Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Собівартість продукції і калькулювання.

0

1. Сутність і загальні засади обчислення собівартості.
2. Види калькуляцій і їх використання в управлінні витратами.
3. Методи калькулювання та сфера їх застосування.
4. Розподіл непрямих витрат під час калькулювання .
5. Собівартість готової і реалізованої продукції.

У системі управління витратами важливе місце посідає обчислення собівартості окремих виробів -— калькулювання. Воно потрібне для вирішення ряду управлінських питань, а саме: обґрунтування ціни на продукцію виробника та цінової політики підприємства взагалі; визначення рентабельності виробів і на цій основі оптимізації товарного асортименту; аналізу й оцінки роботи підрозділів підприємства (центрів відповідальності); обчислення економічної ефективності технічних та організаційних рішень і т. п.
Обчислюється як планова (нормативна), так і фактична собівартість виробів. Планова собівартість визначається в процесі розроблення планів підприємства і його підрозділів, обґрунтування бізнес-проектів та вирішення інших перспективних завдань. Планові калькуляції розробляються на основі встановлених норм витрат і чинних чи прогнозних цін і тарифів. Різновидом планової собівартості є так звані проектно-кошторисні калькуляції, які розробляються на нові вироби та стадії їх проектування і підготовки виробництва, разові замовлення. Особливість цих калькуляцій у тому, що вони є приблизними за браком належної нормативної бази. Фактична собівартість продукції обчислюється за даними бухгалтерського обліку згідно з певною методикою формування й розподілу витрат.
Об'єкт калькулювання — це та продукція чи послуги (роботи), собівартість яких обчислюється. До об'єктів калькулювання на підприємстві належать: основна, допоміжна продукція (інструмент, енергія, запчастини та ін.); послуги та роботи (ремонт, транспортування і т.п).

Автор: 

Дудник Олена Валентинівна

Джерело: 

1.Грещак М.Г. "Управління витратами"
2. Давидович І.Є. "Управління витратами"

Отримати сертифікат

Користувацький вхід