Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Тема досвіду: «Розвиток творчих здібностей дітей та школярів у позаурочній діяльності»

0

Об`єкт дослідження - організація навчально-виховного процесу для обдарованих дітей
Предмет дослідження - особливості розвитку обдарованих дітей в позаурочний час
Актуальність і перспективність досвіду Згідно закону України "Про освіту" шкільні заклади мають стати інститутом розвитку обдарованості кожної особистості. Творчий потенціал особистості є історичним резервом, актуалізації якого дає змогу значна підвищити якість будь-яких суспільних реформ. Обдарованість є одним із основних факторів економічного розвитку України в умовах переходу її до нових відносин; творчість і обдарованість є невід'ємною частиною людської духовності, соціальним механізмом, який протидіє регресивним лініям у розвитку суспільства. Сьогодні це актуально для нашої держави.
Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих і талановитих дітей є одним із головних завдань удосконалення системи освіти. Наявність обдарованості та високого інтелектуального потенціалу нації – запорука найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності держави.
Позашкільна діяльність сьогодні розглядається як одна з головних ланок безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення умов для розвитку й підтримання талантів та обдарувань у галузі науки, техніки, мистецтва тощо. Теоретичною базою досвіду є дослідження вчених А.Г. Савенкова, О.В.Запорожця, В.О.Сухомлинського; питань вияву й розвитку обдарованості учнів (І. Аверіна, В. Крутецький, Ю. Бабанський, П. Торренс); питання підтримки обдарованих дітей (А. Вишина, В. Горбунова, О. Савченко); педагогічна робота з обдарованими дітьми (Є. Аксьонова, В. Алфімов, О. Матюшкін, В. Паламарчук, О. Савенков, Д. ).
Досвід за інноваційним потенціалом носить комбінаторний характер, так як передбачає конструктивні поєднання, інтеграцію сучасних педагогічних технологій та методик, спрямованих на розвиток творчої особистості. Це дозволяє вчителю самому творчо інтерпретувати різні підходи до організації навчально-виховного процесу з розвитку творчих здібностей дітей та школярів .
Інформаційно-педагогічна модель досвіду ґрунтується на системному підході до вивчення та розвитку обдарованості, що дає можливість забезпечити ефективність навчально-пізнавальної, наукової і практичної роботи учнів, спрямованої на реалізацію їх здібностей та обдарувань як у
навчальній, так і поза навчальній діяльності.

Автор: 

Автор досвіду Когут Світлана Анатоліївна , вчитель української мови та літератури, кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії», заступник директора з навчально-виховної роботи Новоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Запорізького району, Запорізької області

Отримати сертифікат

Користувацький вхід