Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


МІСЦЕ ТА РОЛЬ ТЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ

0

Об’єктом контролю у навчанні є знання студентами основних категорій, принципів, правил, фактів, явищ у їх тісному взаємозв’язку і взаємообумовленості, їх уміння і навички оперувати набутими знаннями, а також діяльність студентів у навчанні, їх уміння застосовувати знання на практиці, самостійно здобувати нові знання. Контроль завжди має орієнтуватись на загальну мету навчання.
Основним призначенням тестування у вищій школі є:
– вимірювання підготовленості майбутнього фахівця до професійної діяльності та зрушень у формуванні готовності до її здійснення;
– відстеження динаміки навчальних досягнень студентів і моніторинг ефективності навчально-виховного процесу;
– встановлення рейтингу успішності студентів;
– самоаналіз засвоєних знань, умінь і навичок (ЗУН) тощо
КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕСТІВ
За метою, змістом та використанням тестів у навчальному процесі сформована наступна класифікація тестів:
– тести особистості – для оцінювання емоційно-вольових якостей індивідуума;
– тести інтелекту – для аналізу рівня розвитку пізнавальних процесів та функцій мислення;
– тести здібностей – для оцінювання змоги оволодіння різноманітною діяльністю;
– тести досягнень, за допомогою яких оцінюють розвиток знань, вмінь, навичок після навчання.

Автор: 

Інтернет

Джерело: 

Інтернет

Отримати сертифікат

Користувацький вхід