Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Облік грошових коштів підприємства

0

1. Порядок організації і ведення касових операцій.
2. Облік касових операцій в системі рахунків (рах.30).
3. Порядок відкриття рахунку в банку.
4. Облік коштів на рахунку в банку (рах.311).
5. Облік операцій у іноземній валюті (рах.312).
6. Облік інших коштів (рах.33).
7. Інвентаризація каси.

Автор: 

Дудник Олена Валентинів

Джерело: 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ОСНОВНА
Л-1 – Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” №996 – ХІV від 16.07.99р.
Л-2 – П(С)БО
Л–3 – План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Мінфіну України від 30. 11. 99р. №291 та Інструкція по його застосуванню
Л-4 – Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів вищ. навч. закл. екон. спец. – 5-те вид. – К.: А.С.К., 2000. – 784с.
ДОДАТКОВА
Л-5 – Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студ. спеціальності «Облік і аудит вищ. навч. закл.– 8-е вид. – Житомир: ПП «Рута», 2009. – 912с.
Л-6 - Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студ. вузів ЖІТІ, 2000р. – 672с
Л-7 - Бутинець Ф.Ф.Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для студ. вузів спец. «Облік і аудит» ЖІТІ, 2000р. – 640с

Отримати сертифікат

Користувацький вхід