгодження, керування, прилягання.

Узгодження – це такий спосіб зв’язку, при якому залежне слово ставиться в тих же формах, що і головне: зоряне небо, сміливий хлопчик.

Керування – спосіб зв’язку, при якому залежне слово ставиться в тому відмінку,якого вимагає головне слово: виконаний школярами, куточок лісу. При зміні головного слова залежне не змінюється: збираю листя, збираємо листя, збирає листя. Керування може бути іменниковим, прикметниковим, займенниковим, дієслівним, прислівниковим.

Прилягання – такий спосіб зв’язку, при якому залежне слово, маючи незмінну форму, поєднується з головним лише за змістом. Залежними словами при цьому виступають прислівники, дієприслівники, неозначена форма дієслова: бажання говорити, упоратися несподівано.

V. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі виконання практичних завдань творчого характеру.

1. Гра ,,Хто швидше".
- записати, визначити види зв’язку у словосполученнях кожного . дібрати антоніми до виділених слів.

Читання вголос, кава по-угорськи, шапка набакир, сьогодні вдень, зовсім поруч, щоденна праця, непохитна мужність, рідний погляд, молодіжний фестиваль, славити батьківщину, пісня про щастя, потрібний людям, радісно дітям.

2.Виконання вправ із підручника.

3. Розподільний диктант з обґрунтуванням.

- записати словосполучення у два стовпчики: у перший – прості, у другий – складні. Визначити між ними зв'язок.

Народне свято, стеблина рослини, козацька важка доля, готовий виконувати, дуже несподівані зміни, приїхати вчасно, перехопити цікаву ідею, низький на зріст, український до мозку кісток, дуже пізно зійшло, висока дівчина, нова сукня, доплисти швидко, продуктивно працювати.

V1. Систематизація й узагальнення вивченого.

Творче конструювання.

- З поданими словами утворити словосполучення, використовуючи вид зв’язку слів керування. Скласти 3-4 речення з утвореними словосполученнями. Зробити синтаксичний розбір речень.

Директор, школа; атестація. Історія; говорити, подруга; здібний, математика; запрошувати, однокласник; вітайте, Олена Вадимівна; наполягати, змагання; сильніший, команда; відповідай, Вероніка.

V11. Підсумок уроку.

V111. Домашнє завдання.

Автор: 

Ушакова Ірина Вікторівна, учитель української мови та літератури

Отримати сертифікат

Користувацький вхід