Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Наукової роботи з теми «Творчість мандрівних дяків як прояв сміхової культури»

0

Запорізьке районне територіальне відділення МАН
Актуальність теми пізнання сміхових жанрів українського фольклору в усіх його виявах і формування естетичного смаку, творчого мислення, емоційної та сміхової культури.
1. Об’єкт дослідження – бурлескна творчість мандрівних дяків та її відображення у творчості українських письменників
2. Предмет дослідження - твори українських митців.
3. Мета роботи - з’ясувати основні теми й мотиви творчості українських мандрівних дяків.
4. Для реалізації поставленої мети в роботі виконано такі завдання:
- виявлено та охарактеризовано інваріанти соціальної побудови, роль і функції сміхової культури в суспільстві;
- розглянуто генезис сміхової культури в суспільстві;
5. Метод дослідження: описовий, індуктивний метод, що спирається на спостереження, аналіз, класифікація окремих фактів з метою їх подальшого синтезу й узагальнення в даній роботі.
6. Робота складається – з вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел.
7. Новизна роботи полягає в тому, що є однією з перших спроб у розкриті значущості прояву творчості мандрівних дяків у роботах видатних українських митців, та у соціальному житті.
8. Головні висновки:
1. Мандрівні дяки несли в народ просвітництво, сприяли формуванню естетичних смаків у населення, знайомили з життям не тільки церковно-релігійним, але й світським.
2. Різноманітна тематика, пошуки нових форм, поєднання тогочасної літературної мови з народною стали платформою для подальшого розвитку літератури в Україні.

Автор: 

Автор : Зюзь Давид Дмитрович, учень 11 класу Новоолександрівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів, наукове відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства.
Науковий керівник: Когут Світлана Анатоліївна, вчитель української мови та літератури Новоолександрівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід