Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Інструкція з ведення класного журналу

0

Журнал – це обов’язковий документ навчального закладу, в якому фіксуються результати навчальних досягнень студентів, відвідування ними занять, стан виконання навчальних програм тощо.
Журнал має розділи:
I «Облік навчальних досягнень студентів»;
ІI «Зведена відомість підсумкових оцінок»;
ІІІ «Семестрові оцінки за поведінку»
ІV «Зауваження до ведення журналу».

Правила ведення журналу
Ведення журналу здійснюється куратором групи та викладачами. Вони несуть особисту відповідальність за своєчасність, стан та достовірність записів.
Термін зберігання журналу – 10 років.
Розподіл кількості сторінок для навчальних та вибіркових дисциплін відповідно до робочого навчального плану навчального закладу з урахуванням поділу груп на підгрупи при вивченні окремих дисциплін та профільності навчання здійснює заступник директора з навчальної роботи.
На кожну навчальну дисципліну виділяється необхідне число сторінок, в залежності від кількості відведених на нього годин і консультацій.
Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту заняття та завдання додому мовою вивчення дисципліни.

Автор: 

Інтернет

Джерело: 

Інтернет

Отримати сертифікат

Користувацький вхід