Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Глобальні екологічні проблеми людства

0

“У людства повинне бути майбутнє.
І воно може бути світлим.” М.Ф. Реймер.
ЗМІСТ
ВСТУП.................................................................................................... 2
1. ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ........................................ 5
1.1. Парниковий ефект.......................................................................... 5
1.2. Озонова дірка в атмосфері............................................................. 8
1.3. Смог………………………………………………………………. 11
1.4. Кислотні дощі……………………………………………………. 12
1.5. Тютюновий дим…………………………………………………. 14
1.6. Шумове вібраційне та електромагнітне забруднення атмосфери……… 16
1.7. Радіація у біосфері………………………………………………. 19
1.8. Забруднення води………………………………………………… 22
1.9. Забруднення земної поверхні…………………………………… 25
1.10. Знищення лісів…………………………………………………. 27
1.11. Проблеми тваринного світу……………………………………. 29
2. ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ…. 31
3. ШЛЯХИ РОЗВЯЗАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ………..……. 36
ВИСНОВКИ............................................................................................. 39
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА...................................................................
43

Автор: 

Дудник Олена Валентинівна, викладач Ржищівського будівельного технікуму

Джерело: 

1. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.12.1992р.
2. Адаменко О.М., Періжок Й.І., Пилипчик О.Я. та ін. Основи екології. Підручн. – Ів.-Фр.: Полум’я, 2000. – 250с.
3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: – К.: Либідь, 1997. – 288с.
4. Гавриленко О.П. Основи екології та безпека життєдіяльності. –К., „Ніка-Центр”, 2004. – 456с.
5. Гайнріх Д., Гергт М. Екологія: dtv-Atlas: Пер. з 4-го нім. вид./ Наук. ред. пер. В.В. Серебряков. – К.: Знання-Прес, 2001. – 287 с.
6. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. Посіб. –К.: Т-во «Знання», 2006. – 319с.
7. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Лібра, 1998. – 248с.
8. Михайлов В.А. Основи екології. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2001. – 122с.
9. Глобальні проблеми сучасності: Реферат : http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/ekologichni-problemi
10. Шляхи розв’язання: http://cba.org.ua/one/images/stories/documents/
11. Боротьба за врятування планети: http://www.undp.org.ua/ua/about-undp
12. rgishchev.kiev.ua
13. www.eco-kiev.com/

Отримати сертифікат

Користувацький вхід