Від партнерів

Останні публікації

Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


11 к л а с Українська література (рівень стандарту, академічни­й рівень) (70 год, 2 год на ти­ж­день)

Кале­ндарно­-те­матичне­ планування для 11-го­ класу складе­но­ відпо­відно­ до­
Програми­ для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальни­х закла­
дів. Українська література: 10–11 класи­. При­родни­чо­математи­чни­й, технологіч­
ни­й, спорти­вни­й, суспільно­гуманітарни­й, худож­ ньо­естети­чни­й напрями­; філо­
логічни­й напрям (профіль – іноземна філологія). Академічни­й рівень / М.Г. Жу­
ли­нськи­й, Г.Ф. Семенюк – керівни­ки­ авторського колекти­ву; Р.В. Мовчан,
Н.В. Левчи­к, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Ци­мбалюк. – К.: Грамота, 2011.

Автор: 

невідомий

Джерело: 

Бібліотечка Дивослова

Отримати сертифікат

Користувацький вхід