Від партнерів


Останні публікації

Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


10 к л а с Українська література (рівень стандарту, академічни­й рівень) (70 год, 2 год на ти­ж­день)

Кале­ндарно­-те­матичне­ планування для 10-го­ класу складе­но­ відпо­відно­ до­
Програми­ для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальни­х закла­
дів. Українська література: 10–11 класи­. При­родни­чо­математи­чни­й, техноло­
гічни­й, спорти­вни­й, суспільно­гуманітарни­й, худож­ ньо­естети­чни­й напрями­;
філологічни­й напрям (профілі – іноземна філологія). Академічни­й рівень /
М.Г. Жули­нськи­й, Г.Ф. Семенюк – керівни­ки­ авторського колекти­ву; Р.В. Мов­
чан, Н.В. Левчи­к, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Ци­мбалюк. – К.: Грамота,
2011.

Автор: 

невідомий

Джерело: 

Бібліотечка Дивослова

Отримати сертифікат

Користувацький вхід