Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Урок – конференція з природознавства у 5 класі "Тіла Сонячної системи"

0

Сьогодні, коли наша українська освіта ставить за мету не трансляцію учнями суми стандартизованих, академічних знань, умінь і навичок, а формування в кожного випускника школи життєвих компетентностей, метод проектів, як складова низки технологій і методик інтерактивного навчання, набуває все більшої популярності. І вже майже всі вчителі звітують про впровадження методу проектів у навчально-виховний проект…
Може, це й данина моді, а може, необхідність чи один із шляхів навчати дитину по-новому, на практиці організовуючи та реалізовуючи діяльнісний підхід, бо коли людина мислить - вона сумнівається, а коли діє - досягає впевненості.
Технологія проектування передбачає розв'язання учнем або групою учнів певної проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, з іншого боку - інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості, а також використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів. Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну діяльність учнів - індивідуальну, парну або групову, яку учні виконують протягом певного проміжку часу.
Основою методу проектів є стимулювання інтересу учнів до розв'язання певних проблем, які передбачають володіння певною сумою знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв'язання однієї або цілої низки проблем, показ практичного застосування надбаних знань.
Метою методу проектів є розвиток пізнавальних умінь та навичок, самостійного конструювання знань, орієнтування в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення.
Суттю навчального проектування є створення педагогом таких умов під час освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності учнів.
Проект, який виконують учні, повинен викликати в них ентузіазм, захоплювати їх, йти від серця. Будь-яку дію, виконувану індивідуально, в групі, при підтримці вчителя або інших людей, діти повинні самостійно спланувати, виконати, проаналізувати і оцінити. Природно, вони повинні чітко розуміти ціль проекту.
Під проектом розуміють чітко поставлену задачу, яка має кінцевий результат, практичну значущість і структурний зміст.
Метод проектів надає можливості для:
• формування вмінь збирати необхідну інформацію, систематизувати й узагальнювати її, висувати гіпотези, робити висновки;
• вироблення системного підходу в самоорганізації та груповій взаємодії, формування взаєморозуміння, взаємоповаги, відповідальності;
• підвищення мотивації навчання, стимуляції самоосвіти;
• формування проектної та інформаційної культури;
• організації творчої діяльності учнів.
На уроках природознавства метод проектів використовую найчастіше як урок-конференцію.
Урок-конференція – урок, на якому відбувається презентація, в ході якої учні ознайомлюють присутніх з результатами своєї роботи, висловлюють власну точку зору щодо порушених проблем.

Автор: 

Крук Людмила Сергіївна
Великодимерський середній загальноосвітній навчально-виховний комплекс
заступник директора, вчитель інформатики, фізики та астрономії

Отримати сертифікат

Користувацький вхід