Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Стаття "Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури"

1

Сучасний етап історичного розвитку України характеризується істотними змінами в житті її народу, оновленням усіх сфер діяльності люди-ни, переоцінкою та утвердженням у свідомості нації нових світоглядних орієнтацій. Принципово важливі положення. концепцій визначають право школи й учителя на суверенність, автономність у виборі форм і методів навчання і виховання учнів, забезпечення максимального врахування й розвитку їхніх індивідуальних здібностей, нахилів, талантів, реалізацію демократичних прав дітей.
Новий час висуває нові вимоги до школи. В умовах ринкової економіки важливо сформувати творчу особистість, найважливішими якостями якої є ініціатива, свобода вибору, самореалізація.
Знайти та збудити в кожній дитині творчі здібності, навчити їх працювати, допомогти зрозуміти і знайти себе, зробити перші кроки в творчості задля радісного, щасливого життя – ось мета кожного вчителя і моя особисто.
Усі діти талановиті. Необхідно тільки, щоб школа, вчитель допомогли дізнатися їм про свої здібності. Дітям цікаво вчитися, коли вони люблять свою школу, свого вчителя.
Ефективність педагогічної праці залежить від того, наскільки кожний учитель усвідомлює свої можливості в удосконаленні навчального процесу, знайде шляхи та засоби підвищення якості навчання. Активність ,ініціатива, творчий пошук педагога –необхідна умова для успішного вирішення тих складних завдань, які стоять перед школою.
Навчати творчості – це навчати передусім творчого ставлення до праці, виховувати не споживачів, а активних учасників, які не бояться труднощів.
Творчість у школі – особлива сфера, тому що результат цієї творчості безпосередньо повернений до особистості школяра, сприяє процесу пізнання, вихованню необхідності вчитися, вихованню високих моральних рис.
У процесі творчості в учнів виробляються такі цінні людські риси як працьовитість,посидючість,старанність,допитливість,цілеспрямованість, ініціативність, самостійність, уміння обирати працю й визначати, як її краще виконати, здатність якісно доводити справу до кінця.
Творчі завдання, проблемні завдання, завдання пошукового характеру дають дітям їжу для розуму, розвитку уяви, спостережливості – рис, які завжди поруч із творчістю, які сприяють розширенню кругозору.

Автор: 

Єрмоленко Ірина Йосипівна, учитель української мови та літератури, КЗО НВО №28

Отримати сертифікат

Користувацький вхід