Від партнерів


Останні публікації

2018-01-18 21:54
Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


ВИКОРИСТАННЯ ЛОКАЛЬНОГО MODLE-ПОРТАЛУ ПРИ НАВЧАННІ ШКОЛЯРІВ

0
ВИКОРИСТАННЯ ЛОКАЛЬНОГО MODLE-ПОРТАЛУ
ПРИ НАВЧАННІ ШКОЛЯРІВ
В даний час на передній план виступає необхідність вдосконалення форм і технологій загальної освіти шляхом розробки ефективних рішень організації навчального процесу на основі використання технологій мережевої взаємодії учнів і вчителів, спрямованих на створення умов доступності та якості освітніх послуг. Інтеграція сучасних технологій навчання і перспективних ІКТ рішень у системі освіти найбільш ефективна в рамках єдиного освітнього простору і означає перебудову змісту і організаційних форм навчальної діяльності, розробку сучасних засобів інформаційно технологічної підтримки та розвитку навчального процесу. Реалізацією такої стратегії є створення в рамках освітньої установи інтегрованої інформаційної середовища навчання на базі спеціалізованих програмно-інструментальних засобів та освітнього контенту, яку визначають як інформаційно-ресурсну або контентне віртуальне середовище навчання.

Таке інтегроване середовище навчання являє собою основу мережевої взаємодії і інтерактивного спілкування суб'єктів освітнього процесу, насамперед викладачів та учнів, а також їх. Інформаційне середовище є практичним інструментарієм підготовки та проведення уроків, створення цифрових навчальних матеріалів із забезпеченням вільного та гарантованого доступу учнів до освітніх ресурсів і мережевим освітнім послугам.
Серед системних платформ, які можуть служити основою створення віртуального середовища навчання для загальноосвітньої школи необхідно вибрати таку, яка задовольняла б наступним вимогам:
1. Загальнодоступність і відкритість, тобто забезпечення можливості легального використання технічного рішення і його компонентів з орієнтацією на Web-технології і вільно поширювані програмні продукти (класу Open Source).
2. Комплексність з можливістю охоплення всіх етапів навчання та учасників процесу навчання - учнів та викладачів.
3. Настроюваність і змінність для адаптації до потреб навчального закладу та учня, як за допомогою зміни налаштувань, так і за допомогою додаткових програмних компонент.
4. Рішення має мати простий і зрозумілий інтерфейс користувача як для учнів, так і для викладачів, оптимально - типовий веб-браузер.
5. Наявність максимальної кількості для користувача сервісів, в тому числі з організації роботи віддаленого користувача у відповідності з навчальним планом і розробки викладачем власних навчальних ресурсів, створених з урахуванням специфічних потреб і цілей освітньої установи.
6. Забезпечення бюджетної підтримки з боку освітньої установи, технічний супровід і розвиток власними силами освітньої установи.
Існуючі програмні рішення, як правило, є або засобом створення навчальних курсів, або засобом демонстрації навчальних матеріалів і за деяким винятком не володіють достатніми функціональними можливостями для створення комплексної інформаційно-ресурсної середовища ІТ-навчання та ведення навчального процесу в мережевому режимі. Багато в чому системна архітектура таких рішень схожа і відображає базову функціональність підсистем LMS (Learning Management System). Суттєвою перешкодою їх широкого використання в сфері освіти, особливо в системі загальної освіти, є високі вартісні показники, а також велика вартість впровадження, технічної підтримки та обслуговування.
В інтересах загальної освіти з урахуванням масштабів навчальної аудиторії користувачів, фінансових аспектів розгортання та підтримки в якості програмного середовища доцільний вибір вільно поширюваної системної платформи Moodle (MOODLE - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Система розповсюджується безкоштовно, що забезпечує можливість її використання без залучення додаткових фінансових витрат.
Основні особливості системи:
1. Многоплатформенность (працює без модифікацій на популярних операційних системах - Unix, Linux, Solaris, Windows, Mac OS X, Netware).
2. Модульність (проектується як набір модулів і дозволяє гнучко додавати або видаляти елементи на різних рівнях).
3. Простота оновлень (легко оновлюється від версії до версії, має внутрішню систему для оновлення власної бази та відновлення).
4. Интегрируемость - використання спільно з іншими додатками.
5. Безпека (забезпечує безпеку на будь-якому рівні. Форми перевіряються, дані перевіряються на достовірність, cookies шифруються і т.д.)
6. Простота роботи (має простий, ефективний, сумісний для різних браузерів web-інтерфейс.)
Створена інформаційна середу навчання реалізується у вигляді віртуального класу, який є призначеним для користувача ядром освітньої ІТ-середовища і являє собою комплексну систему, що включає задіяні в навчальному процесі інфраструктурні програмні компоненти, сервіси, апаратні засоби. Віртуальний клас передбачає можливість проведення занять відразу в декількох фізичних класах (приміщеннях) і навпаки - одночасне проведення занять з різних предметів в одному фізичному класі.
Перебуваючи у віртуальному класі учні можуть отримувати і виконувати завдання, індивідуально або колективно, спілкуватися у формі діалогу з викладачами, передавати один одному і викладачеві повідомлення, одержувати зауваження по виконаній роботі і допомогу від викладачів. Також як і в класичній школі у віртуальному класі повинен бути журнал для реєстрації відвідування та успішності, передбачені кошти для підготовки матеріалів викладачем.
Дана форма занять не протиставляється традиційному уроку, а є його доповненням і розвитком, принаймні, на сучасному етапі.
У цьому зв'язку істотну роль набувають додаткові можливості, реалізовані у віртуальному середовищі поряд з вбудованими (базовими) програмними інструментами (модулями). Такі додаткові до системних компонентів платформи програмні модулі мають вигляд технологічних рішень для здійснення реалізації спеціалізованих сервісів роботи «віртуального класу» і різних режимів проведення занять в розподіленої аудиторії: міжпредметні інтеграція, робота розподілених груп користувачів над спільним проектом, оперативний моніторинг роботи учнів, контроль над клієнтським комп'ютером з боку викладача та ін.
Практична реалізація порталу навчання можлива як в локальному варіанті (навчальний клас, школа), так і в масштабах регіону (для групи шкіл) при підключенні локальної мережі освітньої установи до регіональної мережі та Інтернет. Існують технологічні обмеження: низька швидкість роботи Інтернет в школах, або його відсутність взагалі, що не дозволяє повноцінно використовувати наявні електронні освітні ресурси.
Працювати з цією оболонкою можна в межах освітньої установи, а також можна зробити сервер школи «відкритим» для того, щоб через мережу Інтернет була можливість вчителів та учнів з програмою Moodle. При створенні порталу Moodle в локальній мережі найпростіше скористатися спеціально підготовленим пакетом програм. Файли, які необхідно завантажити: MoodleWindowsInstaller-latest.zip - це упакований дистрибутив з Moodle і всім необхідним для установки програми, ru_utf8.zip - це архів з файлами русифікації Moodle.
Створений Moodle-портал володіє рядом можливостей. Це можна розглянути в двох напрямках: для учня і для вчителя. Для педагога ця система дозволяє створити свій власний курс або розділ з предмета, що вимагає використання інформаційно-комунікаційних технологій. При підготовці та проведенні занять у системі Moodle вчитель може використовувати цілий набір елементів, в який входять, наприклад, ресурс, завдання, урок, тест і ін На мій погляд, ці елементи дуже цікаві, тому що відповідають системі навчання учнів.
Наприклад, елемент курсу «Урок» дозволяє покроково створити систему вивчення навчального матеріалу. Весь матеріал можна розбити на дидактичні одиниці, в кінці кожної з них дати контрольні питання на засвоєння матеріалу, або провести тестування за допомогою елемента «Тест», який дозволяє вчителю розробляти тести з використання питань різних типів: питання в закритій формі (множинний вибір), короткий відповідь, числовий, відповідність та ін Цей елемент курсу зручний ще й тим, що він дозволяє проводити оцінювання роботи учнів в автоматичному режимі: учитель лише задає системі параметри оцінювання, після чого система сама виводить для кожного учня загальну за урок оцінку, заносить її у відомість.
Система навчального матеріалу створюється за допомогою елемента «Ресурс». В якості ресурсу може виступати будь-який матеріал для самостійного вивчення, проведення дослідження, обговорення: текст, ілюстрація, web-сторінка, аудіо або відео файл і ін
Що ж до учня, то для нього це можливість вивчення предмета на новому, сучасному рівні. Позитивні елементи при роботі з цією системою наступні: самостійне вивчення якого-небудь курсу шкільної програми, наприклад, бажаючим ліквідувати прогалини у своїх знаннях через значне пропуску занять через хворобу або, хворим дітям, повністю не мають можливості відвідувати звичайну школу.
Слід зазначити, що створення Moodle-порталів - це природний етап еволюції системи освіти від дошки з крейдою до комп'ютерних навчальним програмам, від звичайної бібліотеки до електронної, від нечисленних навчальних груп до віртуальних аудиторій будь-якого масштабу і т. д. Віртуальні і традиційні форми навчання немає слід сприймати як взаємовиключні. Хороша освіта сьогодні - це синтез самих різних форм отримання знань і сучасних технологій, оптимальне поєднання яких може визначити для себе тільки сам учень.

Автор: 

Поліщук Ірина Валеріївна

Отримати сертифікат

Користувацький вхід