Від партнерів


Останні публікації

2018-01-23 16:38
Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Урок Лист з Канади

0

Урок в 6 класі за підручником Карп`юк

Тема: Welcome to Canada. Лист з Канади.
Мета: ознайомити учнів з новими ЛО з теми; поглибити знання учнів про країни світу; формувати навички вживання нових ЛО; вдосконалювати навички усного мовлення й читання; тренувати учнів в аудіюванні; розвивати культуру спілкування й мовленнєву реакцію учнів; виховувати пізнавальний інтерес до життя людей в інших країнах.
Обладнання: підручник, зошит, написи на дошці, картки, мапа Канади, фото місць Канади.
Хід уроку
І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.
1. Greeting. Привітання.
2. Warming up. Уведення в іншомовну атмосферу.
a) Бесіда з учнями.
T: Do you like to travel? What ways can we travel? What way of travelling do you like? Why?
Ps: Yes, I do. We can travel by car, by train, by ship, by plane, on foot. I like to travel …
b) Aудіювання вірша.
Учитель роздає картки і читає вірш. Учні уважно слухають та заповнюють пропуски у картці. Потім клас хором читає вірш разом із учителем, один-двоє учнів самостійно декламують його.
T: Look at the cards. You can see The Travel Song. You listen it and have to fill in the words from the box. Repeat them after me: Rome, Madrid, Paris, Athens, Tokyo, London. Listen the poem.
The Travel Song
Monday in Athens,
Tuesday in Madrid,
Wednesday in London,
Thursday in bed!

He likes Tokyo,
She likes Rome,
They like Paris,
We all like home.
Listen and complete the poem with the words from the box.
Rome Madrid Paris Athens Tokyo London

The Travel Song
Monday in ____________,
Tuesday in ____________,
Wednesday in ___________,
Thursday in bed!

He likes _________,
She likes _________,
They like __________,
We all like home.
T: What words did you fill in? Read it after me.
2. Check on Homework. Перевірка домашнього завдання.
T: At the last lesson we spoke about Egypt and Mexico. Tell about these countries.
Один-два учні розповідають про Єгипет та Мексику.
3. Aim. Повідомлення теми та мети уроку.
T: This lesson we`ll speak about Canada. You`ll know more about this country and the life of children there.
II. Основна частина.
1. Reading. Розвиток навичок читання. Впр. 1 с. 96
1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання.
а) Бесіда з учнями.
T: Today we`ll travel to Canada. Before our travel let`s remember what we know about this country. Where is Canada situated? What is the capital of this country? What colour is its flag? Look at the pictures from this country.
b) Ознайомлення з новою лексикою (с.97).
Учитель читає нові слова на дошці та форми неправильних дієслів, учні хором повторюють та перекладають рідною мовою. Потім записують у словники.
an immigrant – іммігрант
the United Kingdom – Об’єднане Королівство
original - корінний, справжній
to cover – займати, покривати
independent – незалежний
fight – fought – fought
bring – brought – brought
с) Закріплення нових лексичних одиниць.
T: Read the words and match them with the Russian equivalents.
1) wonder a) отримувати
2) ancient times b) незалежний
3) receive c) площа
4) introduce d) коріння
5) cover e) давні час
6) area f) населення
7) population g) корінний, справжній
8) roots h) іммігрант
9) immigrant i) знайомити, рекомендувати
10) original j) диво
11) independent k) займати, покривати
Answers: 1) j 2) e 3) a) 4) i 5) k 6) c 7) f 8) d 9) h 10) g 11) b
2) Reading. Етап читання.
Учні ланцюжком читають речення тексту. Учитель контролює правильність вимови слів.
T: Read the text of the letter on page 96 exercise 1.
3) Post-Reading Activity. Етап перевірки розуміння змісту тексту.
а) Впр. 2 (с.97)
Учні ланцюжком читають речення вправи, доповнюючи їх словами із тексту.
T: Complete the sentences in exercise 2 page 97.
1) The world is different …in its beauty.
2) We can see lots of … wonders in the world.
3) Since ancient times men … have travelled to different countries and continents and have sailed across different seas and oceans.
4) People have always wanted … to know the world better.
б) Впр. 3 (с 97)
T: Read the sentences on page 97 exercise 3 and say if it is true or false.
Учні читають речення вправи, погоджуючись з ними чи ні.
1) T
2) F
3) F
4) T
5) T
6) F
7) T
8) F
с) Учні отримують картки та заповнюють відповідною інформацією. Один-троє учнів фіксують інформацію на дошці.
T: You can see cards. You have to complete the form.
Read the text and complete the form.
Canada
Area:_____________________________________________________________________
Population: ________________________________________________________________
The Canadians are:
The immigrants from:________________________________________________________
The original population: _____________________________________________________
Weather: __________________________________________________________________
Head of the state: ___________________________________________________________
Language: ________________________________________________________________
The capital: _______________________________________________________________
The largest city: ____________________________________________________________
Big cities: _________________________________________________________________

2. Speaking. Розвиток навичок мовлення.
а) Переказ тексту.
T: Tell about Canada using forms.
Учні ланцюжком розповідають про Канаду, використовуючи заповнені картки. Потім один-троє учнів розказують його перед класом самостійно.
б) Впр. 4 (с.97)
T: Answer the questions on page 97 exercise 4
Учні ланцюжком відповідають на запитання вправи. Учитель контролює правильність граматичної структури речень.
III. Заключна частина уроку.
1. Homework. Домашнє завдання.
T: Tell about Canada using the questions in ex. 4 p.97 and your cards.
2. Summary. Підведення підсумків.
T: Make a quiz about Canada.
Quiz “Do you know Canada?”
1) Canada is____
a) the largest country in the world
b) the second largest country in the world
c) third largest country in the world
2) The capital of Canada is ____
a) Montreal
b) Toronto
c) Ottawa
3) Canada has two official languages. They are ___
a) English and German
b) English and French
c) English and Canadian
4) The official colours of Canada are ___
a) Red and blue
b) White and red
c) Red and gold
5) Canada national sport is ____
a) Baseball
b) Football
c) Ice hockey
6) The Canadian head of state is ___
a) The Queen
b) The President
c) The Prime Minister
7) A snow house built by the Inuit (Eskimos) is called___
a) An igloo
b) A cabin
c) A hut
8) The world famous waterfall situated in Canada is ___
a) Victoria
b) Niagara
c) Sutherland
9) Canadians have a special celebration in honour of this sweet drink. What is it?
a) Cola
b) Lemonade
c) Maple syrup
Key: 1b, 2c, 3b, 4b, 5c, 6a, 7a, 8b, 9c.

Автор: 

Перетятько М.А, вчитель англійської мови, Кіровський НВК №10

Отримати сертифікат

Користувацький вхід