Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Проектування системи внутрішньошкільного контролю

0

Організація внутрішньошкільного контролю - один з найскладніших видів діяльності керівника, що вимагає глибокого усвідомлення місії та ролі цієї функції, розуміння її цільової спрямованості та оволодіння різними технологіями. Саме внутрішньошкільний контроль є тією необхідним ланкою, за підсумками якої починає працювати функція регулювання, здійснюються необхідні корективи і в аналітичному процесі, і у процесі планування та організації дії. Мета, зміст і методи корекційних дій у процесі управління диктує функція контролю, яка, виявляючи невідповідність нормам і вимогам, поставляє інформацію про те, де, що, як і коли необхідно привести в належний порядок. Вибірковість і точність дії функції регулювання цілком буде залежати від рівня якості проведення внутрішньошкільного контролю. Якщо регулювання допоможе в оперативному порядку усувати виявлені невідповідності, то для прийняття рішень на стратегічному та тактичному рівні необхідно отримати інформацію про стан системи і процесів, що відбуваються, і потім аналізувати ці дані. Таким чином, саме внутрішньошкільний контроль стає тією необхідним ланкою, завдяки здійсненню якої можна втілити у життя функцію аналізу, домагаючись її якісного проведення. Саме внутрішньошкільний контроль виступає для аналітичної функції в ролі основного постачальника потрібної і необхідної інформації, яку потім в управлінському механізмі обробляють і аналізують. Контрольна функція є невід'ємною частиною управлінської діяльності. Інформація, отримана у ході контролю, є основою для прийняття управлінських рішень. Незважаючи на наявність численних досліджень з тематики внутрішньошкільного управління, у публікаціях недостатньо розкриті науково-педагогічні основи управління школою, здійснення контролю адміністрацією у сучасних умовах. У зв'язку з розширенням сфери самостійної діяльності школи зросла актуальність регулювання внутрішньошкільних відносин на основі особистісно-правового підходу до управління. Вибір теми моєї роботи зумовлено актуальністю зазначених проблем, їх недостатньою вивченістю в умовах змінених суспільно-виробничих відносин, назрілою необхідністю оцінки теоретичної і практичної значущості даного виду управлінської діяльності.

Автор: 

Фоміна Олена Павлівна, директор КЗ "НСЗШ №14"

Джерело: 

1.В.І Бочкарьов «Державно-громадське управління освітою: яким йому бути?»- «Педагогіка» 2001 р. № 2.
2. Васильченко Л.В. «Як оцінювати культуру управління» // Директор школи. – 2001. – №3.
3.Диканская Н.Н., Герасименко Е.В. «Оценочная деятельность как основа управления качеством образования».//Стандарты и мониторинг. – 2003. – №3 – С.38-42.
4.В.А. Кальней, С.Є. Шишов «Технологія моніторингу якості навчання в системі «вчитель-учень». М., Пед. суспільство Росії, 1999 р.
5.Ю.А. Конаржевский «Менеджмент і внутришкольное управління» М., Центр «Педагогічний пошук», 2003 р.
6.Б.П. Мартиросян «Зміна завдань інспектування шкіл і проблеми методичного забезпечення їх рішення» -«Педагогіка» 2002 р. № 10.
7.Островерхова Н.М., Даниленко Л.І. Ефективність управління загальноосвітньою школою: соціально-педагогічний аспект. Монографія. – К.: Школяр, 1995. – 302 с.
8.О.А.Панова «Теоретико-правові аспекти внутрішкільного управління» «Педагогіка» 2001 р. № 2.
9.М.М. Поташник «Якість освіти: проблеми і технології управління» М., Пед. Товариство Росії, 2002 р.
10.В.А.Сластенін та ін Педагогіка: Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. М. Школа - прес, 2000 р.
11.В.С. Татьянченко Планування внутрішкільного контролю Челябінськ, 1992 р

Отримати сертифікат

Користувацький вхід