Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Життя і педагогічна діяльність К.Д. Ушинського

0

Зміст
1. Життя і педагогічна діяльність К.Д.Ушинського………….3
2. Світоглядна позиція педагога……………………………….16
3. К.Д. Ушинський про педагогіку як науку та
Мистецтво виховання………………..………………………19
4. Питання виховання в педагогічній
спадщині К.Д. Ушинського……………………….…………21
5. Питання дидактики в педагогічній
спадщині К.Д. Ушинського………………………………….28
6. Навчальні книги К.Д. Ушинського…………………………31
7. К.Д. Ушинський про особистість вчителя та
його підготовку…………………………………………..……33
8. Значення педагогічної теорії К.Ушинського………………36
9. Список використаних джерел……………………………….38

К.Д. Ушинський належить не лише минулому: він продовжує жити і в нашій сучасності. Ідеї творця “Дитячого світу”, “Рідного слова”, “Педагогічної антропології” зберігають і сьогодні свою творчу силу.
В.П.Потьомкін
Костянтин Дмитрович — це просвітитель світових масштабів. На його ідеях будувалася й розвивалася педагогіка не тільки російська й українська, а й багатьох країн. Творча спадщина вченого посіла вагоме місце у світовому педагогічному просторі.

Автор: 

Дудник Олена Валентинівна

Джерело: 

Використані джерела.
1. Березівська Л. Д. Ушинський Костянтин Дмитрович / О. В. Сухомлинська // Українська педагогіка в персоналіях: навч. посібник для студентів ВНЗ: у 2 кн. Кн. 2. ХХ століття / за ред. О. В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – С. 284-292.
2. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Видатний український педагог К.Д. Ушинський // Історія української педагогіки: Навч. посібник для педагогічних навч. закладів. – Київ, 1999. – С. 161 – 173.
3. Зайченко І.В. Освіта і педагогічна думка в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.: [Текст]; [монографія]. – 2-е вид., перероб. і доповн. / І.В.Зайченко. – К.: НУБіП України, 2013. – 504 с.
4. Максимюк С.П. Педагогіка Посібник. В-во «Кондор»– Київ, 2009. – С. 161
5. Попова Л.Д. Народність як основа духовного розвитку особистості у педагогічній спадщині К.Д. Ушинського // Вісник ХДПУ. Педагогічні науки. – Харків: ХДПУ, 1999. – №7. – Вип.1. – 144с.
6. . Фіцула М.М. Педагогіка. — Тернопіль, 1997, 2009.
7. Альбом "Ушинський в портретах, документах, ілюстраціях". — Л.-М., 1950.
8. Ушинский К.Д. Собрание сочинений: [В 11 т.] / Редкол.: А.М. Еголин (гл. ред.), Е.Н. Медынский, В.Я. Струминский (сост. и подгот. к печати). – М.; Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1948 – 1952. – Т. 1: Ранние работы и статьи 1846 – 1856 гг. / Вступ. ст. В.Я. Струминского. – 1948. – 740 с.; Т. 2: Педагогические статьи 1857 – 1861 гг. – 1948. – 656 с.; Т. 3: Педагогические статьи 1862 – 1870 гг. – 1948. – 679 с.; Т. 5: Методические статьи и материалы к „Детскому миру”. – 1949. – 591 с.; Т. 6: Родное слово: Кн. для детей. Год первый и второй; Родное слово: Кн. для учащих. – 1949. – 358 с.; Т. 7: Родное слово. Год третий: Руководство к преподаванию по „Родному слову”. – 1949. – 358 с.; Т. 8: Человек как предмет воспитания: Опыт педагогической антропологии. Т. 1. – 1950. – 776 с.; Т. 9: Человек как предмет воспитания: Опыт педагогической антропологии. Т. 2. – 1950. – 628 с.; Т. 10: Материалы к третьему тому „Педагогической антропологии”. – 1950. – 668 с.; Т. 11: Материалы биографические и библиографические. – 1952. – 727 с.
9. Избранные педагогические сочинения. Т. 1 / Ред. и ввод. ст. В.Я. Струминского. – М.: Учпедгиз, 1935. – 383 с.
Источник: http://5fan.ru/wievjob.php?id=7973
10. http://ukurier.gov.ua/uk/articles/uchitel-uchiteliv/
11. http://kievmonument.narod.ru/nauka1.html
12. http://www.dnpb.gov.ua
13. http://znaimo.com.ua/
14. http://www.spadshina.com/programs/vidatni-ukrayintsi/ushinskij-kostyantin
15. http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000016/index.shtml

Отримати сертифікат

Користувацький вхід