Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


контрольні навчальні нормативи з фізичної культури 5-11 клас

0

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.
Основною формою організації навчально-виховного процесу з фізичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі є урок.
Головними вимогами до сучасного уроку фізичної культури є:
— забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійснення міжпредметних зв’язків;
— забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної спрямованості навчального процесу;
— формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами;
— забезпечення диференційованого підходу до організації навчального процесу з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів, урахування мотивів та інтересів учнів до заняття фізичними вправами;
— використання вчителем різноманітних організаційних форм, засобів, методів і прийомів навчання;
— досягнення оптимальної рухової активності всіх учнів протягом кожного уроку з урахуванням стану здоров’я.
За результатами медичного огляду учні тимчасово поділяються на медичні групи для занять фізичною культурою.
Учні, які за станом здоров’я не віднесені до основної медичної групи, відвідують обов’язкові уроки фізичної культури, але виконують коригувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані.
Оцінювання навчальних досягнень
Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури може здійснюватися за такими видами діяльності:
1. Засвоєння техніки виконання фізичної вправи.
2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).
3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.
4. Засвоєння теоретико - методичних знань.
При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.
Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні нормативи, які розроблено для кожного року вивчення. Контрольні навчальні нормативи є орієнтовними. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування.
При складанні навчального нормативу за його показником визначають рівень досягнень (початковий, середній, достатній, високий), а потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють оцінку в балах. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичної культури затверджені наказом МОН України від 05.05.08 № 371.
Плануючи програмовий матеріал з предмету “Фізична культура”, вчителі повинні враховувати стан здоров’я учнів, рівень їх теоретичної, фізичної і технічної підготовленості.
Входячи з цього, виникла необхідність розробки норм-критерій оцінювання для учнів 5-9х та 10-11х класів.
Оцінювання було розроблено на основі Програма Міністерства освіти і науки України «Фізична культура» програма для основної та спеціальної медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи. Видавництво «Ранок» м. Харків 2006.
Оцінювання розроблено на основі нормативної бази навчальної програми : «Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи.» автори Т.Ю. Круцевич, І.Х. Турчик, Н.С. Кравченнко та інші. Київ 2009р.; «Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи Рівень стандарт.» автори Т.Ю. Круцевич, І.Х. Турчик, Н.С. Кравченнко та інші. Київ 2010р.;
Використовуючи на своїх уроках диференційний підхід до учнів, враховуючи їх стан здоров’я, я користуюся розробленими критеріями оцінювання.
Таким чином, кожен учень оцінюється індивідуально з урахуванням його можливостей.

Автор: 

Дрозд Оксана Анатоліївна. Посада - вчитель фізичної культури, звання - методист. Запорізький ліцей 34

Джерело: 

навчальна програма 5-11 класи

Отримати сертифікат

Користувацький вхід