Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


цикл уроків для 9 класу з теми "Закони в житті твоєї сім'ї"

0

Пояснювальна записка
до блоку уроків
«Закони в житті твоєї сім’ї»
(9 клас практичне право)

До розробленого комплексу уроків відноситься за програмою 3 години та можливе використання додаткового часу з резерву.
Уроки за №№ 21-24
Теми уроків:
№ 21 – Сім’я та родинні стосунки. Шлюб.
№ 22 - Укладення шлюбу. Права подружжя.
№ 23 - Взаємні права та обов’язки батьків та дітей.
№ 24 - Державний захист прав дитини в сім’ї.
Матеріал до уроків розрахований на вікові можливості учнів 14-15 років. Містить витяги з Конституції України, Сімейного кодексу України, Декларації прав людини, Конвенції про права дитини, додаткову інформацію, з метою зацікавити учнів у вивченні теми та опануванні нових знань самостійно, велику кількість наочності, презентаційний ролик «Родинні стосунки та можливість шлюбу», декілька відео-уривків для актуалізації навчальної діяльності та постановки проблемного питання.
Кожен урок містить «Етнічну сторінку» - метод роботи з народними приказками та прислів’ями, що в свою чергу використовується на різних етапах уроку: від актуалізації до мотивації, а також для первинного засвоєння та узагальнення вивченого.

Методи навчання, застосовані на уроках – є активними та визначені цілями уроків, віковими особливостями школярів, рівнем підготовленості учнів до вивчення даної теми, специфікою змісту досліджуваного матеріалу, необхідністю активізації пізнавальної діяльності школярів та здійснення над нею та її результатами ефективного, і в той же час ненав'язливого контролю, сприяння профорієнтаційної діяльності старшокласників.
1. Проблемно - пошуковий метод навчання (мета – розвиток самостійності мислення, пізнавальної активності та дослідницьких умінь учнів, творчого підходу до справи ): на початку уроку вчитель створює обстановку , що сприяє відкритості у висловлювання своєї думки, організовує колективне обговорення приказок, народної мудрості, підтверджує правильність висновків. Учні, ґрунтуючись на наявних знаннях і досвіді, висловлюють припущення, узагальнюють раніше набуті знання.
2. Словесний метод навчання (мета – формування учнями теоретичних фактів і знань, а також уміння самостійно здобувати знання, знаходити потрібні приклади, аргументи):
1) розповідь вчителя, що складається з декількох частин згідно з планом викладу нового матеріалу;
2) бесіда вчителя з учнями, що підводить учнів до узагальнення і засвоєння фактів, нових понять, а також до формулювання висновків з бесіди.
3. Метод самостійної роботи (мета – розвиток самостійності у навчальній діяльності, формування навичок навчальної праці): самостійне виконання учнями завдань з теми уроку (представлені завдання полегшують запам'ятовування основних понять і термінів, вчать аналізувати і синтезувати, визначати головне від другорядного, розвивають практичні навички, що знадобляться у дорослому житті). 40 відсотків матеріалу учні 9 класу опрацьовують самостійно. При цьому йде процес набуття необхідних навичок практико-орієнтованої компетенотності.
4.Метод стимулювання навчальної діяльності школярів (мета – пожвавлення процесу навчання, активізація пізнавальної діяльності учнів, підвищення якості навчально - пізнавального процесу): інтерактивність уроків формує діяльнісний підхід у сучасній системі освіти.
Активні форми навчання: еврістична бесіда дозволяє уникнути суб’єкт – об’єктних відносин на уроці, постійний контакт з учнями через актуалізацію вже відомих знань, роздуми школярів над поставленими питаннями заставляють включитися в роботу всіх учнів, бо сімейне право регулює такі відносини, що ніхто не буде поза «бортом», це стосується кожного.
Колективне виконання окремих завдань дає змогу задіяти всіх учасників малих груп, бо кількість тем для опрацювання розрахована на активну діяльність всіх і кожного.

Робота дітей на уроці: активна участь у бесіді; колективне рішення навчальних задач, позначених учителем; вироблення нових знань власною діяльністю; творче виконання завдань та обговорення результатів їх виконання.

Міжпредметні зв’язки: протягом уроків постійно використовуються міжпредметні зв’язки з історією.
Результати уроку: активізація пізнавальної діяльності учнів; інтелектуальний розвиток учнів, підвищення якості навчально - пізнавального процесу; психологічна задоволеність дітьми уроками; сформовані в учнів знання про галузь сімейного права України, основні джерела сімейного права; систематизація і розширення знань школярів про шлюб та сім’ю, права та обов’язки батьків та дітей; формування в учнів практичних умінь і навичок знаходити потрібну юридичну інформацію, аналізувати її, знайти відповіді на питання, що турбують, творчий підхід до формування опорного конспекту, який як найкраще запам’ятається.

Автор: 

Степанова Оксана В'яччеславівна, викладач суспільних дисциплін Добропільського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 - ДНЗ" Добропільської міської ради Донецької області, юрист

Отримати сертифікат

Користувацький вхід