Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Запоріжська січ – перехрестя багатьох культур і релігій.

0

Доповідь на семінар
1492 – рік заснування козацтва. Перші письмові згадки про наших героїчних предків припадають саме на цей час. Про них йдеться в офіційних документах Османської імперії і Великого князівства Литовського.
Історія має чимало свідчень про різні сфери життя мешканців Запорізької Січі.
Особливості генези козацтва, історична традиція, геополітичні та природні умови його існування призвели до формування своєрідного православного світосприйняття запорожців.
В часи існування запорозького козацтва весь світ був віруючим. Релігія була основною формою світосприймання, і тому навіть атеїстичні ідеї носили форму релігійних сект. Національно-визвольні рухи, політичні, військові конфлікти мали релігійний характер і форму.

Автор: 

Дудник Олена Валентинівна

Джерело: 

Використана література.
1. Апанович О. М. В якого бога вірила Січ // Людина і світ. 1990. N 6. С. 211.
2. Апанович О. М. Розповіді про запорозьких козаків. К.: Дніпро, 1991.334 с.
3. Голобуцкий В. Запорожское казачество. К.: Политиздат УССР, 1957.462 с.
4. Ефименко А. Я. История украинского народа. Спб.: Изд. общ. БрокгаузЕфрон, 1906.391 с.
5. Зарульский С. Описание о Малой России и Украины // Чтения Общества истории и древностей при Московском университете. М., 1848. N 8. Отд. IV. С. 128.
6. Миллер Г. Ф. Исторические сочинения о Малороссии и малороссиянах. М.: Университ. типография, 1846.96 с.
7. Надхин Г. П. Память о Запорожье и о последних днях Запорожской Сечи. М., 1877.69 с.
8. Скальковський А. О. Iсторія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. Дніпропетровськ: Січ, 1994.678 с.
9. Трегубова С. Религиозный быт русских и состояние духовенства в XVIII в. по мемуарам иностранцев. К., 1884.194 с.
10. Эварницкий Д. И. Две поездки в Запорожскую Сечь ЯценкоЗеленского, монаха Полтавского монастыря, в 17501751 г. Екатеринослав, 1915.104 с.
11. Эварницкий Д. И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа. Спб., 1888. Ч. II. 257 с.
12. Яворницький Д. I. Iсторія запорозьких козаків. К.:Наукова думка, 1990. Т. 1.592 с.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід