Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


10 к л а с Українська мова (академічни­й рівень) (70 год на рік, 2 год на ти­ж­день)

Кале­ндарно­-те­матичне­ планування для 10-го­ класу складе­но­ відпо­відно­
до­ Програми­ для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальни­х
закладів. Українська мова: 10–11 класи­. Суспільно­гуманітарни­й напрям (істо­
ри­чни­й, правови­й, філософськи­й профілі); філологічни­й напрям (профіль
– іноземна філологія); худож­ ньо­естети­чни­й напрям. Академічни­й рівень /
Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. – К.: Грамота, 2011.
Мо­вле­ннєва змісто­ва лінія – 25 год.
Мо­вна змісто­ва лінія – 39 год.
Ре­зе­рв го­дин для вико­ристання на ро­зсуд учите­ля – 6 год.

Автор: 

невідомий

Джерело: 

Бібліотечка Дивослова

Отримати сертифікат

Користувацький вхід