Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Релігійне та культурне життя Середньовічної Європи

0

Матеріал, який допоможе вчителю через застосування інноваційних методів, прийомів, інтерактивних технологій забезпечити усвідомлення й засвоєння найважливіших відомостей про релігійне і культурне життя середньовічної Європи – і на цій основі сформувати відповідні знання, вміння й навички учнів.
Матеріали розраховані на вдосконалення особистісно орієнтованого навчання і виховання.

Автор: 

Сербин Лілія Петрівна, учитель історії та правознавства, Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Каланчацького району, Херсонської області

Джерело: 

1. Культурологія: Посібник / Під ред. О. Г. Песидко та ін. - Луганськ: РВВЛАВС, 2004. -118 с.
2. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / За ред. проф. М. М. Заковича - К.: Знання, 2004.
3. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. посібник / За ред. І.І. Тюрменко, О. Д. Горбула - К.: Центр навч. літератури,-2004.-368с.
4. Лазарев В. Н. История Византийской живописи. – М, Искусство,1986.-331с.
5. Ліндч Д. Г. Середньовічна церква. Коротка історія. - К., 1994.-134с.
6. Острогорсъкий Г. Історія Візантії .- Львів: Літопис, 2002.- 608с.
7. Подоляк Н. Г. Історія середніх віків. — К.: Генеза, 2004.- 287с.
8. Пустовит А. В. История европейской культуры. Уч. пособие. -К.,МАУП,-2004,-400с.
9. Толочко Петро. Київська Русь. - К.: «Абрис», 1996.- 360 с.
10. Семенов В. Ф. Історія середніх віків: Підручник. - К.: Вища школа,1975.
11. Степовик Д. В. Іконологія й іконографія. - Івано-Франківськ, Нова Зоря, - 2003. - 312 с.
12. Художня культура світу: Європейський культурний регіон. Навч. посібник / Н. Є. Миропольська та ін.- К., Вища школа,-2001,-191с.
13. Шейко В. М. та ін. Історія художньої культури. Середньовіччя. Відродження: Підручник. - Харків, 2001. – 189с.
14. textbooks.net.ua/content/view/6404/50
15. uk.wikipedia.org
16. otherreferats.allbest.ru

Отримати сертифікат

Користувацький вхід