Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Зародження ідей про українську національну школу та їх висвітлення в пресі 60-х – 70-х рр. ХІХ ст.

0

Журнал “Основа”, газети “Черниговский листок”, “Киевский телеграф” постали на хвилі українського відродження 60-х років. Провідне місце в них займала теза про національні права українського народу, що має свою територію, мову, літературу, культуру.
В “Основі” провідною була ідея просвіти українського народу в широкому розумінні цього поняття. В “Програмі”, спеціально виданій у серпні 1860 року і розісланій по Україні, підкреслювалося, що часопис створювався “для подання теоретичних і практичних уваг про потребу освіти на Півдні; про здійснення її в навчальних закладах і сім’ях; про вплив різних систем виховання і освіти на моральне формування і спосіб життя учнів; про хід жіночої освіти і виховання...; про зміст і методи викладання в народних школах, про учителів і учнів”.
В “Основі” надруковано понад 50 матеріалів, присвячених актуальним проблемам народної освіти і школи. В них критикувалася існуюча станова школа й система виховання (організація освіти, мета, завдання, зміст, методи навчання й виховання, діяльність учителів священиків); висувалися вимоги розвитку жіночої освіти; сформульовані вимоги до вчителя народної школи і його підготовки до роботи в ній; накреслена програма просвіти українського народу, її основні завдання й можливі шляхи реалізації; пропагувалися підручники для народної школи й українські книжки, призначені для народного читання; близько 40 статей, кореспонденцій, методичних матеріалів присвячено проблемі становлення, розвитку й впровадження в навчально-виховний процес української мови.

Автор: 

Інтернет

Джерело: 

Інтернет

Отримати сертифікат

Користувацький вхід