Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Постійні магніти. Магнітне поле Землі.

0

___________
План-конспект
уроку фізики у 9 класі

Тема уроку: Постійні магніти. Магнітне поле Землі.
Мета уроку: навчальна – ввести поняття магніту, сформувати наукове уявлення про магнітне поле; пояснити походження та властивості магнітного поля Землі.
розвивальна – формувати в учнів вміння користуватися науково-популярною літературою та виявлення творчих здібностей при розв’язуванні вправ;
виховна – виховати трудолюбивість, точність і чіткість при відповідях і розв’язуванні завдань та навчити дітей «бачити» фізику навколо себе.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу
Обладнання: прямі та дугоподібні магніти, цвяхи, залізні ошурки, магнітна стрілки
План уроку
1. Властивості постійних магнітіів
2. Магнітні поля
3. Магнітні лінії
4. Доводимо, що Земля має магнітне поле
5. Магнітні бурі та магнітні аномалії
І. Організаційна частина (привітання, перевірка д/з) (2 хв)
Ми вже познайомилися з вами з механічними, тепловими, світловими й електричними явищами. Сьогодні познайомимось з вами з явищами магнітними.
ІІ. Мотивація пізнавальної діяльності учнів (2 хв)
Оголошення теми і мети уроку (слайд №1)
Ще у глибоку давнину була помічена здатність деяких залізних руд притягувати до себе залізні тіла. Давні греки називали шматки такої руди магнітними каменями, імовірно, за назвою міста Магнезія, з якої привозили ту руду. Зараз їх називають природними магнітами.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу (20 хв) (слайд №2,3)
Вивчаємо властивості постійних магнітів
Тіла, які тривалий час зберігають магнітні властивості, називають постійні ними магнітами.
Першим ретельно дослідив властивості постійних магнітів англійський фізик В. Ґільберт. Наведемо основні з них.
Основні властивості постійних магнітів
1. Магнітна дія постійного магніту є різною на різних ділянках його поверхні. Щоб підтвердити це, зануримо намагнічений сталевий гвинт (постійний магніт) у залізні ошурки. До кінців гвинта притягнеться багато ошурок, а до середини — майже нічого. Ті ділянки поверхні магніту, де магнітна дія виявляється найсильніше, називають полюсами магніту.
2. Магніт має північний та південний полюси. Якщо магніт, наприклад, у вигляді штаби установити на вістря, то він розташується певним чином: один його полюс буде вказувати на північ Землі, а другий — на південь. Звідси й назви полюсів магніту. Північний полюс позначають літерою N, південний — літерою S.
3. Однойменні полюси магнітів відштовхуються, а різнойменні — притягуються. Якщо до магніту наблизити компас, то північний полюс стрілки компаса притягнеться до південного полюса магніту, і навпаки.
4. Неможливо одержати магніт тільки з одним полюсом. Наприклад, якщо намагнічену за допомогою постійного магніту спицю перекусити кусачками на декілька частин, то кожна з цих частин матиме два полюси: північний і південний.
5. Постійні магніти виготовляють із магнітних матеріалів. Постійні магніти чинять помітну магнітну дію лише на тіла, які теж виготовлені з магнітних матеріалів. Зазвичай магнітні матеріали містять Ферум, Ніколь, Кобальт і деякі рідкоземельні метали.
6. У разі нагрівання постійного магніту до певної температури його магнітні властивості зникають. Температуру, при досягненні якої постійні магніти втрачають магнітні властивості, називають точкою Кюрі.

Знайомимося з магнітним полем (слайд №4,5)
Під час вивчення електричних явищ йшлося про те, що простір навколо зарядженого тіла змінюється — у ньому утворюється електричне поле, яке діє на інші заряджені тіла з деякою електричною силою. У результаті однойменно заряджені тіла відштовхуються, а різнойменно заряджені — притягуються.
Навколо намагніченого тіла теж відбувається певна зміна простору, а саме утворюється магнітне поле. Це магнітне поле діє на інше намагнічене тіло з деякою магнітною силою, унаслідок чого ці тіла відштовхуються однойменними полюсами та притягуються різнойменними.
Вивчаючи електричні явища, ми також звертали увагу на те, що незаряджене тіло завжди притягується до зарядженого. Під впливом електричного поля зарядженого тіла всередині незарядженого тіла відбувається перерозподіл електричних зарядів, тому ближче до зарядженого тіла завжди опиняються заряди протилежного йому знака.
Під дією магнітного поля всередині тіл також відбуваються зміни. Так, цвях, уміщений у магнітне поле постійного магніту, намагнічується і сам стає магнітом. Ближче до північного полюса постійного магніту утворюється південний полюс цвяха, тому цвях притягується до магніту.

Вводимо поняття магнітних ліній (слайд №6)
Існування магнітного поля в просторі можна виявити кількома способами. Здавна для вивчення магнітних полів використовують магнітні стрілки — постійні магніти, що зазвичай мають форму витягнутого ромба. Розташуємо навколо штабового магніту велику кількість маленьких магнітних стрілок. Стрілки встановляться (зорієнтуються) впорядковано — їхні осі ніби утворять лінії. Це відбувається тому, що на стрілки діє магнітне поле, створене магнітом.
Умовні лінії, уздовж яких у магнітному полі встановлюються осі маленьких магнітних стрілок, називають лініями магнітного поля або магнітними лініями.
За напрямок ліній магнітного поля беруть напрямок, на який указує північний полюс магнітної стрілки.
За допомогою магнітних ліній зручно зображувати магнітні поля графічно. Домовилися креслити магнітні лінії таким чином, щоб їхня густота відбивала інтенсивність магнітного поля: чим сильніше магнітне поле, тим частіше креслять лінії.
Дивлячись на зображення ліній магнітного поля штабового магніту, можна зробити кілька висновків. По-перше, поза магнітом лінії магнітного поля виходять із північного полюса магніту і входять у південний; по-друге, лінії магнітного поля замкнені, по-третє, магнітне поле є найсиль-нішим навколо полюсів магніту.
Картину магнітних ліній можна побачити, скориставшись залізними ошурками. Візьмемо підковоподібний магніт, покладемо на нього пластинку з оргскла і через ситечко насипатимемо на пластинку ошурки. У магнітному полі кожний шматочок заліза на магнітиться й ніби перетвориться на маленьку магнітну стрілку. Імпровізовані «стрілки» зорієнтуються певним чином. Рисунок, створений ланцюжками ошурок, відтворить картину ліній магнітного поля, або, як кажуть фізики, спектр магнітного поля

Доводимо, що Земля мас магнітне поле . (слайд №5)
Те, що магнітна стрілка біля поверхні Землі завжди орієнтується певним чином, доводить, що планета Земля має магнітне поле. Стрілка встановлюється вздовж магнітних ліній цього поля. Магнітне поле Землі здавна допомагало зорієнтуватись мандрівникам, морякам, військовим і не лишеїм. Доведено, що риби, морські ссавці й птахи під час своїх міграцій орієнтуються за магнітним полем Землі. Так само орієнтуються, шукаючи шлях додому, і деякі тварини, наприклад кішки.
Перші експерименти з вивчення земного магнетизму провів Вільям Ґільберт. Він виготовив із постійного магніту кулю і переконався, що вона має два полюси: північний і південний. Розташувавши на цій кулі компас, Ґільберт з'ясував, що північний полюс магнітної стрілки завжди вказує на південний полюс кулі. Цей експеримент дозволив ученому припустити, що Земля — це великий магніт і що на півночі нашої планети розташований південний магнітний полюс. Подальші дослідження повністю підтвердили гіпотезу Ґільберта.
Аналізуючи картину ліній магнітного поля Землі можна зробити декілька висновків
По-перше, поблизу південного географічного полюса Землі розташований північний магнітний полюс, з якого лінії магнітного поля виходять. І навпаки, біля північного географічного полюса Землі розташований південний магнітний полюс, у який лінії магнітного поля входять.
По-друге, магнітний і географічний полюси не збігаються (вони віддалені один від одного приблизно на 2100 км), тому стрілка компаса вказує напрямок на північ і на південь лише приблизно.
По-третє, лінії магнітного поля не паралельні поверхні планети. Якщо закріпити магнітну стрілку таким чином, щоб вона могла вільно обертатися як навколо горизонтальної, так і навколо вертикальної осей, то вона встановиться під певним кутом до поверхні Землі. При наближенні до магнітного полюса стрілка буде все більше схилятися до вертикалі й на магнітному полюсі встановиться вертикально.

Дізнаємося про магнітні бурі та магнітні аномалії . (слайд №7,8)
Ретельні дослідження показали, що магнітне поле Землі у будь-якій місцевості не є постійним. Так, установлено, що магнітна стрілка періодично, щодоби, дещо відхиляється. Спостерігаються також невеликі щорічні зміни магнітного поля Землі. Однак іноді трапляються й дуже різкі його зміни. Сильні збурення магнітного поля Землі, що охоплюють всю планету і тривають від одного до кількох днів, називають магнітними бурями. Помічено, що магнітні бурі спостерігаються одночасно зі зростанням сонячної активності.
Магнітні бурі практично не відчуваються здоровими людьми, а от у тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання та захворювання нервової системи, вони викликають погіршення самопочуття. Під час магнітних бур магнітна стрілка поводиться аномально, тобто не встановлюється в напрямку «північ — південь». Утім, на нашій планеті є певні ділянки, де магнітна стрілка поводиться аномально завжди: напрямок, що вона вказує, повсякчас не збігається з напрямком ліній магнітного поля Землі. Такі ділянки називають магнітними аномаліями. У місцях магнітних аномалій магнітне поле завжди відхилене від норми. Дослідження деяких магнітних аномалій дозволяють виявляти поклади корисних копалин, у першу чергу залізної руди, а в комплексі з іншими методами — визначати глибину їх залягання та кількість запасів.
IV. Підбиваємо підсумки (10 хв)
Тіла, які тривалий час зберігають свої магнітні властивості, називають постійними магнітами.
Основні властивості магнітів: — магнітна дія магніту найсильні-ше виявляється поблизу його полюсів (північний і південний полюси магніту позначають літерами Мів відповідно)
— однойменні полюси магнітів відштовхуються, а різнойменні притягуються;
— неможливо одержати магніт тільки з одним полюсом;
— магніти виготовляють із магнітних матеріалів; магніти чинять помітну магнітну дію лише на тіла, які теж виготовлені з магнітних матеріалів;
— у разі нагрівання постійного магніту до певної температури (точка Кюрі) його магнітні властивості зникають.
Навколо намагніченого тіла існує магнітне поле. Умовні лінії, уздовж яких у магнітному полі встановлюються осі маленьких магнітних стрілок, називають лініями магнітного поля або магнітними лініями. За напрямок магнітних ліній беруть напрямок, у якому вказує північний полюс магнітної стрілки. Лінії магнітного поля являють собою замкнені криві. Поза магнітом вони виходять з його північного полюса і входять у південний.
Планета Земля має магнітне поле, що задає напрямок магнітним стрілкам компасів,— ті встановлюються вздовж ліній магнітного поля Землі. Поблизу південного географічного полюса Землі розташований її північний магнітний полюс; поблизу північного географічного полюса Землі — її південний магнітний полюс.
Зазвичай магнітне поле Землі зазнає незначних періодичних змін, однак у період збільшення сонячної активності спостерігаються й різкі зміни магнітного поля. Це явище одержало назву магнітних бур.
Ділянки на поверхні Землі, де магнітне поле завжди відхилене від норми, називають магнітними аномаліями.
Контрольні запитання (7 хв) (слайд №9)
• Що таке постійний магніт?
• Що таке полюси магніту і яку назву має кожний із них?
• Назвіть властивості постійних магнітів.
• За допомогою яких дослідів можна виявити властивості постійних магнітів?
• Як розташовуються в магнітному полі магнітні стрілки?
• Наведіть означення магнітних ліній.
• Який напрямок взято за напрямок ліній магнітного поля?
• Як розташовані магнітні полюси Землі відносно географічних?
• Чим можна пояснити виникнення магнітних бур? Як вони впливають на самопочуття людини?

V. Оголошення і пояснення домашнього завдання (4 хв) (слайд №10)
Опрацювати §
Творче завдання
Складіть мінітвір «Я і магнітне поле Землі…» або
Самостійно дослідити різні речовини й скласти список речовин, які:
- притягуються до магніту;
- не притягуються до магніту;
- послабляють магнітне поле;
- підсилюють магнітне поле.

Автор: 

Нусь Андрій Анатолійович

Джерело: 

*За основу теоретичного матеріалу взято підручник для загальноосвітніх закладів «Фізика 9 клас» Ф.Я. Божинова, М.М.Кірюхін, О.О. Кірюхіна

http://revolution.allbest.ru/physics/00005474_0.html ;
http://elkin52.narod.ru/texnika/magnit.htm.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід