Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Уроки № 94–95 урок розвитку комунікативних умінь № 19. контрольний письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі

Мета:
навчальна ff : виявити рівень сформованості вмінь складати письмовий
твір з урахуванням мети й адресата мовлення, типу мовлення (роздум
на основі власних спостережень і вражень), стилю мовлення (худож-
ній), підпорядковувати висловлювання темі й основній думці, дотриму-
вати вимог до мовлення, знаходити й виправляти недоліки й помилки
в змісті, побудові й мовному оформленні власних висловлювань,
формувати в учнів уміння дискутувати, висловлювати та обґрунтовано
захищати свої погляди на вчинки людей, переконливо спростовувати
помилкову думку, критично аналізувати власну поведінку;
розвивальна ff : розвивати мовленнєво-комунікативні вміння, логічне
мислення, спостережливість, збагачувати словниковий запас, підви-
щувати мовну й мовленнєву культуру шестикласників;
виховна ff : виховувати моральні якості.

Автор: 

Голобородько Є. П.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід