Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Робочий зошит з дисципліни "Економічний аналіз"

0

Робочий зошит призначений для виконання практичних робіт з економічного аналізу студентвми ВНЗ І-ІІр.а. економічних спеціальностей.

Автор: 

Попченко Оксана Петрівна, викладач економічних дисциплін Ржищівського будівельного технікуму

Джерело: 

Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів ВНЗ спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця.- Житомир: ПП “Рута”. 2003.-680 с.
Економічний аналіз: Навч.посібник / М.А.Болюх, В.З.Бурчевський та ін.; за ред.акад.НАНУ, проф.М.Г.Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.
Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 190 с.
Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник.- 3-тє видання, виправлене і доповнене. – Львів; “Магнолія плюс”, 2004. – 344 с.
Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз:теорія і практика: Підручник/ За ред.. проф.. А.Г.Загороднього,-Львів: «Магнолія Плюс», 2006 – 428с.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід