Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Урок № 101 Відмінювання порядкових числівників (система вправ)

Мета:
навчальна удосконалювати вміння правильно вживати у своєму мов-
ленні різні відмінкові форми порядкових числівників, помічати й ви-
правляти помилки на вивчені правила;
розвивальна сприяти розвиткові мислення, пам’яті, творчої уяви, роз-
вивати усне і писемне мовлення, увагу, навички самостійної роботи,
збагачувати словниковий запас учнів;
виховна виховувати шанобливе ставлення до мовної та літературної
спадщини українського народу.

Автор: 

Голобородько Є. П.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід