Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Життєвий і творчий шлях Валер'яна Підмогильного.

0

Валер'ян Пiдмогильний (1901—1937) — оригiнальне явище в українськiй лiтературi.
Його сучасник, письменник Юрiй Смолич у 1972 роцi згадував:
"Коли б хтось iз читачiв моїх лiтературних спогадiв запитав, кого з молодих українських письменникiв двадцятих-тридцятих рокiв я вважаю найбiльш iнтелектуально заглибленим, душевно тонким, найбiльш iнтелiгентним, то я б нi на хвилину не задумався i вiдказав: Валер'яна Пiдмогильного"
Таким вiн постав перед своїми лiтературними побратимами, таким ми сприймаємо його й зараз — талановитого митця, чия творчiсть, зазнавши суворого випробування, посiдає належне мiсце серед класики української прози XX столiття.
У архiвах письменника зберiгається невеличка автобiографiчна замiтка, в якiй привертає увагу оцiнка свого життя самим В. Пiдмогильним: “Очевидно, є люди, що cвоє життя можуть згадувати, як суцiльну смугу радостi. Є люди, життя яких насичене i радостями, i печалями. Можливо, цi люди найщасливiшi, бо справжнє щастя може вiдчути той, хто зазнав горя. Я оглядаюсь на пережите. Де мої радощi? Життя перейдене, мов шлях заболочений. Шлях, що ним не йдуть, а бредуть, повiльно пересуваючи ноги, не в силi скинути важкий налип багна. Стомлений у першому кроцi, знеможений у подальших, я шукаю свiтлої плями на пройденому шляху i не знаходжу...” Цi рядки якоюсь мiрою проливають свiтло на безрадiсний життєвий шлях письменника, на драматичну долю його лiтературного доробку. До недавнього часу над ним тяжiла далека вiд iстини вульгарно-соцiологiчна оцiнка, i дослiдникам його творчостi — В. Мельнику, Р. Мовчан, Валерiю Шевчуку — довелось докласти чимало зусиль, аби повернути читачевi i добре iм'я вилученого iз лiтературного процесу письменника i його твори.
Мiж тим ще на самому початку його творчого шляху Пiдмогильного помiтили вiдомi критики та письменники того часу. Сергiй Єфремов, учитель Пiдмогильного, у своїй “Iсторiї українського письемнства” (1919) дав дуже високу оцiнку його перших творiв та його письменницького хисту. Про нього писали у газетах, журналах 20-х рокiв. Якби не обiрвалось так вiроломно його життя, вiн мав стати, безумовно, кращою зiркою на українському та й свiтовому небосхилi.
Однак i без того твори Пiдмогильного залишили помiтний слiд у лiтературному життi ХХ столiття та й у полiтичному. Вiн був з тої вiдчайдушної генерацiї “перших хоробрих”, якi у 20-х роках смiливо й талановито закладали пiдмурiвок української нацiональної культури i повертаються сьогоднi до нас поколiнням Розстрiляного Вiдродження.

Вступ
1. Життєвий та творчий шлях В. Пiдмогильного.
2. Творчий доробок Пiдмогильного та його основнi риси.
Висновки

Автор: 

Дудник Олена Валентинівна, викладач Ржищівського будівельного технікуму.

Джерело: 

1. “Ланка” // Український Радянський Енциклопедичний Словник. – К., 1987.
2. Бурлаков С. Валер’ян Пiдмогильний // Лiтературне Приднiпров’я. – 2001. - №2(5). – С.1.
3. Валер'ян Пiдмогильний // Новi iмена в програмi української лiтератури / Упор. В.Я. Недiлько. – К.: Освiта, 1993. – С.170-180.
4. Єфремов С. Iсторiя українського письменства. – К.: “Femina”, 1995. – C.661-666.
5. Коцюк В. Дар правди // Пiдмогильний В. Iсторiя панi Ївги. – К.: Веселка, 1991. – С.3-10.
6. Листи з Соловкiв //Вiтчизна.—1988.—№12.
7. Мельник В. Валер'ян Пiдмогильний.—К., 1991.
8. Мельник В. Коли загинув Валер'ян Пiдмогильний? //Україна.—1989.—№ 43.—С. 10—11.
9. Мельник В. Свого покликання не зрадив //Лiт. Україна.— 1989.— 10 серп.
10. Мельник В. Шлях на Соловки // Лiтературне Приднiпров’я. – 2001. – Сiчень. – С.3.
11. Мовчан Р. Валер'ян Пiдмогильний //Письменники Рад. України. - К. 1989.
12. Мороз-Стрiлець Т. Голос пам'ятi: Спогади.— К., 1989.
13. Мороз-Стрiлець Т. Незабутнiй Валер’ян // Лiтературне Приднiпров’я. – 2000. – Жовтень. – С.3.
14. Пiдмогильний В. Iсторiя панi Ївги. – К.: Веселка, 1991.
15. Старченко В. Повернення до Сiчеслава // Лiтературне Приднiпров’я. – 2000. – Грудень. – С.3.
16. Фрагменти автобiографiї //Лiтературна Україна.—1991.—31 сiч.
17. Чабан М. Валер’ян Пiдмогильний i Шекспiр // Всесвiт. – 2002. - №1-2. – С.187-188.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід