Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Інноваційні технології навчання і виховання як засіб розвитку творчої активності студентів.

0

Учитель повинен свідомо
йти в ногу з сучасністю,
пройматися й надихатися
силами , які пробудилися в ній.
А. Дістервег
Кожен викладач замислюється над проблемою : яким має бути сучасне аудиторне заняття, як організувати і провести його, щоб отримати максимальну віддачу ? Як ліквідувати основний недолік нашої вищої освіти : дати студентові більший обсяг знань без турботи про якість цих знань? Адже основне значення і в житті, і в науці має вміння застосувати свої знання. Та і пріоритетним напрямом у розвитку освіти є підготовка людей високої освіченості, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, освоєння і впровадження інформаційних та наукоємних технологій.
Вчитель повинен перейти від поянювально-ілюстративного методу передачі готового змісту до нових особистісно зорієнтованих методів, які формують творчу особистість. Це і зумовлює появу освітніх інновацій.
Інновація – це зміна, оновлення новизна.

Автор: 

Інтернет

Джерело: 

Інтернет

Отримати сертифікат

Користувацький вхід