Від партнерів

Останні публікації

Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Атестація педагогічних працівників

0

Освіта – найвеличніше з усіх земних благ,
але тільки тоді, коли вона найвищої якості.
Інакше вона абсолютно не потрібна.
Р. Кіплінг
Сьогодні особливого значення набуває проблема розвитку професійної компетентності вчителів, діяльність яких пов’язана з фаховою функціональністю, багатопредметністю, розгалуженістю емоційно-комунікативної сфери взаємодії з учнями тощо.
Сучасний учитель поряд із навчанням і вихованням учнів виконує культурологічну, соціально-психологічну, розвивальну, дослідницьку функції, створює умови, що забезпечують освітній і духовний розвиток дітей. Його фахова досконалість вимагає все вищого рівня компетентності, який міг би забезпечити ефективність і результативність педагогічних дій.
Сучасній школі необхідні професіонали, здатні працювати в умовах швидкого зростання обсягів наукової інформації, готові опановувати й впроваджувати інноваційні освітні технології, сприяти розвитку пізнавальних інтересів і творчих здібностей учнів.
Важливу роль у вирішенні цієї проблеми відіграє система післядипломної освіти й атестації педагогів, яка створює умови для постійного розвитку їхньої професійної компетентності. Завдяки цьому долається розрив між здобутою ними фаховою підготовкою у вищому навчальному закладі та новими вимогами, що висуває розвиток науки, техніки, економіки й суспільства.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, на основі педагогічної діяльності визначається відповідність педагогічного працівника посаді, яку він обіймає, рівню кваліфікації..

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………... ..................................3
І НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА
ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ……………….................7
ІІ АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ………........ ..................10
2.1 Організація та строки проведення атестації………....................10
2.2 Етапи атестаційного періоду………………………………..........................13
2.3 Умови атестації………………………………………………. .........................15
2.4 Чергова і позачергова атестація…………………………........................19
2.5 Підготовка та оформлення атестаційних
документів і матеріалів……………………………………………………..............................29
ІІІ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО
ПРАЦІВНИКА, ЯКИЙ АТЕСТУЄТЬСЯ………….........................................39
ВИСНОВКИ………………………………………………….. .................................48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………. .........................50
ДОДАТКИ……………………………………………………......................................52

В додатках представлені зразки наказів, клопотань, характеристик, атестаційних листів і т. д.

Автор: 

Дудник Олена Валентинівна, методист

Джерело: 

1. Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОНУ від 6 жовтня 2010 року №930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року №1473, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за №14/20327, та наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16.08.2013 р. за № 1417/23949.
2. Беженар О.А. Атестація педагогічних кадрів. /О. Беженар, Г. Беженар / — К. : Шк. світ, 2012. — 112 с.
3. Ворожейкіна О. М.100 цікавих ідей для проведення уроку. — Х. : Вид.група «Основа», 2011. — 287, [1] с. — (Серія «Золотапедагогічна скарбниця»).
4. Кононенко, О.Є. Атестація педагогічних працівників ? О.Є.Кононенко, 2-е видання, перероблене. – Х. : Вид. група «Основа», 2013, - 224 с.
5. Малишева, О.П. Зміни в атестації педагогічних працівників [Текст] ? О.П.Малишева, коментар ?? Все про бухгалтерський облік. – 2012.–№06.– С. 6-10.
6. Форсюк В.І. Атестація – іспит на компетентність // Завуч ? 2008 ? № 17-18
7. Малишева О.П. Працюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників // Практика управління закладом освіти ? 2011. ? №1
8. Малишева О.П. Порядок складання характеристики діяльності педагогічних працівників та оформлення атестаційних листів // Практика управління закладом освіти ? 2011 ? № 2
9. Малишева О.П. Нові стандарти атестації педагогічних працівників ? К.: Літера ЛТД, 2013 – 240с.
10. Упровадження перспективного педагогічного досвіду в практичну діяльність. // Методист. – 2012. - № 5. – С. 21-34.
11. http://atesta.ucoz.ua/
12. http://atesta.ucoz.ua/faq/
13. http://pon.org.ua/novyny/1022/
14. http://oblosvita.com/
15. http://zippo.net.ua/

Отримати сертифікат

Користувацький вхід